POGLAVLJE O ZIKRU I DOVI PDF Ispis E-mail

1487) Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Allah Uzvišeni kaže: 'Ja sam sa Svojim robom sve dok Me spominje i dok se zbog Mene pokreću njegov usne.'“ Bilježi Ibn Madže, a sahihom ga ocjenjuje Ibn Hibban, a Buharija ga spominje kao mu'allek[1].

 

(1488) Prenosi se od Muaza b. Džebela, radijallahu anhu, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Nije uradio sin Ademov djelo koje će ga više spasiti od Allahove kazne od spominjanja Allaha.'“ Bilježe Ibn Ebi Šejbe i Taberani sa dobrim senedom[2].

 

(1489) Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Neće se ljudi okupiti na nekom predavanju spominjući Allaha, a da ih neće okružiti  meleki, pokriti  milost, i da ih neće Allah spomenuti kod onih koji su kod Njega.'“ Bilježi Muslim[3].

 

(1490) Prenosi se od njega, radijallahu anhu, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Nikada neće sjesti ljudi na neko mjesto i ostaviti spominjanje Allaha i donošenje salavata na Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, a da neće i zažaliti za tim na Sudnjem danu. Bilježi Tirmizi i kaže: „Hasen[4].“

 

(1491) Prenosi se od Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Ko kaže deset puta: 'La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu – Nema boga osim Allaha, Jednoga, Koji nema sudruga, Njemu pripada vlast i hvala, i On je nad svime moćan' – bit će kao onaj koji je oslobodio četiri roba iz Ismailovog roda.'“ Muttefekun alejhi[5].

 

(1492) Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Ko kaže stotinu puta: 'Subhanallahi ve bihamdihi – Slava Allahu i hvala' – oprostit će mu se grijesi makar ih bilo kao morske pjene.'“ Muttefekun alejhi[6].

 

(1493) Prenosi se od Džuvejrije b. Haris, radijallahu anha, da je rekla: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mi je rekao: 'Rekao sam poslije tebe četiri riječi, da su se mjerile sa onim što si ti rekla danas, prevagnule bi ih: 'Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete Aršihi ve midade kelimatihi – Neka je slavljen Allah i hvaljen onoliko koliko je Njegovih stvorenja, i koliko je zadovoljan, i koliko je težak Njegov Arš i koliko je tinte za Njegove riječi.'“ Bilježi Muslim[7]

 

(1494) Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Dobra djela čija nagrada neprestano traje: La ilahe illallahu, ve subhanallahi, vallahu ekber, vel-hamdu lillahi, ve la havle ve la kuvvete illa billahi -Nema boga osim Allaha, slava Allahu, Allah je najveći, hvala Allahu, nema moći ni snage osim sa Allahom.'“ Bilježi Nesai, a sahihom ga ocjenjuju Ibn Hibban i Hakim[8].

 

(1495) Prenosi se od Semure b. Džunduba, radijallahu anhu, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Četiri su riječi najdraže Allahu, neće ti šteti sa kojom god počneš: Subhanallahi, vel-hamdu lillahi, va la ilahe illallahu , vallahu ekber –Slava Allahu, hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najveći.'“ Bilježi Muslim[9].

 

 

(1496) Prenosi se od Ebu Musaa el-Eš'arija, radijallahu anhu, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mi je rekao: 'O Abdullah b. Kajs, hoćeš li da ti ukažem na jednu od džennetskih riznica? La havle ve la kuvvete illa billahi – Nema moći ni snage osim sa Allaha.'“ Muttefekun alejhi[10], a Nesai dodaje: „La meldže'e minellahi illa ilejhi – Niti ima utočišta od Allaha osim kod Njega.“ [11]