Kada pustimo da EGO radi, dusa uvijek plati. Ostao je nepokretan.