AJET 27 : 93- TRECI DIO PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


-U ovom ajetu ima pedeset i jedno slovo. Zbir brojeva od 1 do pedeset i jedan je 1326. navedeni broj, tj, broj 1326, kao svoj matematički rezultat daje nam kodove 19 i 7:

1326 = [(19 + 7) x 51]

Broj 1326 je povezan i sa kodom 17:

1326 = (17+17+17..., + 17);

-U matematičkoj slici ovog ajeta imamo različite numeričke vrijednosti slova koja su raspoređena na različite redne brojeve. U pravilu, postoji matematička razlika između rednih brojeva slova i njihovih numeričkih vrijednosti. Na primjer Na redni broj jedan raspoređena je numerička vrijednost 26, na redni broj 2 numerička vrijednost 21, na redni broj 3 numerička vrijednost 23, itd. Postoje tri izuzetka. To su redni brojevi 6, 8 i 12. Na te redne brojeve su raspoređene te iste numeričke vrijednosti. Evo tog primjera:

26

21

23

1

23

6

24

8

23

23

27

12

28

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Na redni broj 6 je raspoređeno slovo čija je numerička vrijednost 6. Na redni broj 8 je raspoređeno slovo čija je numerička vrijednost 8, a na redni broj 12 slovo čija je numerička vrijednost 12.

Kada saberemo te brojne vrijednosti kao rezultat dobit ćemo dodove 19 i 7:

(6 + 8 + 12) = (19 + 7);

Kada izvršimo konekciju tih brojeva opet ćemo kao rezultat dobiti kodove 19 i 7:

(6, 8, 12) = 6812;

6812 = [(19 + 7) x Y]

Y = 262;

6812 = [(931 +719 + 931 + 719 + 931 + 719 + 931) + 931]

U ovom primjeru navedene brojeve međusobno povezuje kod 719 i aritmetički izraz za Božije ime, a to je broj 931.

-Sedmo slovo po redu je mim, a devetnaesto ja. Numeričke vrijednosti tih slova su 24 i 28. Kada saberemo te numeričke vrijednosti kao rezultat dobit ćemo kodove devetnaest i sedam:

(24 + 28) = (19 + 7) + (19 + 7);

-Na osamnaestom rednom broju raspoređeno je slovo elif. Numerička vrijednost tog slova je 1. Kada saberemo te brojeve kao rezultat dobit ćemo kod 19:

(18 + 1) = 19;

-Na šestom rednom broju raspoređeno je slovo ha čija numerička vrijednost je broj 6, a na dvadesetom slovo elif, čija je numerička vrijednost 1. Sabražemo te redne brojeve i njihove numeričke vrijednosti:

Redni brojevi:

(6 + 20) = (19 + 7);

Slova:

(6 + 1) = 7;

I u ovom primjeru slova iz navedenog ajeta povezuju kodovi 19 i 7.

-Peto po redu slovo u ovom ajetu je đim, ćija je numerička vrijednost 5, a dvadeset i prvo ta, ćija je numerička vrijednost 3:

Sabraćemo te redne brojeve i date numeričke vrijednosti:

(5 + 21) = (19 + 7);

(23 + 3) = 19 + 7);

-Četvrto slovo po redu je slovo elif, a dvadeset i drugo ha. Numeričke vrijednosti su im 1 i 27:

(4 + 22) = (19 + 7)

(27 – 1) = (19 + 7);

-Božije ime ima četiri slova. To su:

elif, lam, lam i ha

Numeričke vrijednosti tih slova su:

1, 23, 23, 27

Prvo slovo po redu u navedenom ajetu je slovo vav, dvadeset i treće je slovo fa i dvadeset i sedmo slovo fa. Numeričke vrijednosti tih slova su:

26, 20, 20, 20

Konekcija je:

26, 20, 20, 20 = 26202020;

Dekompozicija je:

26202020 = [(19 + 7) x Y]

-Zbir prvih sedam numeričkih vrijednosti slova iz ovog ajeta je 124, a prvih devetnaest 358. Naći nemo razliku tih zbirova:

(358 – 124) = 234;

234 = [(19 + 7) x Y]

itd.

U ovom ajetu imamo 18 različitih slova. Prvo po redu je slovo vav, drugo je kaf, treće je lam, četvrto elif, itd. Numerička vrijednost tih slova je:

26

21

23

1

6

24

8

27

12

28

10

22

3

20

18

25

2

19

Ta slova međusobno povezuju kodovi 19 i 7. Evo nekih primjera:

Prvo slovo s lijeva ka desno ima numeričku vrijednost 26, a s desna ka lijevo 19. Razlika između tih brojeva je broj 7:

(26-19) = 7;

Drugo slovo s lijeva ka desno ima numeričku vrijednost 21, a s desna ka lijevo 2:

(21-2) = 19;

Treće po redu s lijeva ka desno je 23, a s desna na lijevo je 1:

23 i 01 = 2301;

2301 = (197 + 1907 + 197)

Četvrto po redu s lijeva na desno je 1, a s desna na lijevo 18:

(1 + 18) = 19;

Peto po redu s lijeva na desno je 6, a s desna na lijevo je 20:

(6 + 20) = (19 + 7)

itd.

Skrećem pažnju čitaocima da se ovdje radi o vrhunski kompleksnoj kreaciji. Kompleksna je jer uzvišeni Bog sva slova iz ovog ajeta međusobno povezuje na raznovrsne načine. Pri tome uspostavlja korelaciju između numeričkih vrijednosti slova i redoslijeda tih slova u tom ajetu, a također uspostavlja i mnoge druge međusobne odnose i korelacije navedenih slova. Matematički rezultat tih korelacija su kodovi devetnaest i sedam.

Pokušajmo da i mi sami napišemo neki tekst i da pri tome vodimo računa o prethodno navedenim principima i zakonitostima kreacije. Ako to uradimo tek tada će nam biti jasno da se ovdje zaista radi o vrhuskim kreacijama Vrhunskog Stvaraoca, a to je Allah, dž.š.