Promjena Kible u mjesecu Redžebu PDF Ispis E-mail

Promjena kible u mjesecu Redžebu

Draga braćo u imanu i islamu. Nalazimo se na početku mjeseca koji se zove Redžeb. Mjesec Redžeb pored toga što u sebi sadrži dvije mubarek noći, regaib i miradž, znažajan po jednom iznimnom događaju u historiji islama. Druge hidžretske godine ili 17 mjeseci poslije hidžre Allah dž.š., je muslimanima promjenio Kiblu. Do tad su se u namazu okretali prema Jerusalemu i Mesdžidul-aksau a od tad, od Redžepa 624. Uzvišeni naređuje:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ [٢:١٤٤]

"Vidimo Mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu, i Mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš: okreni zato lice svoje prema Časnome hramu! I ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu. Oni kojima je data Knjiga sigurno znaju da je to istina od Gospodara njihova - a Allah motri na ono što oni rade."[1]

Mjesec Redžep Muhamed a.s., preporučuje da bude mjesec promjena u čovjeku. Bilježi se da je Muhamed a.s. rekao: „U mjesecu Redžepu često izgovarajte istigfar, činite tevbu -pokajanje Gospodaru svjetova jer tako mi Boga nema sahata u kojem Allah dž.š., u tom mjesecu ljude ne oslobađa od vatre". Draga braćo, postoji samo jedan ispravan pravac. Svi drugi pravci su krivi. Taj ispravni pravac je onaj kojeg Allah dž.š., određuje kao pravac Kible. To je pravac na kojem čovjek čini ono što Allah dž.š. od njeg traži, to je pravac ili put na kojem čovjek se boji onog što Allah dž.š., zabranjuje. Svi ćemo bez izuzetka susresti se sa pitanjem „šta bijaše tvoja Kibla". Znamo da ćemo se svi suočiti sa melekima Munkerom i Nekirom u kaburu i između ostalog i ovo će nam pitanje postaviti. Znat će odgovoriti na pitanje oni koji sad dok živi na dunjaluku zna i ne samo zna već u skladu sa naučenim živi i svoj život usmjerava u zadatom pravcu tj., prema kibli.

 Da bi čovjeku bilo lahko razlučiti pravi put od stranputice, ispravni pravac od krivih Allah dž.š., objavljuje Knjigu koju naziva Furkan. Tako u toj knjizi Allah dž.š., jasno razlikuje ono što voli od onog što ne voli. On, Uzvišeni kaže: „Allah voli strpljive". A strpljivost je strpiti se od grijeha, biti ustrajan na putu dobra. Allah dž.š., kaže: „Allah uistinu ne voli one koji granicu prelaze". Allah dž.š. kaže: „On voli one koji dobro čine, ne voli one koji griješe". On kaže: „Voli one koji se bore za pravdu a ne voli nasilnike". On, Uzvišeni nam pokazujući šta je ispravno a šta ne objavljuje: „On voli one koji se čiste a ne voli otpadnike". On, Uzvišeni kaže: „On voli one koji se na Njeg oslanjaju a ohole ne voli". Činiti ono što je Njemu drago a kloniti se onog što On prezire jest hod stazom koja je prava staza, to je usmjerenje života ispravnim smjerom. Sjećajući se u mjesecu Redžepu u kojem sad jesmo tog historijski važnog događaja iz naše prošlosti kad je Uzvišeni objavio Poslaniku i vjernicima da od sad pa do dana Sudnjega lice svoje u molitvi i život svoj usmjeravaju ka Mekki mi ustvari se odlučujemo da mjesec Redžep bude mjesec naše promjene. Poslanik Muhamed a.s. kaže: „Mijenjajte se u Redžepu".

