Traženje noći Lejletul-Kadr PDF Ispis E-mail

Allah, dž.š. u Kur‘anu veli: “Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr – a šta ti misliš šta je noć Kadr?” (El-Kadr, 1.-2.) Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu veli: “Ko provede noć Lejletu-l-kadr u namazu vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi bit će mu oprošteni prethodni grijesi.” (Buharija i Muslim) Vjerovjesnik, s.a.v.s., je tražio Lejletu-l-kadr i naređivao svojim ashabima da je traže. Budio je svoju porodicu zadnjih deset noći ramazana kako bi Lejletu-l-Kadr proveli u ibadetu. U “Musnedu” Imama Ahmeda se bilježi od Ubadeta, a on od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Ko je provede u namazu tražeći je, zatim je potrefi bit će mu oprošteni prethodni i naredni grijesi.”
Od nekih ashaba i tabi‘ina se navodi da su praktikovali kupanje i mirisanje u zadnjih deset noći iščekujući noć Lejletul-kadr koju je Allah, dž.š., odlikovao i uzdigao na posebno mjesto. Iz tih razloga, preporučuje se onima koji su potrošili svoje živote ni u šta, da nadoknade ono što ih je prošlo u noći Lejletu-l-kadr jer se ona smatra dijelom života. Učinjeno dobro djelo u njoj je vrjednije i bolje od djela u hiljadu drugih mjeseci, onaj kome bude uskraćeno njeno dobro – na gubitku je.
Noć Lejletul-kadr pada u zadnjoj trećini ramazana i to u neparnim noćima, a najvjerovatnije je to dvadeset sedma noć, jer Muslim bilježi od Ubej ibn Ka‘aba, Allah sa njim bio zadovoljan, sljedeće: “Tako mi Allaha ja zaista znam koja je to noć, to je noć u kojoj nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio da je provedemo u klanjanju namaza, a to je dvadeset sedma noć.” Ubej se zaklinjao na to govoreći: “Znak o kojem nas je obavijestio Vjerovjesnik, s.a.v.s., je da sunce narednog dana izađe bez sjaja.”
Od Aiše, r.a., se prenosi da je upitala: “O Allahov Poslaniče, ako potrefim noć Lejletu-l-kadr šta ću u njoj učiti? Odgovorio je: ‚Uči: Allahu, zaista si Ti onaj Koji praštaš i voliš praštanje, pa mi oprosti.‘” (Ahmed i Tirmizi)
Molimo Allaha, dž.š., da nas učini od onih koji redovno udjeljuju zekat i sadekatul-fitr i provode mubarek noći ramazana u ibadetu i traženju Lejletul-kadr kako bi zaradili Allahovu milost i oprost.