AJET 27 : 93- OSMI DIO PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Sva slova iz ovog ajeta možemo grupisati u sedam različitih skupova slova. Kada to uradimo otkrit ćemo da te skupove slova međusobno povezuju Allahovi kodovi devetnaest i sedam.Evo nekih primjera:

Skup १

Slova

ha

dal

sin

gajn

Kaf

Numerička vrijednost

6

8

12

19

21

Redoslijed slova 1

6

8

12

39

2

U ovom skupu imamo pet različitih slova. Svako od tih pet slova objavljeno je samo jednom u ovom ajetu. Slovo ha je šesto po redu u arabskoj abecedi. Također, šesto je po redu i u ovom ajetu. Slovo dal je osmo po redu u arabskoj abecedi, a osmo je po redu i u ovom ajetu. Slovo sin je dvanaesto po redu u arabskoj abecedi, a također je dvanaesto po redu i u ovom ajetu. Slovo gajn je trideset i deveto po redu u ovom ajetu, a slovo kaf drugo.

Zbir svih prethodno navedenih brojeva iz arapske abecede i rednih brojeva na kojima su objavljena ta slova u ovom ajetu nam, kao svoj matematički rezultat, daje kodove 19 i 7:

[(6+8+12+19+21) + (6+8+12+39+2)] = (19 x 7);

Kada izvršimo konekciju prethodno navedenih brojeva opet ćemo kao rezultat dobiti kodove 19 i 7:

[(606+606 + 808+808+1212+1212+1939+3919+2102+

+221)] = [(19 x 7) x Y];

Y = 101;

Skup 2

Slova

ba

kaf

nun

Numerička vrijednost

2

22

25

Redoslijed slova 1

36

16

29

Redoslijed slova 2

38

37

51

U ovom primjeru slovo ba je objavljeno dva puta, pa je u ovom ajetu trideset i šesto i trideset i osmo po redu. Slovo kaf je šesnaesto i trideset i sedmo po redu, a slovo nun dvadeset i deveto, te pedeset i prvo po redu.

Kada i u ovom primjeru izvršimo obostranu konekciju rednih brojeva i navedeenih slova kao rezultat dobit ćemo kodove devetnaest i sedam. Ervo tog primjera:

(236+3602+238+3802..., + 2551+5125) = 30805;

30805 = [(931+197 + (719+719+719+719+719+7+

+19+719) x Y]

Y = 5;

Na sličan način raspoređena su i preostala slova različitim redoslijedom u ovom ajetu.

Skup 3

Slova

ta

ra

ajn

fa

ha

ja

Numerička vrijednost

3

10

18

20

27

28

Redoslijed slova 1

21

14

25

23

11

13

Redoslijed slova 2

24

26

43

27

22

15

Redoslijed

slova 3

46

35

47

41

30

19

Skup 4

Slovo

Vav

Numerička vrijednost

26

Redoslijed slova 1

1

Redoslijed slova 2

28

Redoslijed

slova 3

32

Redoslijed

slova 4

50

Skup 5

Slovo

mim

Numerička vrijednost

24

Redoslijed slova 1

7

Redoslijed slova 2

17

Redoslijed

slova 3

33

Redoslijed

slova 4

44

Redoslijed

slova 5

48

Skup 6

Slovo

lam

Numerička vrijednost

23

Redoslijed slova 1

3

Redoslijed slova 2

5

Redoslijed

slova 3

9

Redoslijed

slova 4

10

Redoslijed

slova 5

42

Redoslijed

slova 6

49

Skup 7

Sedmi skup pripada slovu elif, čija numerička vrijednost je broj 1. To slovo je u ovom ajetu objavljeno na sedam različitih rednih brojeva, pa je četvrdo po redu, zatim osamnaesto, pa dvadeseto, itd. To slovo, prema našem mišljenju, simbolizira jednoču Stvoritelja i ima veoma značajnu ulogu u programskim, kibernetskim i informacionim sistemima koje susrećemo u tekstu Kur'ana.

Slovo

elif

Numerička vrijednost

1

Redoslijed slova 1

4

Redoslijed slova 2

18

Redoslijed

slova 3

20

Redoslijed

slova 4

31

Redoslijed

slova 5

34

Redoslijed

slova 6

40

Redoslijed

slova 7

45

Kada izvršimo konekciju numeričke vrijednosti ovog slova sa prethodno navedenim rednim brojevima, kao rezultat dobitg ćemo broj 20099.

(104+401+118+1801..., + 4501) = 20099;

20099 = [(19x7)+(19x7)+(19x7)+(197+197+197...,+197)]

Dakle, i u ovom primjeru imamo kreaciju u znaku kodova devetnaest i sedam.

Redoslijed slova

Prethodno smo vidjeli da različita slova iz ovog ajeta imaju različiti redoslijed। Neka imaju samo redoslijed 1, neka redoslijed 1 i redoslijed 2, a neka su raspoređena na sedam različitih rednih brojeva. Zbog toga ćemo dati tabelarni pregled svih slova koja imaju samo redoslijed jedan, zatim redoslijed dva, pa redoslijed tri, itd.

