FORMULA TEKSTA AL-FATIHE PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Sada ću napraviti algoritam i dati zadatak kompjuteru da testira formule iz prethodnog dijela teksta ovog rada, te da utvrdi je li u tim formulama zaista skriven cjelokupni tekst al-Fatihe?

Evo tog algoritma:

(X1, X2, X3..., X124) >> Tekst sure al-Fatiha

(X1, X2, X3..., X124) >>20 584;

Eto, tako izgleda ovaj algoritam. Taj algoritam ima zadatak da nam otkrije da li broj 20584, kojeg sam dekodirao u prethodnom dijelu teksta ovog rada, ima neku vezu sa tekstom navedene sure. Veličine X1,2,3,n su konsonanti u tom tekstu. Ti konsonanti imaju odgovarajuću numeričku vrijednost, To su brojevi od 1 do 28, a to je redoslijed konsonanata iz al-Fatihe u arabskoj abecedi (Kur'ansko pismo). Sada će kompjuter poredati brojeve od 1 do 28 u jednačunu sa 124 nepoznate veličine da utvrdi postoji li neka kombinacija tih brojeva koja bi nam kao matematički rezultat dala broj 20 584. Dao sak komandu kompjuteru da to uradi. Uskoro sam dobio slijedeći rezultat:

20 584

I

1

23

6

24

8

23

23

27

10

2

1

23

6

24

8

23

23

27

10

2

1

23

6

24

8

23

23

27

10

2

1

23

18

24

8

23

23

27

10

2

1

23

18

1

8

23

23

27

10

2

1

23

18

1

23

23

23

27

10

2

1

23

18

1

23

24

23

27

10

2

1

23

18

1

23

24

28

27

10

2

1

23

18

1

23

24

28

25

10

2

1

23

18

1

23

24

28

25

1

2

1

23

18

1

23

24

28

25

1

23

1

23

18

1

23

24

28

25

1

23

10

23

18

1

23

24

28

25

1

23

10

6

18

1

23

24

28

25

1

23

10

6

24

1

23

24

28

25

1

23

10

6

24

25

23

24

28

25

1

23

10

6

24

25

1

24

28

25

1

23

10

6

24

25

1

23

28

25

1

23

10

6

24

25

1

23

10

25

1

23

10

6

24

25

1

23

10

6


1

23

10

6

24

25

1

23

10

6

28

23

10

6

24

25

1

23

10

6

28

24

10

6

24

25

1

23

10

6

28

24

24

6

24

25

1

23

10

6

28

24

24

1

24

25

1

23

10

6

28

24

24

1

23

25

1

23

10

6

28

24

24

1

23

22

1

23

10

6

28

24

24

1

23

22

28

23

10

6

28

24

24

1

23

22

28

26

10

6

28

24

24

1

23

22

28

26

24

6

28

24

24

1

23

22

28

26

24

1

28

24

24

1

23

22

28

26

24

1

23

24

24

1

23

22

28

26

24

1

23

8

24

1

23

22

28

26

24

1

23

8

28

1

23

22

28

26

24

1

23

8

28

25

23

22

28

26

24

1

23

8

28

25

1

22

28

26

24

1

23

8

28

25

1

28

28

26

24

1

23

8

28

25

1

28

1

26

24

1

23

8

28

25

1

28

1

22

24

1

23

8

28

25

1

28

1

22

25


1

23

8

28

25

1

28

1

22

25

18

23

8

28

25

1

28

1

22

25

18

2

8

28

25

1

28

1

22

25

18

2

8

28

25

1

28

1

22

25

18

2

8

26

25

1

28

1

22

25

18

2

8

26

1

1

28

1

22

25

18

2

8

26

1

28

28

1

22

25

18

2

8

26

1

28

1

1

22

25

18

2

8

26

1

28

1

22

22

25

18

2

8

26

1

28

1

22

25

25

18

2

8

26

1

28

1

22

25

12

18

2

8

26

1

28

1

22

25

12

3

2

8

26

1

28

1

22

25

12

3

18

8

26

1

28

1

22

25

12

3

18

28

26

1

28

1

22

25

12

3

18

28

25

1

28

1

22

25

12

3

18

28

25

1

28

1

22

25

12

3

18

28

25

1

27

1

22

25

12

3

18

28

25

1

27

8

22

25

12

3

18

28

25

1

27

8

25

25

12

3

18

28

25

1

27

8

25

1


1

23

8

28

25

1

28

1

22

25

18

23

8

28

25

1

28

1

22

25

18

2

8

28

25

1

28

1

22

25

18

2

8

28

25

1

28

1

22

25

18

2

8

26

25

1

28

1

22

25

18

2

8

26

1

1

28

1

22

25

18

2

8

26

1

28

28

1

22

25

18

2

8

26

1

28

1

1

22

25

18

2

8

26

1

28

1

22

22

25

18

2

8

26

1

28

1

22

25

25

18

2

8

26

1

28

1

22

25

12

18

2

8

26

1

28

1

22

25

12

3

2

8

26

1

28

1

22

25

12

3

18

8

26

1

28

1

22

25

12

3

18

28

26

1

28

1

22

25

12

3

18

28

25

1

28

1

22

25

12

3

18

28

25

1

28

1

22

25

12

3

18

28

25

1

27

1

22

25

12

3

18

28

25

1

27

8

22

25

12

3

18

28

25

1

27

8

25

25

12

3

18

28

25

1

27

8

25

1


12

3

21

28

24

14

10

1

16

1

23

3

21

28

24

14

10

1

16

1

23

9

21

28

24

14

10

1

16

1

23

9

28

28

24

14

10

1

16

1

23

9

28

25

24

14

10

1

16

1

23

9

28

25

1

14

10

1

16

1

23

9

28

25

1

25

10

1

16

