GEOMETRIJA U SURI EN-NEML 2 PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Primjer 7.

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93


Osijenčeni brojevi 1

(8, 9, 24, 25, 26, 30, 43, 44, 45, 46, 49,

59, 60, 61, 63, 64, 65, 79, 88, 93) = 981;

Analogni kod = 189;

Osijenčeni brojevi 2

(15, 36, 47, 62, 87) = 247;

Analogni kod = 742;

Analogni kodovi:

(189 + 742) = 931;

931 <<< ALLAH

Primjer 8.

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93


Osijenčeni brojevi 1

(8, 30, 47, 63,93) = 241;

Analogni kod = 142;

Osijenčeni brojevi 2.

(9, 15, 24, 25, 26, 36, 43, 44, 45, 46, 49,

59, 60, 61, 62, 64, 65, 79, 87, 88) = 987;

Analogni kod = 789;

Analogni kodovi:

(142 + 789) = 931;

931 <<< ALLAH


Primjer 9.

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93


Osijenčeni brojevi 1

(8, 9, 15, 24, 25, 44, 59, 64, 65, 79, 87, 88, 93) = 660;

Analogni kod = 066;

Osijenčeni brojevi 2.

(26, 30, 36, 43, 45, 46, 47, 49, 60, 61, 62,63)= 568;

Analogni kod = 865;

Analogni kodovi:

(66 + 865) = 931;

931 <<< ALLAH


                                                                                               Primjer 10

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93

Osijenčeni brojevi 1

(8,25,30,36,43,45,46,47,49,59,61,62,63,65,93) = 732;

Analogni kod = 237;

Osijenčeni brojevi 2.

(9,15,24,26,44,60,64,79,87,88) = 496;

Analogni kod = 865;

Analogni kodovi:

(66 + 865) = 931;

931 <<< ALLAH


Primjer 11.

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93

Osijenčeni brojevi 1

(8,9,15,24,25,30,43,61,63,65,79,87,88,93.) = 690;

Analogni kod = 096;

Osijenčeni brojevi 2.

(26,36,44,45,46,47,49,59,60,62,64.) = 538;

Analogni kod = 835;

Analogni kodovi:

(96 + 835) = 931;

931 <<< ALLAH

Primjer 12.

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93

Osijenčeni brojevi 1

(8,9,15,25,26,36,44,45,47,59,60,

62,64,65,87,88,93.) = 833;

Analogni kod = 338;

Osijenčeni brojevi 2.

(24,30,43,46,49,61,63,79) = 395;

Analogni kod = 593;

Analogni kodovi:

(338 + 593) = 931;

931 <<< ALLAH


Primjer 13.

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93


Osijenčeni brojevi 1

(8,25,30,36,43,46,49,61,62,63,65,93) = 581;

Analogni kod = 185;

Osijenčeni brojevi 2.

(9,15,24,26,44,45,47,59,60,64,79,87,88) = 647;

Analogni kod = 746;

Analogni kodovi:

(185 + 746) = 931;

931 <<< ALLAH

Primjer 14.

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93


Osijenčeni brojevi 1

(8,9,24,25,30,43,46,49,61,63,65,79,88,93) = 683;

Analogni kod = 386;

Osijenčeni brojevi 2.

(15,26,36,44,45,47,59,60,62,64,87) = 545;

Analogni kod = 545;

Analogni kodovi:

(386 + 545) = 931;

931 <<< ALLAH

Primjer 15.

Analogni kvadrat

80

90

51

42

52

62

03

63

34

44

54

64

74

94

95

06

16

26

36

46

56

97

78

88

39

\

\

I

/

/

1390

I

931

I

ALLAH

(80 + 90 + 51...+ 39) = 1390;

Analogni kvadrat

80

90

51

42

52

62

03

63

34

44

54

64

74

94

95

06

16

26

36

46

56

97

78

88

39

\

\

I

/

/

1390

I

931

I

ALLAH

(80 + 90 + 51...+ 39) = 1390;

Analogni kvadrat

80

90

51

42

52

62

03

63

34

44

54

64

74

94

95

06

16

26

36

46

56

97

78

88

39

\

\

I

/

/

1390

I

931

I

ALLAH

(80 + 90 + 51...+ 39) = 1390;

1390 II 0931

0931 = 931;

931 <<< ALLAH

Analogni kod broja 8 je broj 80, broja 9 je 90, broja 15 je 51 itd. Zbir svih tih analognih kodova kao rezultat daje broj 1390. Analogni kod tog broja, dakle broja 1390, je broj 931. Kao što se vidi, sve ajete iz sure En-Neml, u kojima je objavljeno uzvišeno Božije ime, zaista međusobno povezuje broj 931. A to je digitalni izraz za ime našeg Milosrdnog Tvorca i Gospodara Allaha,dž.š. Može se reći da ime Allah međusobno povbezuje sve ajete iz navedene sure u kojima je objavljeno ime Allah. Pa, ko traži dokaze, evo sada ima dokaze. Ko traži pouku, evo sada ima pouku.

Sličnih primjera ima još veoma mnogo. Svi ti primjeri predstavljaju egzaktan dokaz da zaista postoji konkretan Božiji projekat za kreaciju kvadrata o kojem govorim u ovom tekstu.

Prisjetimo se i ajeta 27:93 u kojem nam naš Milosrdni Gospodar daje obečanje da će nam pokazati Svoje Znakove koje ćemo poznati. Uvjeren sam da je prethodno navedeni kvadrat jedan od tih Božijih Znakova.

Brojevi iz ovog kvadrata se mogu prikazati i u obliku piramide u kojoj vrijede prethodno navedene matematičke zakonitosti.

Digitalna slika Božijeg imena

Ha

Lam

Lam

Elif

I

I

I

I

27

23

23

1

I

I

I

I

S27

S23

S23

S1

I

I

I

I

378

276

276

1

\

\

/

/

931

I

ALLAH

S27 = (1+2+3...+27) = 378; S23 = (1+2+3...+23) = 276; S1 = 1;

(1+276+276+378) = 931;

931 <<< ALLAH