Redoslijed 1

ha

dal

sin

gajn

kaf

ba

kaf

nun

6

8

12

39

2

36

16

29

ta

ra

ajn

fa

ha

ja

vav

mim

21

14

25

23

11

13

1

7

lam

elif

3

4

(6+8+12..., + 7) = 270;

Redoslijed 2

ba

kaf

nun

ta

ra

ajn

fa

ha

Ja

38

37

51

24

26

43

27

22

15

vav

mim

lam

elif

28

17

5

18

(38+37+51..., + 18) = 351;

Redoslijed tri

ta

ra

ajn

fa

ha

ja

46

35

47

41

30

19

vav

mim

lam

elif

32

33

9

20

(46+35+47..., + 20) = 312;

Redoslijed četiri

vav

mim

lam

elif

50

44

10

31

(50+44+10+31) = 135;

Redoslijed pet

mim

lam

elif

Sum

48

42

34

124

Redoslijed šest

lam

elif

Sum

49

40

89

Redoslijed sedam

elif

Sum

45

45

Zbir redoslijeda slova

Zbir numeričkih vrijednosti

295

Redoslijed 1

270

Redoslijed 2

351

Redoslijed 3

312

Redoslijed 4

135

Redoslijed 5

124

Redoslijed 6

89

Redoslijed 7

45

Konekcija:

45, 089, 124, 135, 312, 351, 270

I

45089124135312351270

Dekonekcija 1:

45089124135312351270 = [(197+1907+197) x Y) +

+(197+931+197+931)];

Y = 19595447255676814

U ovom primjeru kreacija je izvršena u znaku kodova devetnaest i sedam, te arfitmetičkog izraza za uzvišeno ime Allah.

Dekonekcija 2

45089124135312351270 = [(329 x Y) + 295]

Y = 137049009529824775;

Broj 329 predstavlja zbir prvih sedamnaest slova u ovom ajetu, a broj 295 zbir različitih slova iz tog ajeta.

Korelacija slova i kodova 19 i 7

Prvo slovo po redu u ovom ajetu je slovo vav. Numerička vrijednost tog slova je 26, a taj broj je sačinjen od jedne devetnaestke i jedne sedmice:

26 = (19 + 7);

To slovo je u tom ajetu objavljeno četiri puta, i to slijedećim redoslijedom:

1,28,32 i 50

Sada ćemo izračunati skupove brojeva iz navedenog redoslijeda:

S1 = 1; S28 = 406; S32 = 528; S50 = 1275;

(1+406+528+1275) = 2210;

2210 = [(19 + 7) x Y];

U ovom primjeru imamo korelaciju redoslijeda slova vav sa kodovima 19 i 7.

Interesantna je i slijedeća relacija:

[(1+28+32+50) – (19 + 7)] = [2210 : (19+7)]

U ovoj relaciji zbir rednih brojeva na kojima je objavljeno slovo vav je preko kodova 19 i 7 povezan sa skupovima brojeva u tim rednim brojevima.

Prethodno smo vidjeli da je slovo vav u ovom ajetu prvo po redu, zatim dvadeset i osmo, trideset i drugo i pedeseto. Zašto je to slovo raspoređeno baš tim redoslijedom? Mišljenja smo da nam jedan od mogućih odgovora na to pitanje daju skupovi tog slova. Te skupove ćemo izračunati ovako:

S26(1) + S26(28) + S26(32) + S26(50) = 1586;

S26(1) = (-)299; S26(28) = (403);

S26(32) = 507; S26(50) = 975;

(-)299 + 403 + 507 + 975) = 1586;

1586 = (19+7) + (19+7)+(19+7)..., + (19+7);

Kako vidimo slovo vav je preko kodova devetnaest i sedam povezano sa rednim brojevima na koje je raspoređeno u ovom ajetu.

Korelacija slova mim

Slovo mim je u ovom ajetu sedmo po redu, zatim sedamnaesto, trideset i treće, četrdeset i četvrto i četrdeset i osmo. To slovo i te redne brojeve međusobno povezuju kodovi devetnaest i sedam. Evo tog primjera:

S24(7+17+33+44+48) = [(19 x 7) + 197) x Y]

S24(149) = [(19 x 7) + 197) x Y]

S24(149) = 3300 =[(19 x 7) + 197) x Y]

Y = 10;

Korelacija slova lam

Slovo lam je u ovom ajetu treće po redu, pa peto, deveto, deseto, četrdeset i drugo, pa četrdeset i deveto.

S23(3) + S23(5) + S23(9) + S23(10) +

+S23(42) + S23(49) = 1196;

(-184) + (-138) + (-46) + (-23) + 713 + 874) = 1196;

1196 = [(19 + 7) x Y]

Y= (23+23)

Na sličan način uspostavljena je korelacija između svih slova i njihovog redoslijeda u ovom ajetu. Postoji praktično bezbroj oblika raznih korelacija. Postoji sasvim konkretan Božiji programski, kibernetski i informacioni sistem za kreaciju ovog ajeta. Sva slova iz tog ajeta su u korelaciji jedno sa drugim. Zatim, u korelaciji su sa redoslijedom kojim su ista objavljena. U korelaciji su sa parnim i neparnim veličinama, primarnim i sekundarnim brojevima, standardnim devijacijama, frekevencijama i na bezbroj drugih načina. Sasvim je izvjesno da čovječanstvo nikada neće moći spoznati sve te tajne. Međutim, moći ćemo da, uz Božiju pomoć, spoznamo i otkrijemo dokaze koji su nam obećani u tom ajetu. A Božije obečanje je istina. Pa krenimo svi zajedno putevima nauke i znanja ka Božijoj ljubavi i Božijem zadovoljstvu.