KAKO DA SPOZNAMO ALLAHA? PDF Ispis E-mail


Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Tajne o kojima govorim na ovom blogu su veoma složene. Većina čitalaca nikada nije imala priliku da se detaljnije upozna sa raznim aspektima stvaranja svijeta. Ne pozna temeljne prirodne zakonitosti koje vladaju u našem materijalnom svijetu. Ne pozna postupke i metode koje koristi razumni stvaralac prilikom stvaranja svojih djela. Upravo, zbog toga, postoji potreba da samo ukratko objasnim neke od tih temeljnih principa stvaranja i kreacije raznih djela koja stvaraju ili proizvode razumna bića u Kosmosu.

Materijalizacija ideja

Prije nego što će nešto stvoriti, proizvesti li napraviti, razumno biće će prvo doći na ideju šta će da stvori ili napravi. Dakle, ideja je prvi korak ka nastanku nećega što još ne postoji i što nije stvoreno. Tek nakon toga dolazi do materijalizacije te ideje. Taj proces materijalizacije ima više faza. Prvo treba napraviti idejni projekat, pa izvedbeni projekat. Treba napraviti tvornicu za proizvodnju datog proizvoda, nabaviti opremu i druga sredstva rada, itd. Nakon toga pristupa se konkretnoj materijalizaciji date ideje pa nastaje taj proizvod. U slučajevima kada svoja djela stvara Uzvišeni Bog tada neće biti potrebno praviti projektnu dokumentaciju, niti sredstva za stvaranje datog Božijeg djela. To neće trebati jer je Uzvišeni Allah,dž.š. Svemogući i Sveznajući stvaralac, pa je dovoljno da nećemu samo kaže :"BUDI!" - i to odmah biva. Međutim, i u tom slučaju, radi što lakšeg razumijevanja ovih tajni, možemo reći da su i Božija djela nastala materijalizacijom božanske ideje da uzvišeni Bog stvori ovaj naš materijalni svijet u kojem živimo.

Kako izgleda projektna dokumentacija koju pravi čovjek? Mnogi od nas su imali priliku da vide tu dokumentaciju. Na primjer: Da bismo napravili jedan najobičniji alat trebamo uraditi podosta skica, crteža i druge dokumentacije. Na tim skicama navedeni su svi podaci o alatu kojeg ćemo napraviti. Zna se tačno koje su dimenzije tog alata, koja je dužina, širina, obim, površina, promjer, elektroprovodljivost, termičke osobine i mnogo toga još. Te dimenzije su unaprijed precizno određene u projektnoj dokumentaciji pa ih nije moguće mijenjati. Iste su date s mjerom. A izraz za tu mjeru su - brojevi. Naime, samo se brojevima mogu izraziti podaci o dimenzijama tog alata i o svim njegovim tehničkim osobinama i karakteristikama. Kada mi obični ljudi, koji ne poznamo tu tehnologiju, gledamo te skice i crteže u istima se najčešće ne možemo snaći. Neće nam biti jasno zašto taj alat mora imati baš te i te dimenzije ili tehničke karakteristike. A mora imati baš te dimenzije i karakteristike jer je to uslov da taj alat posluži svrsi zbog koje je proizveden.

Da rezimiram: Taj alat o kojem govorim u ovom primjeru nastat će materijalizacijom date ideje. Isti će biti napravljen s mjerom, a izraz za tu mjeru su brojevi. Na sličan način nastat će s mjerom svi proizvodi i sva djela koja stvaraju razumni stvaraoci u materijalnom Kosmosu. Cijeli Kosmos u krajnjoj liniji nije ništa drugo do materijalizirana ideja Tvorca Kosmosa da stvori taj Kosmos, odnosno da stvori naš materijalni svijet u kojem živimo. Sada se postavlja pitanje: Kako razumni stvaralac vrši materijalizaciju date ideje? Koje metode i tehnike prilikom toga koristi? Jedna od tih metoda je i reverzibilna metoda, odnosno obrnuti inžinjering, pa ću samo ukratko opisati tu metodu.

Šta je to reverzibilna metoda?

