Dnevni namazi - detaljno sa slikama  

     Sabah - Video 

sabah            

  

Podne

             Ikindija

Aksam

 jacija

            1. Sabah   Download PDF

            2. Podne   Download PDF

            3. Ikindija  Download PDF

            4. Aksam  Download PDF

            5. Jacija    Download PDF