Od majke pravovjernih Džuvejrije se prenosi da je Allahov Poslanik a.s  izašao od nje rano, nakon što je klanjao sabah, a ona je ostala na mjestu gdje je klanjala. Zatim se vratio kada ja nastupilo vrijeme duha (namaza), a ona je I dalje sjedila na svom mjestu, pa joj je rekao: “Još uvijek si ondje gdje sam te ostavio?” Rekla sam potvrdno. Tada je Allahov Poslanik a.s rekao: “Nakon što sam otišao rekao sam četiri riječi tri puta, kada bi ih vagali s onim što si rekla (proučila) od jutros bile bi teže od njih, a te riječi su:

Subhanallahi ve bi hamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete aršihi ve midade kelimatihi.

(Slavljen je Allah i Njemu pripada hvala, koliko ima njegovih stvorenja, koliko je On zadovoljan, koliko je težak Njegov arš, i koliko ima tinte s kojom su (ispi-sane) Njegove riječi.)”