Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao ( Sura 13- Ar-Ra'd, 2)