1

23

9

28

25

1

25

18

1

16

1

23

9

28

25

1

25

18

24

16

1

23

9

28

25

1

25

18

24

3

1

23

9

28

25

1

25

18

24

3

18

23

9

28

25

1

25

18

24

3

18

23

9

28

25

1

25

18

24

3

18

23

28

28

25

1

25

18

24

3

18

23

28

27

25

1

25

18

24

3

18

23

28

27

24

1

25

18

24

3

18

23

28

27

24

19

25

18

24

3

18

23

28

27

24

19

28

18

24

3

18

23

28

27

24

19

28

10

24

3

18

23

28

27

24

19

28

10

1

3

18

23

28

27

24

19

28

10

1

23


18

23

28

27

24

19

28

10

1

23

24

23

28

27

24

19

28

10

1

23

24

19

28

27

24

19

28

10

1

23

24

19

15

27

24

19

28

10

1

23

24

19

15

26

24

19

28

10

1

23

24

19

15

26

2

19

28

10

1

23

24

19

15

26

2

18

28

10

1

23

24

19

15

26

2

18

23

10

1

23

24

19

15

26

2

18

23

28

1

23

24

19

15

26

2

18

23

28

27

23

24

19

15

26

2

18

23

28

27

24

24

19

15

26

2

18

23

28

27

24

26

19

15

26

2

18

23

28

27

24

26

23

15

26

2

18

23

28

27

24

26

23

1

26

2

18

23

28

27

24

26

23

1

1

2

18

23

28

27

24

26

23

1

1

23

18

23

28

27

24

26

23

1

1

23

15

23

28

27

24

26

23

1

1

23

15

1

28

27

24

26

23

1

1

23

15

1

23

27

24

26

23

1

1

23

15

1

23

28

24

26

23

1

1

23

15

1

23

28

25


Eto, tako je kompjuter uradio ovaj zadatak. Poredao je numeričke vrijednosti konsonanata iz al-Fatihe u korespomdirajuće skupove koji nam kao rezultat daju broj 20584. Sada se postavlja pitanje da li prethodno izračunati brojevi imaju neku vezu sa surom al-Fatiha? To ću odmah provjeriti. Dat ću zadatak kompjuteru da mi umjesto tih brojeva stavi konsonante iz al-Fatihe koji imaju takvu numeričku vrijednost. Evo rješenja za taj zadatak:

alif

lam

ha

mim

dal

lam

lam

ha

ra

ba

alif

lam

ha

mim

dal

lam

lam

ha

ra

ba

alif

lam

ha

mim

dal

lam

lam

ha

ra

ba

alif

lam

`ayn

mim

dal

lam

lam

ha

ra

ba

alif

lam

`ayn

alif

dal

lam

lam

ha

ra

ba

alif

lam

`ayn

alif

lam

lam

lam

ha

ra

ba

alif

lam

`ayn

alif

lam

mim

lam

ha

ra

ba

alif

lam

`ayn

alif

lam

mim

ya

ha

ra

ba

alif

lam

`ayn

alif

lam

mim

ya

nun

ra

ba

alif

lam

`ayn

alif

lam

mim

ya

nun

alif

ba

alif

lam

`ayn

alif

lam

mim

ya

nun

alif

lam

alif

lam

`ayn

alif

lam

mim

ya

nun

alif

lam

ra

lam

`ayn

alif

lam

mim

ya

nun

alif

lam

ra

ha

`ayn

alif

lam

mim

ya

nun

alif

lam

ra

ha

mim

itd.

Sada ću ukratko objasniti taj rezultat:

Prema matematičkim zakonitostima dekompoziranja broja 20 584 prva numerička vrijednost konsonanata iz al-Fatihe mora biti broj 1, druga mora biti broj 23, treća mora biti broj 6, itd. Broj 1 predstavlja numeričku vrijednost konsonanta alif, broj 23 konsonanta lam, broj 6 konsonanta ha, itd. Ti konsonanti su u navedenom rezultatu poredani u skupove sa po 11 konsonanata. Prvi skup čini prvih jedanaest konsonanata iz al-Fatihe. To su konsonanti od prvog do jedanaestog. Drugi skup čine konsonanti od drugog do dvanaestog konsonanta iz te sure. Treći skup čine konsonanti od trećeg do trinaestog, itd. Dakle, u navedenoj tabeli svi konsonanti su raspoređeni u korespondirajuće skupove koji se, matematički pravilno, ponavljaju jedan za drugim. Ta činjenica mi daje za pravo da zaključim da postoji egzaktan matematički projekat za kreaciju navedene sure. Taj projekat je tako postavljen da postoji egzaktna matematička pravilnost za raspoređivanje svakog konsonanta u tekst te sure. Ta pravilnost se uspostavlja uz pomoć skupova sa po jedanaest konsonanata koji se ponavljaju u pravilnim razmacima. To ponavljanje skupova konsonanata ima svoju posebnu svrsishodnost i mudrost. Naime, kada se navedeni skupovi ne bi ponavljali u pravilnim matematičkim razmacima tada bi postojala sumnja da su se ti konsonanti sasvim slučajno poredali na ovaj ili onaj način. Međutim, kada se to ponavljanje dešava u tačno određenim pravilnim razmacima tada se ne može reći da se to desilo slučajno. Može se samo reći da je Autor i Kreator tog nevjerovatnog matematičkog čuda Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š. Gledajući iz ugla matematike može se reći da je proces kreacije al-Fatihe ustvari proces pretvaranja devetnaestki i sedmica u tekst te sure.