Dova za 15tu noc Sabana PDF Ispis E-mail

Prenosi se da je Resulullah, alejhisselam, rekao hazreti Aiši: “U ovoj noći uči slijedeću dovu i poduči druge ovoj dovi jer je Džibril mene njome podučio:

Allahumme, inni e‘uzu bi aufike min ‘ikabike ve e‘uzu bi ridake min sehatike ve e‘uzu bike minke, subhaneke, la uhsi senaen ‘alejke, Ente kema esnejte ‘ala Nefsike.(Allahu moj, utječem se oprostu Tvome od kazne Tvoje, i zadovoljstvu Tvome od gnjeva Tvoga, utječem se Tebi od Tebe. Slavljen si Ti. Nije Te moguće pohvaliti kako to treba. Ti si onakav kakvog si sam Sebe pohvalio.)