Nafila Povodom Lejletul - Miradza PDF Ispis E-mail

                                                NAFILA POVODOM LEJLETUL-MIRADŽA
Lejletul-miradž, noć uzdignuća Muhammeda, a.s., u najviše nebeske sfere, desio se 26. redžeba.
U Kur' anti stoji: “Hvaljen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali, - On, uistinu, sve čuje i sve vidi.” (El-Isra,1.)
Uzvišeni Allah, dž.š., u suri En-Nedzm pobliže nas upoznaje sa miradžom Allahovog Poslanika, a.s., Allah kaže: “Tako Mi zvijezde kad zalazi, vaš drug nije s Pravog pula skrenuo i nije zalutao! On ne govori po hiru svome - to je samo Objava, koja mu se obznanjuje, upči ga jedan ogromne snage, razboriti, koji se pojavio u liku svome na obzorju najvišem, zatim se približio, pa nadnio - blizu koliko dva luka ili bliže - i objavio robu Njegovu ono što je objavio, srce nije poreklo ono što je vidio, pa zašto se prepirete s njim o onome što je vidio? On ga je i drugi put vidio, kod Sidretul-Muhtehaa kod kojeg je džennetsko prebivalište, kada je sidru pokrivalo ono što je pokrivalo - pogled mu nije skrenuo i nije prekoračio, vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.” (En-Nedzm,1-18.)
Muhammed, a.s., je na miradžu razgovarao s Uzvisenim Allahom bez posrednika. Tom su prilikom Vjerovjesniku, a.s.,objavljena posljednja dva ajeta sure El-Bekere, naređeno obvaljanje pet dnevnih namaza i podareno pravo sefaata. Muhammed, a.s., je na miradžu vidio Džennet i Džehennem i njihove stanovnike. Vidio je druga znamenja koja su mu Allahovim dopustenjem pokazana. Svaki vjemik nastoji da doživi miradž, svoje duhovno uzdignuće, koje će zapravo bili njegovo duhovno rađanje. I kao sto je Vjerovjesnik, a.s., na miradžu razgovarao s Allahom, dž.š., tako i svaki vjemik u namazu razgovara s Allahom i uzdiže se iznad ovog materijalnog svijeta u svijet Alahove blizine. Zato je namaz mi'radz vjemika.

Povodom Lejletul-miradza klanja se posebna nafila namaz.

Ova se nafila sastoji od dvanaest rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata.

Na svakom rekatu, na kijamu, uči se Fatiha i Kul huvallahu ehad jedanput.

Nakon namaza prouči se:

- "Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" (stotinu puta),
- istigfar (estagfirullahi stotinu puta) i
- Allahumme salli ala Muhammed ve ala aU Muhammed (stotinu puta),

Nakon toga zatraži se ono što se želi od Allaha, dz.s. (Muhammed en-Nazili, Hazinetul-esravil-kubra,1349.god. po H.str.43.)

Lijepo je ovu nafilu klanjati nakon jacija-namaza, a prije nego što se klanja vitr-namaz. Može se klanjati u džematu, ali je bolje pojedinačno i u samoći.

Nijet za ovu nafilu je: "Nevejtu en usallije lillahi teala salate lejletil-mi'radii edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber."

Bože Svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi. Učvrsti korake naše u istini i pravdi. Osnaži volju našu u bratstvu i slozi.

Rabbi jessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hajr. Amin!
Bože, olahkšaj, a ne otežaj, Bože, zavrsi s dobrim. Amin!

MUBAREK LEJLETUL-MI’RADŽ OLSUN