Nafila Povodom Lejletul-Regaiba ( prvi Cetvrtak u Redzebu) PDF Ispis E-mail

Noć Lejletur-regaiba obilježavamo mnogobrojnim ibadetima: zikrom, postom, učenjem Kur’ana i salavata.

 U ovoj noći klanja se i poseban nafile namaz koji ima dvanaest rekjata.

 Nakon svaka dva rekjata predaje se selam.

Na svim rekjatima uči se Fatiha , zatim (3x) sura El-Kadr (Inna enzelnahu) i (12x) sura Ihlas (Kul huveallhu ehad.

Po završetku ove nafile namaza prouči se salavat:

Allahumme salli ‘ala Muhammedin-nebijjil-umijji ve ‘ala alihi ve sahbihi ve sellim”. ( 70X ) 

Zatim se učini sedžda na kojoj se sedamnaest puta uči:

Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul-melaiketi ver-ruh”. ( 70X )

 Vrativši se sa sedžde treba proučiti dovu:

 “Rabbigfir verham ve te džavez ‘amma te’alem inneke entel-e’azzul-ekrem. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hejji’ lena min emrina rešeda.”

 Poslije toga se ponovo vratiti na sedždu i proučiti: “Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul-melaiketi ver-ruh”,

na ovoj sedždi istaknuti želju koja će ako Bog da biti primljena. Uzvišeni Allahu, ukabuli naše dove. Pomozi nam da u zemlji Bosni čuvamo i očuvamo svoju vjeru islam sve do Sudnjeg dana. Amin ja Rabbi!

Nagrada :

Nebrojene nagrade, medu kojima je momentalno ispunjenje dove , sefat za 700 pripadnika famelije na sudnjem danu , itd 

 

Slijedeci dan( prvi petak u Redzebu )  klanjati 4 rekjata nafile

Izmedu dzume i ikindije : Na svakom rekjatu poslije Euzu, Bismile i Fatihe uciti 7x ajetul kursija, Ihlas, 5x  fehlek i 5x nas.

 

Poslije selama prouciti la havle vela kuvvete illa billahi-l-azim-l-kebiri-l-mute'al 25x. Poslije toga tobu istigfar doneti.