Zul-hidže -Mjesec hadža, posta, tekbira, tehlila i tahmida PDF Ispis E-mail

Allah dž.š. se zaklinje sa deset noci mjeseca zu-l-hidže, pa kaže: "Vel fedžr, ve lejalin ašr, veššef-i vel vetr, vellejli iza jesr..." - „Tako mi zore!" I deset noci! (El-Fedžr, 1-2) Po mišljenju Ibn Abbasa, Ibn Zubejra, Mudžahida i mnoge uleme koja pripada selefu (ranijoj ulemi) i halefu (kasnojoj ulemi), to je prvih deset dana zu-l-hidždžeta. Allah dž.š., se zaklinje ovim danima, a ono sa cime se zaklinje Gospodar svjetova ima posebnu važnost.

Ovdje želimo prvenstveno govriti o vrijednostima ovih deset noci (dana) mjeseca zu-l-hidžeta, kako bi ih što bolje proveli u ibadetu. Na svakom vjerniku je da ih iskoristi na najbolji moguci nacin. To su dani pokornosti, pobožnosti, skrušenosti i takvaluka. Muhammed a.s., u hadisu kaže: Ibn Abbas r. a. prenosi da je Poslanik a.s., rekao: "Nema dražih dana Allahu dž.š., za primanje dobrih djela od ovih dana. Rekoše: "Ni džihad na Allahovu putu?" Rece: "Ni džihad na Allahovu putu, osim da covjek izadje sa svojim imetkom i ne vrate se ni jedan!" (Buharija)

Citirani hadis nam govori da je prvih deset dana mjeseca zu-l-hidžeta bolje od ostalih dana. Ova prednost se odnosi na ostale dane mimo zadnjih deset dana Ramazana, u kojima je noc Kadra, koja je vrijednija od hiljadu mjeseci.

Poslanik a.s., u hadisima govori o vrijednosti i znacaju zu-l-hidžeta i podstice ashabe i sve vjernike na pojacani ibadet. Preporucivao je u ovim danima puno tesbiha (rijeci slave Allahu dž.š.), tahmida (zahvale Njemu) i tekbira. U tom smislu su i rijeci Poslanika a.s., koje prenosi Abdullah ibn Omer r.a.: "Nema vrijednijih dana kod Allah dž.š., niti dražih Njemu, od ovih deset dana, pa pojacajte u njima tehlil (izgovaranje šehadeta), tekbir (velicanje Allaha dž.š.) i tahmid (zahvale Allahu dž.š.!" (Ahmed) Znaci, bez obzira da li se namaz klanajo u dzema'atu ali nasamo, poslije farz namaza, pocevsi od iza sabaha devetog zu'l-hidzdzeta pa sve do iza ikindije trinaestog zu'l-hidzdzeta, cetvrtog dana bajrama, uci se poznati tekbir: Allahu ekberullahu ekber, la ilahe illallahu wallahu ekber, Allahu ekber we lillahi'l-hamd.

Znaci, sunnet je u ovim danima ucenje: tekbira, tahmida, tehlila i tesbiha. Sunnet je da to ucenje bude naglas u: džamiji, kuci, ulici i svakom mjestu gdje se može spominjati Allahovo ime. Ljudi uce naglas, pojedinacno, dok žene uce u sebi. Ovaj sunnet je potpuno iskorijenjen i gotovo da se ne cuju tekbiri u prvih devet dana ovog mjeseca. Potrebno je one koji su zanemarili ovaj sunnet podsjetiti na njega.

Za oživljavanje zaboravljenog sunneta, ce biti nagrada o kojoj govori Poslanik a.s., u slijedecem hadisu: Prenosi Ibn Amr ibn Awf El-Muzeni od svoga oca a on od djeda, da je Poslanik s.a.v.s rekao Bilalu ibn Harisu: „Zapamti!" Rece: „Šta cu zapamtiti, Allahov Poslanice?" Rece: „Zapamti Bilale!" Rece: „Šta cu zapamtiti, Allahov Poslanice?" Rece: „Onaj ko oživi sunnet od mojih sunneta, koji se bude zaboravio poslije mene, njemu ce pripasti nagrada kao i onome ko ga izvrši, bez toga da se njima umanji bilo šta. A ko uvede pogrešnu novotariju (bidat), sa kojom nije zadovoljan Allah i Njegov Poslanik, imace grijeh kao i oni koji to budu praktikovali, bez toga da se njima umanji bilo šta od grijeha!" (Tirmizija)

Musliman je dužan da iskoristi ove dane i provede ih u istinskom ibadetu, ne želeci ništa drugo sem Allahovo dž.š., zadovoljstvo i oprost. Svaki musliman, bez obzira da li bio na hadžu ili kod svoje kuce, dužan je ovih deset dana provesti u pokornosti svome Gospodaru, svjedoceci svoj islam, iman i ihsan.

