Post prvih 10 dana PDF Ispis E-mail

”I parnog i neparnog.” Parni je deseti zu'l-hidždžet, dan Kurban-bajrama, a neparni je dan Arefata, tj. deveti zu'l-hidždže. Posebno je za nas koji nismo otisli na hadždž vrijedno postiti deveti dan zu'l-hidžeta, odnosno dan Arefata. Allahov Poslanik, a.s., je govorio:”On iskupljuje grijehe prošle godine, te ostatak dotične godine.”

Post dana Arefata, je kako kaže Poslanik a.s., uzrokom praštanja grijeha, godinu prije i godinu poslije: Prenosi Ebu Katadete El-Ensari r. a. da je Poslanik a.s., rekao: ”Post po tri dana od svakog mjeseca i Ramazan do Ramazana su kao post cijelu godinu.”Bi upitan o postu Dana Arefata, pa rece: On briše grijehe učinjene godinu prije i godinu poslije”Bi upitan o postu Ašure, pa reče: ”On briše grijehe učinjene u prošloj godini!” (Muslim)

 

Post je jedan od najboljih načina približavanja Allahu dž.š.. Sunnet je postiti prvih devet dana ovog mjeseca, kao što stoji u slijedečem hadisu: Prenosi Hunejde bin Halid od svoje žene a ona od žena Allahovog Poslanika a.s.: ”Poslanik a.s., je postio Ašuru, devet dana zu-l-hidžeta, i od svakog mjeseca po tri dana (bijele dane).” (Tirmizija)