Edward de Bono (autor knjige Six Thinking Hats) ovako opisuje tu metodu:

“Reverzibilna metoda je po prirodi više lateralna nego metoda dijeljenja na frakcije. Njome se može proizvesti neobičnije restrukturiranje. Kada se pred nekog postavi otvoreni kreativni problem teško je krenuti s rješavanjem. Često si puta postavljamo pitanje: Kamo da krenem, što da radim? U reverzibilnoj metodi krećemo u suprotnom smjeru od onoga što imamo kako bi se od toga što više odmakli. Ukoliko se radi o smjeru ili akciji tada je i suprotan smjer ili akcija također definirana”

Misaoni eksperiment

Pretpostavit ćemo da nam nije poznato kako je nastao alat iz prethodnog primjera. Zamislit ćemo da nam neko da zadatak da otkrijemo tajnu proizvodnje tog alata. Da li ćemo moći otkriti tu tajnu? Odgovor je potvrdan. Moći ćemo ako znamo da rekonstruišemo njegov idejni i izvedbeni projekat. Taj postupak rekonstrukcije idejnog i izvedbenog projekta nekog proizvoda je obrnuti inžinjering. Navedeni postupak se veoma često koristi u slučajevima kada neko želi zloupotrijebiti tuđu pamet, pa da neovlašteno proizvede ili napravi neki proizvod koji je zaštičen patentima, licencama ili na neki drugi način. I mi ćemo sada, u ovom našem primjeru, koristiti obrnuti inžinjering pa ćemo napraviti projektnu dokumentaciju za proizvodnju navedenog alata. Šta ćemo prvo uraditi? Uzet ćemo taj alat pa ćemo izmjeriti sve njegove dimenzije te na odgovarajući način izmjeriti i izraziti njegove fizičko - hemijske osobine. Nakon toga ćemo, koristeći te informacije, rekonstruisati idejni i izvedbeni projekat za proizvodnju tog alata, pa uraditi projektnu dokumentaciju za njegovu. Ta dokumentacija se ni po ćemu neće razlikovati od njegove orginalne dokumentacije, naravno uz pretpostavku da znamo stručno uraditi taj zadatak.

Interesantan slučaj se desio u prošlom stolječu. Jedan ruski vojni avion je prebjegao u SAD. Američki stručnjaci su dobili zadatak da rekonstruišu kompletan idejni i izvedbeni projekat za proizvodnju tog aviona. I oni su taj posao uspješno odradili. Koristeći metodu obrnutog inžinjeringa uradili su tu dokumentaciju, pa su na taj način saznali sve informacije koje su ih interesirale o tom avionu. Dakle, moguće je, obrnutim putem, ili reverzibilnom metodom, otkriti kako izgleda idejni i izvedbeni projekat za proizvodnju ili nastanak nekog proizvoda u slučajevima kada ne znamo ko je napravio taj proizvod i kako ga je napravio. U mnogim zemljama nastala je čitava industrija koja se isključivo bavi obrnutim inžinjeringom. Tim se bave jer joj ta metoda omogućava da neovlašteno koriste tuđu pamet, i da bez ulaganja u naučno-istraživački rad ostvari ogromne zarade. Krađa tuđe pameti je jedan od najunosnijih poslova u ovom našem današnjem vremenu.

Možemo li na sličan način, koristeći metodu obrnutog inžinjeringa, otkriti i neke od tajni stvaranja Božijih djela? Možemo li rekonstruisati božansku ideju da uzvišeni Bog stvori ta djela? Možemo li rekonstruisati, uslovno rećeno, idejni i izvedbeni projekat za stvaranje tih djela? Mišljenja sam da nam današnji najsavremeniji programsko-informacioni sistemi omogućuju da napravimo bar prvi mali korak na tom planu. Naime, i ta djela su, poput naših ljudskih, nastala materijalizacijom određene ideje da uzvišeni Bog stvori ta Svoja djela. Božija djela, isto kao i naša ljudska, imaju odgovarajuće dimenzije, hemijski sastav, građu, strukturu i druge fizičko-hemijske osobine. Isto kao što možemo uzeti neko od naših ljudskih djela pa mu izmjeriti i izraziti te fizičko-hemijske osobine to isto možemo uraditi i kod Božijih djela. Možemo izmjeriti i izraziti te njihove osobine i karakteristike. Možemo rekonstruisati neke od procesa stvaranje tih djela. Poslije možemo, koristeći ta saznjanja, znatno unaprijediti mnoge tehnologije iz ovog našeg današnjeg vredmena.

Kako konkretno možemo koristiti reverzibilnu metodu za spoznaju tajni stvaranja Božijih djela objasnit ću u nastavku ovog teksta, a i drugih tetkstova koje upravo sada pripremam za ovaj blog. Također, imam namjeru da, ako Bog da, te tajne obasnim na primjerima Božijih djela u svim naukama, te da dam detaljne upute svim ljubiteljima nauke kako da samostalno koriste navedenu metodu u svom naučno-istraživačkom radu.

