AJET 27 : 93- SEDMI DIO PDF Ispis E-mail


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Matematička analiza ovog ajeta otkriva nam da sva slova iz tog ajeta uspostavljaju razne oblike korelacije međusobno, a također i sa redoslijedom kojim su ista objavljena u tom ajetu. Navest ćemo samo ukratko neke od tih korelacija:

Slovo elif je u tom ajetu četvrto po redu, pa osamnaesto, dvadeseto, trideset i prvo, trideset i četvrto, četrdeseto i na kraju četrdeset i peto। Zbir tih rednih brojeva nam kao rezultat daje broj 192.

elif

1

4

18

20

31

34

40

45

192

I neka druga slova su raspoređena na odgovarajuće redne brojeve koji nam kao rezultat daju broj 192.

ba

ha

Sin

kaf

Ja

ba

kaf

Kaf

ha

2

6

12

22

28

2

21

22

27

36

6

12

16

13

36

2

16

11

38

37

15

38

37

22

19

30

192

192

ha

dal

sin

gajn

nun

ja

6

8

12

39

29

13

51

15

19

192

dal

gajn

kaf

nun

ha

8

39

2

29

11

51

22

192

30

ba

Dal

ha

ja

36

8

11

13

38

22

15

30

19

192

Ba

lam

36

3

38

5

9

10

42

49

192

ta

ha

dal

ra

sin

21

6

8

14

12

24

26

46

35

192

kaf

Nun

ha

ja

2

29

11

13

51

22

15

30

19

192

sin

Kaf

nun

ja

12

16

29

13

37

51

15

19

192

ra

ajn

kaf

14

25

2

26

43

35

47

192


dal

sin

gajn

kaf

nun

8

12

39

16

29

37

51

192

itd.

U prethodno navedenim primjerima uspostavljena je matematička ravnoteža između rednih brojeva na koje su raspoređena slova iz ovog ajeta। Izraz za tu ravnotežu je broj192. Postoje i mnogi drugi oblici uspostavljanja te ravnoteže. Evo samo nekih primjera:

ta

Fa

3

20

21

23

24

27

46

41

91

ba

ha

Sin

kaf

Ja

ba

kaf

Kaf

ha

2

6

12

22

28

2

21

22

27

2

22

28

2

22

27

28

27

150

150

ha

dal

sin

Gajn

nun

ja

6

8

12

19

25

28

25

28

28

179

dal

gajn

kaf

nun

ha

8

19

21

25

27

25

27

179

27

itd.

Na sličan način uspostavljena je matematička ravnoteža u raspoređivanju svih slova iz ovog ajeta i rednih brojeva na koje su ista raspoređena. Tu ravnotežu možemo posmatrati iz mikro i makro perspektive. Problem je kako razumjeti makro vezu između tih različitih mikro korelacija. Naime, svaka od tih korelacija je samo djelić iz slike jednog vrhunski savršenog programskig sistema, pa ne možemo da, gledajući u neki mikro fragment, shvatiti makro smisao date kreacije. Taj problem se može riješiti samo djelimično u procesu interdisciplinarnih istraživanja, a takva istraživanja, na žalost, nije moguće izvršiti. Nije ih moguće izvršiti, jer današnje čovječanstvo nije zaineresirano za istraživanje programskihj, kibernetskih i informacionih sistema i zakonitosti u tekstu Kur'ana, pa ne podržava takva istraživanja. Da su ti sistemi, kojim slučajem, otkriveni u nekim drugim religijskim knjigama, odmah bi se štampali milioni primjeraka knjiga sa tim otkrićima.. A pošto su isti otkriveni u Kur'anu, isti se neće štampati ni u jednoj jedinoj knjizi. Neće se štampati, jer ne postoji interes za takva otkrića. Zapravo, može se reći da postoji opći konsenzus svih nadležnih institucija i pojedinaca na našoj planeti Zemlji da se ne objave tekstovi sa tim otkrićima, i to samo radi toga što su ta otkrića otkrivena u tekstu uzvišenog Kur'ana. A uzvišeni Bog najbolje zna ko i zašto sprečava objavljivanje Njegovih dokaza.