Nafila Namaz za 15tu noc Sabana PDF Ispis E-mail

Salatul-hajr, nafila koja se klanja povodom Lejletul-berata ima stotinu rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Klanja se nakon jacija-namaza.


Na svakom rekatu, na kijamu, uci se:


- Fatiha (jedanput) i


- Kul huvallahu ehad (deset puta). (Ebu Hamid Muhammed el-Gazali, Ihjau ulumud-din, Bejrut,1994.,astr.238.)


Nakon namaza se prouci uobicajeni tesbih i dova.