Odabrani dani i noci u Svetom mjesecu Redzebu i kako klanjati nafile u njima PDF Ispis E-mail

Prva noc Redzeba

Klanjati 10 rekjata

Uciti na svakom :

Subhaneke, Euzu , Bismiila , Fatiha, (1X ) kul ja ejjuhel kafirun, (3X ) kulhuvallahu ehad

 

 

Prvi  dan Redzeba   

Klanjati 4 rekjata

Uciti na svakom :

Subhaneke, Euzu, Bismilla, Fatiha, 3 X Kulhuvallahu, 3X Kul ja ejuhel

 

 

Prvi cetvrtak ( noc uoci petka) u Redzebu : Lejle-I- Regaib 

Klanjati  12 rekjata . Selam se predaje nakon svaka dva rekata.  Uci se izmedu aksama i jacije.

Na svim rekjatima uči se

 Subhaneke, Euzu, Bismilla, Fatiha , (3X) Inna enzelnahu i (12 X) sura Ihlas (Kul huveallhu ehad).

 

 

Prvi petak u Redzebu

Klanjati 4 rekjata  izmedu dzume i ikindije

Na svim rekjatima uči se

Subhaneke, Euzu, Bismilla , Fatiha ,  (7x) ajetul kursija, Ihlas , (5x) fehlek i (5X) n-nas. 

 

 

15ta noc Redzeba 

Klanjati 30 rekjata

Uciti na svakom :

Subhaneke, Euzu, Bismilla, Fatiha, (3 X )Kulhuvallahu, (3X) Kul ja ejuhel kafirun

Licemjeri  ne mogu klanjati ovu nafilu .

 

 

27ma noc Redzeba 

Klanjati 12 rekjata

Na svakome rekatu uci se ,

Subhaneke, Euzu, Bismilla , Fatiha, ( 1X) sura Ihlas (kul-hu vallahu ehad)      

Selam se predaje nakon svaka dva rekata.