"Pustio je dva mora da se dodiruju, izmedu njih je pregrada i oni se ne mijesaju." (Er-Rahman, 19-20)