Slova u abecedi stvaranja svijeta

Da bismo mogli koristiti metodu obrnutog inžinjeringa za spoznaju tajni stvaranja božijih djela moramo prethodno da poznamo “slova” iz Knjige božijeg stvaranja svijeta. Naime, kako znamo, Uzvišeni Allah,dž.š. je svijet stvorio s mjerom. Stvorio ga je svrsishodno i s mudrošću. Stvorio ga je na najsavršeniji i najuzvišeniji način. To Božije stvaranje ima svoju određenu logiku. Postoji egzaktna metoda i tehnika tog stvaranja. Pojednostavljeno rećeno, postoji projekat tog stvaranja. Taj projekat možemo uporediti sa nekim mozaikom kojeg prave ljudi. U tom mozaiku mi ćemo poredati kockice na odgovarajuća mjesta prema datoj šemi. Tačno se zna na koje mjesto mora doći svaka od tih kockica. Ako nemamo tu šemu tada ćemo se potruditi da sami svojim vlastitim trudom i znanjem otkrijemo na koje mjesto trebamo rasporediti te kockice. Sličan slučaj imamo i kod Božijih djela. Svako od tih djela ima svoje vlastite “kockice”. To su atomi, molekule i druge čestice iz prirode. Svaku od tih “kockica”je uzvišeni Bog rasporedio na određeno mjesto. Tim kockicama pripada samo jedno jedino mjesto, pa se iste mogu rasporediti samo na to mjesto, i ne mogu se rasporediti na neko drugo mjesto. Naš Milosrdni Gospodar je sve te kockice u svakom od Svojih djela rasporedio na odgovarajuća mjesta prema svojoj tajnoj božanskoj šemi. Raporedio ih je prema Svojoj božanskoj abecedi stvaranja svijeta. Kako konkretno izgleda ta abeceda? U toj abecedi postoje mnoga “slova”. Ta slova se međusobno povezuju u odgovarajuće “riječi” i druge dijelove teksta iz Božije Knjige stvaranja svijeta. Ta slova nisu poput naših ljudskih slova. To su, prije svega, određeni digitalni izrazi i razne brojne vrijednosti. Te brojne vrijednosti ćemo dobiti kada česticama ili sekvencama u Božijim djelima odredimo odgovarajuću brojnu vrijednost. To može biti: broj atoma u nekom hemijskom jedinjenju, broj molekula, broj elementarnih i subatomskih čestica, numerička vrijednost slova u Božijim knjigama, itd. Kada odredimo te brojne vrijednosti otkrit ćemo da su te vrijednosti međusobno povezane prema određenim matematičkim pravilima i zakonitostima. Ta matematička pravila i zakonitosti su, ustvari, slova iz Božije abecede stvaranja svijeta. Naš zadatak je da spoznamo i otkrijemo koja su to slova. Zadatak nam je da spoznamo i otkrijemo kako izgleda šema međusobnog povezivanja tih slova u svim Božijim djelima koja susrećemo u ovom našem materijalnom svijetu. Ovom prilikom ću, ako Bog da, ćitaoce ovog teksta upoznati sa nekim od tih “slova”. Otkrit ću vam neke od tajni iz šeme međusobnog povezivanja tih “slova” u Božijim djelima. Čim to naučimo i čim shvatimo metodiku i logiku međusobnog povezivanja čestica u Božijim djelima moći ćemo odmah da, bez ikakvih poteškoća, sami otkrivamo te tajne. Moći ćemo da, koristeći metodu obrnutog inžinjeringa, u svakom od Božijih djela dešifrujemo neke od tajni iz projekta stvaranja tih djela, naravno u mjeri koliko je to dostupno našem ograničenom ljudskom razumu. Da bismo u tome uspjeli, moramo uložiti odgovarajući trud. Također, taj hairli posao trebamo i moramo raditi u ime našeg Milosrdnog i Plemenitog Tvorca i Gospodara, Allaha,dž.š.

Skupovi slova u abecedi stvaranja svijeta

Postoji izvjesna metodološka sličnost između abeceda koje koriste ljudi u svojim pismima i abecede kojom je napisana Knjiga stvaranja svijeta. Na primjer: u našoj bosanskoj abecedi postoje slova za koje kažemo da su samoglasnici. To su: A, E, I, O i U, a ostala su suglasnici. Samoglasnici se koriste da povežu sva slova iz te abecede u odgovarajuće riječi i rečenice. Sličan slučaj imamo i kod «slova» u Božijoj „abecedi“ stvaranja svijeta. Neka od «slova» iz te abecede imaju funkciju samoglasnika, pa služe da međusobno povežu sve čestice ili sekvence u odgovarajuće Božije djelo. Uzvišeni Allah,dž.š. koristi te samoglasnike da stvori svako Svoje djelo, pa ne postoji ni jedno Božije djelo u kojem se ne nalaze ti samoglasnici, odnosno koje nije stvoreno bez korištenja tih samoglasnika.