U svakome sahatu, u ovome mjesecu Allah dž.š., oslobađa od vatre. Izaberi maker jedan sahat i pokaj se Gospodaru svjetova i promjeni svoj odnos prema Allahu. Allah dž.š. od ljudi traži da Mu budu zahvalni. Najviši vid zahvalnosti Stvoritelju je namaz. Ti muhadžiri koji su s poslanikom iz Mekke došli u Medinu bili su radosni kad je Allah dž.š., odredio, da u namazu lica svoja okreću prema zavičaju. Obradovaćeš ti sebe kao što je Uzvišeni obradovao njih ako ostaviš grijeh koji se zove ostavljanje namaza. Zapostavljanje namaza je grijeh. Poslanik Muhamed a.s. kaže: „Mijenjaj se u Redžepu". Promjeni svoj odnos prema Bogu. Izaberi sahat u kojem ćeš ti zbog toga što ćeš se odlučiti promjeniti biti onaj koji će biti oslobođen od vatre. Osim što trebamo mijenjati svoj odnos prema Stvoritelju Allah dž.š., nas obavezuje da mijenjamo svoj odnos prema sebi. Možete zamisliti kako su se radovali Ebu Bekr i Omer i Osman i svi muhadžiri koji su stigli iz Mekke u Medinu kad je Allah dž.š. objavio - Okrećite se ka zavičaju svom. Bili su iznimno radosni. Zamisli kako bi se tvoja duša radovala kad bi odredio sahat u ovome danu, kad bi izabrao sahat u ovome mjesecu i odlučio ne unositi više alkohol u tijelo svoje i tako ispunjavati obaveze prema sebi koje se zovu čuvanje svog života i zdravlja. Poslanik a.s., kaže: „U Redžepu činite istigfar". To je prilika, Allah dž.š., vam je daje. Obraduj sebe, a obradovaćeš i one oko sebe, bit će radosna i porodica tvoja jer nećeš pijan kući dolaziti, radovaće se jer novac koji si trošio u haram sada će ići u obrazovanje djece svoje i njihove bolje budućnosti.

Mjesec Redžep je prilika da promjenimo i svoj odnos prema ljudima, prema komšijama, prema braći i sestrama i da naučimo da poslanik Muhamed a.s., kaže: „Dvojica ljudi muslimana koji se u ime Allaha vole, sastaju i rastaju bit će stanovnici dženneta", u drugoj predaji se kaže- „bit će u hladu kad drugog hlada ne bude bilo". Eto, Allah dž.š., nam i kroz mjesec Redžep kao mjesec u kojem oprašta pruža priliku da promjenimo kurs u svome životu, da sa stranputice krenemo ispravnim pravcem, da iz tmine krenemo osvjetljenom trasom. U ovom mjesecu Allah dž.š. je naredio: „Usmjeri lice svoje prema Mekki", usmjeri život svoj prema Kur'anu, uskladi sebe i svoje ponašanje s onim što će tebi donijeti sreću na oba svijeta i Allahovo zadovoljstvo i nagradu na budućem svijetu. Mjesec Redžep je prilika za sveukupno promjenu pa mozemo promjeniti i svoj odnos prema zajedničkom dobru, prema državi i domovini.

U mjesecu Redžepu se promjenila Kibla i takva ostala do Sudnjega dana, u mjesecu Redžepu imamo priliku da promjenimo sebe. Poslanik a.s., kaže: „Činite istigfar i pokajte se".

Nalazimo se na početku ovog mjeseca. On nam ujedno nagovještava i skori dolazak mjeseca ramazana. Počinjemo li sa pripremama za njega. Čistimo li naše duše od grijeha kako bi Allahov amilost mogla u njih ući. Jesmo li se pokajali od grijeha, jesmo li se halali sa onima sa kojima smo u zavadi. Ako nismo onda nam je još malo vremena ostalo da to učinimo. Zato izaberimo makar jedan sahat u ovom mjesecu i promjenimo se.

Gospodaru naš, pomozi nam da budemo od onih koji se uvijek prema kibli okreću, koji srca svoja, misli svoje i djela ka Tebi usmjeravaju. Amin.