GEOMETRIJA U SURI EN-NEML 1 PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Sura En-Neml ima ukupno 93 ajeta. U toj suri uzvišeno ime Allah je objavljeno u ajetima: 8, 9, 15, 24, 25, 26, 30, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 79, 87, 88 i 93. To su korespondirajući ajeti. Korespondirajući su jer je u svakom od tih ajeta objavljeno uzvišeno Božije ime. Te ajete sa Božijim imenom možemo prikazati u obliku kvadrata. To ću uraditi na slijedeći način:

KVADRAT

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93


Sada ću uraditi matematičku analizu ovog kvadrata da vidim da li te brojeve ajeta sa Božijim imenom međusobno povezuju neke od Božijih programskih, kibernetskih i informacionih zakonitosti.

Primjer 1

Parni i neparni brojev i u kvadratu

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93


Parni brojevi su: 8, 24, 26, 30, 36, 44, 46, 60, 62, 64 i 88.

Zbir tih brojeva je 488.

Neparni brojevi su: 9, 15, 25, 43, 45, 47, 49, 59, 61, 63, 65, 79, 87 i 93.

Zbir tih brojeva je 740;

Analogni broj zbira parnih brojeva je: 884, a neparnih 047;

Kod 488 = analogni kod 884;

Kod 740 = analogni kod 047;

Kada saberemo ta dva analogna koda kao rezultat dobit ćemo digitalni izraz za ime Allah:

(884 + 47) = 931;

931 <<< ALLAH

Dakle, u ovom primjeru, uzvišeni Allah međusobno povezuje neparne i parne brojeve iz navedeniog kvadrata. Povezuje ih tako da brojevi ajeta sa Božijim imenom kao svoj matematički rezultat daju uzvišeno ime Allah.

Primjer 2.

Neki od brojeva iz ovog kvadrata raspoređeni su u kockice sa parnim, a neki u kockice sa neparnim rednim brojem. To možemo vidjeti iz slijedećeg primjera:

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93


Brojevi u kockicama sa parnim rednim brojem su:

9, 24, 26, 36, 44, 46, 49, 60, 62, 64, 79 i 88.

Zbir tih brojeva je 587. Analogni kod broja 587 je broj 785.

Brojevi u kockicama sa neparnim rednim brojem su:

8, 15, 25, 30, 43, 45, 47, 59, 61, 63, 65, 87 i 93.

Zbir tih brojeva je 641. Analogni kod broja 641 je broj 146.

Zbir analognih kodova je:

(785 + 146) = 931;

931 <<< ALLAH

Primjer 3.

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93

Vanjski brojevi u kvadratu su:

8, 9, 15, 24, 25 26, 44, 45, 59, 60, 64, 65, 79, 87, 88 i 93.

Zbir tih brojeva je 791. Analogni kod je 197;

Unutrašnji brojevi su:

30, 36, 43, 46, 47, 49, 61, 62 i 63.

Zbir tih brojeva je 437. Analogni kod je 734.

Zbir analognih kodova:

(197 + 734) = 931;

931 <<< ALLAH


Primjer 4.

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93

Brojevi u dijagonalama su:

8, 25, 30, 43, 47, 61, 63, 65 i 93

Zbir tih brojeva je 435. Analogni kod je 534.

Brojevi izvan dijagonala su:

9, 15, 24, 26, 36, 44, 45, 46, 49, 59, 60, 62, 64, 79, 87 i 88.

Zbir tih brojeva je 793; Analogni kod je 397;

Zbir analognih kodova:

(534 + 397) = 931;

931 <<< ALLAH


Primjer 5.

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93

Osijenčeni brojevi 1

(8, 9, 15, 36, 47, 62, 87, 88 i 93) = 445;

Analogni broj = 544;

Osijenčeni brojevi 2

(24, 25, 26, 30, 43, 44, 45, 46, 49, 59, 60,

61, 63, 64, 65 i 79) = 783;

Analogni kod broja 783 je broj 387;

Zbir analognih kodova:

(544 + 387) = 931;

931 <<< ALLAH


Primjer 6.

8

9

15

24

25

26

30

36

43

44

45

46

47

49

59

60

61

62

63

64

65

79

87

88

93

Osijenčeni brojevi 1

(8, 15, 25, 26, 36, 44, 45, 47, 59, 60, 62, 64, 65, 87, 93) = 736;

Analogni kod = 637;

Osijenčeni brojevi 2

(9, 24, 30, 43, 46, 49, 61, 63,79, 88) = 492;

Analogni kod = 294;

Zbir analognih kodova:

(637 + 294) = 931;

                                                                                                931 <<< ALLAH