Samoglasnici u božijoj abecedi stvaranja svijeta

Samoglasnici u Božijoj „abecedi“ stvaranja svijeta su šifre: 19 i 7, zatim relacija: Par-nepar, te analogni kodovi. Vjerovatno je da postoje i neki drugi samoglasnici, međutim, ja u ovom trenutku ne mogu sa sigurnošću reći o kojim se samoglasnicima radi. To ne mogu reći jer je teško povući granicu između nekih samoglasnika i suglasnika, pa reći da je taj i taj broj samoglasnik, a taj i taj broj suglasnik. To u ovom trenutku nije ni bitno. Bitna nam je samo šema povezivanja slova iz te abecede, a kakva je funkcija svakog od tih slova to je pitanje koje nam je, u ovom trenutku, od drugorazrednog značaja.

Suglasnici u božijoj abecedi stvaranja svijeta

Ta abeceda ima i svoje suglasnike. Ti suglasnici se nalaze samo u pojedinim Božijim djelima, a koji će to biti suglasnici i koja će to biti djela to, prije svega, zavisi od Božije teorijske koncepcije stvaranja navedenih djela. Suglasnici u navednoj abecedi su razni mikro kodovi koji međusobno povezuju čestice, tj. sekvence u tim djelima.

U abecedi stvaranja svijeta postoje odgovarajuća pravila i metode za međusobno povezivanje samoglasnika i suglasnika, odnosno za međusobno povezivanje čestica u prirodi. Ta pravila donekle podsječaju na gramatiku u našoj bosanskoj abecedi. Isto kao što se slova u toj abecedi međusobno mogu povezati samo prema određenim gramatičkim pravilima, na sličan način se i slova u Božijoj abecedi stvaranja svijeta međusobno povezuju prema određenim matematičkim pravilima. Tu gramatiku u abecedi stvaranja svijeta čine: skupovi brojeva, konekcija, dekompozicija, prednost desne strane, simetričnost i komplementarnost sekvenci, standardne devijacije, frekvencije, zakonitosti Paskalovog trougla, Fibonacijev kod, kadratne veličine i mnogo toga još.

Da zaključim: slova u Božijoj abecedi stvaranja svijeta se međusobno povezuju prema određenim pravilima. Postoji određena logika tog povezivanja. Pojednostavljeno rećeno, postoji odgovarajuća šema za spajanje tih slova. Ta šema nas donekle podsjeća na našu bosansku abecedu. Kada se mi upišemo u osnovnu školu, i kada učimo tu abecedu, veoma brzo ćemo shvatiti kako se ta slova povezuju u riječi. Biće nam odmah jasno da ta i ta riječ mora imati baš toliko i toliko slova i da se ta slova moraju povezati baš na taj i taj način. Na sličan način se povezuju i slova iz Božije abecede stvaranja svijeta. Povezuju se u odgovarajuće riječi, rečenice, i druge cjeline, odnosno u Božija djela. Čim shvatimo logiku tog povezivanja moći ćemo da odmah, bez ikakvih teškoća, potpuno samostalno otkrivamo tajne stvaranja mnogih Božijih djela. Naravno, nećemo moći otkriti sve te tajne. To je bar svima nama jasno. Moći ćemo otkriti samo neke od tih tajni, i to u mjeri koliko nas u te tajne uputi Uzvišeni Allah,dž.š., a to će biti sasvim dovoljno da spoznamo i shvatimo u čemu je bit i suština Božijeg stvaranja svijeta.

Eto, to je samo kratak opis slova iz Božije abecede stvaranja svijeta. Mi se u ovom trenutku ne moramo truditi da odmah zapamtimo sva ta slova i sve te matematičke relacije. Te tajne trebamo spoznavati postepeno. Trebamo ići korak po korak sve dok ne ovladamo tim znanjima, i dok ne naučimo kako da sami čitamo tekstove iz Božije Knjige stvaranja svijeta. Treba nam samo malo strpljenja i dobre volje pa ćemo, ako Bog da, bez ikakvih teškoća spoznati te tajne.