"I parnog i neparnog." Parni je deseti zu'l-hidždžet, dan Kurban-bajrama, a neparni je dan Arefata, tj. deveti zu'l-hidždže. Posebno je za nas koji nismo otisli na hadždž vrijedno postiti deveti dan zu'l-hidžeta, odnosno dan Arefata. Allahov Poslanik, a.s., je govorio: "On iskupljuje grijehe prosle godine, te ostatak doticne godine."

Post dana Arefata, je kako kaže Poslanik s.a.v.s., uzrokom praštanja grijeha, godinu prije i godinu poslije: Prenosi Ebu Katadete El-Ensari r. a. da je Poslanik a.s., rekao: "Post po tri dana od svakog mjeseca i Ramazan do Ramazana su kao post cijelu godinu." Bi upitan o postu Dana Arefata, pa rece: On briše grijehe ucinjene godinu prije i godinu poslije"Bi upitan o postu Ašure, pa rece: "On briše grijehe ucinjene u prošloj godini!" (Muslim)

Post je jedan od najboljih nacina približavanja Allahu dž.š.. Sunnet je postiti prvih devet dana ovog mjeseca, kao što stoji u slijedecem hadisu: Prenosi Hunejde bin Halid od svoje žene a ona od žena Allahovog Poslanika s.a.v.s.: "Poslanik a.s., je postio Ašuru, devet dana zu-l-hidžeta, i od svakog mjeseca po tri dana (bijele dane)." (Tirmizija)

Deseti dan Zul-hidzeta je prvi dan kurban-bajrama. Ko se taj dan približi Allahu dž.s. klanjem kurbana, sa prvom kapi krvi kurbana Allah dž.s. oprasta njemu i njegovoj porodici sve grijehe. A ko taj dan nahrani vjernika i podjeli sadaku Allah dz.s. ce ga prožzivjeti na Sudnjem danu bezbjednim i mizan-vaga ce mu biti teza dobrima djelima od bilo kakvog brda na zemlji."Inna e'atajna kel kevser, vesalli li rabike venhar - Mi smo ti uistinu svako dobro dali, zato se Gospodaru svome molji i (na Bajram-iduladha), kurban kolji."(Kevser, 1-3)

Kao i za mnoge druge ibadete tako i za kurban tacno je odredjeno vrijeme. Kaze Poslanik, a.s,:„Prvo sa cime pocinjemo ovaj dan, prvi dan kurban-bajrama je da klanjamo bajram, potom se vracamo svojim kucama i koljemo kurban. Ko tako uradi postupio je po nasem sunnetu." (Buhari i Muslim)

Allah dz.s. kaze: „Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji." Izvrsavanjem te obaveze siri se osjecaj milosti prema siromasnim porodicama i potvrdzuje humani aspekt ljudskosti. Ovih cinom se zahvaljuje Uzvisenom Allahu na blagodatima koje nam ucinio halal, dozvoljenom za jelo: „...tako smo vam ih potčinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, Ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine! (El-Hadz, 36-37)

U haberu stoji da je Musa a.s. rekao: "Gospodaru, molih Te a Ti se ne odazivas mojoj molbi, pouci me kako da Te molim." - "Allah dz.s. je objavio Musau a.s. „O Musa, kada nastupi prva desetina mjeseca zul-hidzeta, reci: LA ILAHE ILELLAH - ispunit cu ti potrebu." - "Musa rece: „Gospodaru, pa svaki Tvoj rob to gov­ori." - „Allah rece: „O Musa, ko kaze: LA ILAHE ILELLAH - samo jedan puta u ovim danima, pa kad bi stavio sedam nebesa i sedam zemalja na jedan tas vage, a LA ILAHE ILELLAH, na drugi tas, pa zaista ono je teže i ovaj govor bi prevagnuo sve njih zajedno."

A Muhamed a.s., je govorio: "Najvrednije sto sam rekao ja i ono sto su rekli po­slanici prije mene u danima ove desetine je: LA ILAHE ILELLAH, VAHDEHULA ŠERIKELEH.

Eto, to je to, ukratko, ti posebni dani koje svaki vjernik i vjernica, musliman i muslimanka, treba da provedu na poseban nacin, sa zeljom da postignu Allahovu milost (rahmet), oprost (magfiret) i uputu (hidajet). "Eto toliko! A ko poštuje Allahove svetinje, uživaće milost Gospodara svoga..." (El-Hadz, 30) "Eto toliko! Pa ko poštiva Allahove propise - znak je čestita srca." (El-Hadz, 32)

Molimo Allaha, dz.s. da nam podari olaksanje na samrti, svjetlo u kaburu, tezak mizan dobrim djelima i spasi nas od kazne na oba svijeta. Molim Allaha, dz.s. da promjeni nasa stanja nabolje. Amin!