BOŽIJI PROJEKAT U KREACIJI AL-FATIHE PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Poznato nam je da je prvu suru u Kur'anu, a i sve druge, kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Međutim, ne znamo kako je to uradio? Ne znamo zašto ta sura ima baš 7 ajeta, zašto ima 124 konsonanta, zašto su za njenu kreaciju korišteni baš ti i ti konsonanti, zašto su ti konsonanti raspoređeni baš tim i tim redoslijedom? - itd. Ustvari, poznata nam je samo data empirijska stvarnost. Međutim, ne znamo objašnjenje za tu

stvarnost. Ne znamo u čemu je bit i suština te stvarnosti. Možemo li otkriti neke od tih tajni? Mišljenja sam da možemo. To možemo jer savremena nauka iz ovog našeg današnjeg vremena ima vrhunski razvijene programske, kibernetske i informacione sisteme i zakonitosti, pa uz Božiju pomoć, možemo bar malo otškrinuti vrata iza kojih su skrivene neke od najvećih i najuzvišenijih Božijih tajni. U tom hairli poslu možemo uspjeti samo na jedan način, a to je da u našim istraživanjima koristimo reverzibilnu metodu spoznaje, te da se naukom bavimo isključivo i samo u ime Svemogućeg i Sveznajućeg Tvorca, Allaha,dž.š.

Poznato nam je da ova sura nije oduvijek postojala. Nije postojala u vremenu koje je prethodilo kreaciji Kur'ana. I gle, odjednom, uzvišeni Allah reće: „BUDI“! , pa nastade tekst Kur'ana Časnog. Nastade i sura al-Fatiha u tom tekstu. Sada me interesuje to vrijeme koje je prethodilo nastaku navedene sure. U tom vremenu nije bilo al-Fatihe. Nije bilo njenog teksta. Listovi te spoznaje još nisu bili napisani. U knjizi reverzibilne metode prva stranica je još prazna. Držim tu stranicu u ruci. Šta da u istu upišem? Upisat ću empirijske činjenice o al-Fatihi koje mi stoje na raspolaganju u datoj empirijskoj stvarnosti. To je, prije svega, podatak da ta sura ima ukupno 124 konsonanta. Sada ne znam koji su to konstonanti? Ne zanm kojim su redoslijedom raspoređeni u toj suri? Ne znam kolika im je numerička vrijednost;- itd. Te nepoznate konsonante ću napisati u obliku slijedeće formule:

(X1, X2, X3..., X124) >> Tekst sure al-Fatiha.

Na taj način dobio sam jednačinu sa 124 nepoznate veličine. Sada me očekuje slijedeći zadatak, a to je da pronađem rješenje za te nepoznate veličine. Kako da to uradim?

Broj 124 se može dekompozirati u srazmjeri 1:4:

(31+31+31+31) = 124;

(124: 31) = 4;

(31 x 4) = 124;

Ta činjenica mi je dala ideju da napravim srazmerju iz prostog pravila trojnog koja će se temeljiti na toj istoj srazmjeri. To ću uraditi ovako:

(1 : 4) = (1 : 4);

Sada me očekuje slijedeći zadatak, a to je da u prethodno navedeno prosto pravilo trojno ugradim i Božije zakonitosti stvaranja koje se temelje na kodovima 19 i 7. To znači da kodove 19 i 7 trebam transformirati u prethodno navedeno prosto pravilo trojno. Teorijska koncepcija te transformacije izgleda ovako:

Kodovi 19 i 7 >> (1 : 4) = (1 : 4);

Kako sada riješiti ovaj zadatak? To rješenje ću pronaći uz pomoć programskih sistema kojima trenutno raspolažem. Dao sam zadatak kompjuteru da mi to uradi, pa sam dobio slijedeći rezultat:

(197,197,197,197,197)

/

/

\

\

31

124

166

664

(197 + 197 + 197 + 197 + 197) = 985;

985 = ( 31 * 1 ) +( 124 * 1 ) + ( 166 * 1 ) + ( 664 * 1 )

(31 : 124) = (166 : 664)

(31 x 664) = (124 x 166);

20 584 = 20 584;

Taj zadatak možemo riješiti na jedan još lakši način:

(31 x 124 x 166 x 664) = X 2

X = 20 584;

Možemo reći da su se šifre 19 i 7 u prethodno navedenoj transformaciji pretvorile u broj 20 584.

Koje tajne su skrivene u tom broju? Taj broj je, ustvari, nastao matematičkom evolucijom broja konsonanata u al Fatihi u taj rezultat. Kako smo već vidjeli, na samom početku navedene transformacije nalazio se broj konsonanata u toj suri, a to je broj 124. Taj broj se kroz procese matematičke evolucije pretvorio u taj rezultat. Dakle, pretvorio se u broj 20584. Zbog toga sam u tom trenutku, kada sam istraživao te tajne, postavio hipotezu da je broj 20 584 ustvari matematički izraz za cjelokupni tekst al Fatihe. Kako da to provjerim?

Takve matematičke probleme je moguće riješiti na relativno jednostavan način, jer, kako već rekoh, današnja nauka raspolaže najsavršenijim programskim, kibernetskim i informacionim zakonitostima. Trebam samo napraviti algoritam i dati kompjuteru zadatak da mi u tom broju potraži i eventualno nađe tekst al-Fatihe. I kompjuter će mi u vrlo kratkom roku dati odgovor na pitanje. Reći će mi je li u broju 20 584 skriven cjelokupni tekst al-Fatihe?