Kako Obaviti Namaz - Abdest, ruku ... PDF Ispis E-mail

NAMAZ (SALAT)


Namaz je Muslimanska obaveza koja se vrši svaki dan klanjanjem i učenjem na propisani način. Svaki dan treba klanjati pet namaza, i to: sabah (Fedžr), podne (Zuhur), ikindiju (`Asr), akšam (Magrib) i jaciju (`Iša). Svaki namaz ima svoje određeno vrijeme obavljanja.


Namaz je propisan od Allaha dželle šanuhu i ima dvanaest obaveznih (fard) dijelova. Neki od njih su uslovi (šarti) a neki integralni dijelovi (ruknovi). Ti sastavni dijelovi namaza su:


UVJETI ZA NAMAZ (NAMASKI ŠARTI) 

Prije stupanja u namaz treba ispuniti šest uvjeta ili priprema za namaz. Uvjeti za namaz su:

Šarti (uslovi)

biti tjelesno čist od male i velike nečistoće (hadesa), 
čistoća odjeće i mjesta na kojem se klanja, 
pokrivenost stidnih dijelova tijela, 
usmjeriti se licem i tijelom prema kibli tj. Ka`bi u Mekki. 
klanjati u određeno vrijeme dotičnog namaza, 
nijjet tj. naum učiniti da se klanja dotični namaz, 

Šest uvjeta za namaz, nazivamo namaskim šartima. Ako nedostaje makar jedan uvjet, obavljanje namaza nije ispravno.


PRVI UVJET ZA NAMAZ

Opća čistoća

Kod Muslimana treba da bude čisto: tijelo, odijelo i mjesto obitavanja. U čistoću spada: redovno kupanje, pranje zuba, obrezivanje nokata, pranje ruku prije i poslije jela, pranje poslije obavljene nužde te čisto održavanje pazuha i stidnih dijelova tijela.


U nečistoću koju treba ukloniti spadaju svinjski proizvodi, nečist, mokraća, muški i ženski polni izbačaj, alkohol, krv, kao i svaka druga nečistoća koja je Islamskim propisima zabranjena. 


DRUGI UVJET ZA NAMAZ

Abdest 

Abdest je posebno pranje čistom vodom radi klanjanja namaza ili učenja gledajući iz Mushafa. Abdest se uzima ovako:

proučimo Bismillu 
(Bismillahir-Rahmanir-Rahim, U ime Allaha , Milostivog, Samilosnog), 
operemo ruke do iza šake (tri puta). 
izaperemo usta i nos (tri puta). Desnom rukom ispiramo usta, a lijevom rukom čistimo nos. 
operemo lice, odakle je kosa nikla pa do podbradu i od uha do uha (tri puta), 
operemo prvo desnu, a zatim lijevu ruku do iza lakta (tri puta), 
potaremo mokrom rukom prednji dio glave (mesh) jedanput, 
potaremo mokrim rukama uši i vrat (jedanput). Kažiprst stavimo u uho, palac iza uha, a sa ostala tri prsta vanjskom stranom potiremo vrat, 
operemo prvo desnu, a onda lijevu nogu do iza članaka (tri puta). 

Copyrights-Prava nad grafikom zadrzana Copyrights-Prava nad grafikom zadrzana Copyrights-Prava nad grafikom zadrzana 

Copyrights-Prava nad grafikom zadrzana Copyrights-Prava nad grafikom zadrzana Copyrights-Prava nad grafikom zadrzana 

Copyrights-Prava nad grafikom zadrzana Copyrights-Prava nad grafikom zadrzana 


Uzimajući abdest može se učiti Kelime-i šehadet ili koja dova. Nakon što uzmemo abdest, lice i ruke obično obrišemo čistim peškirom iako brisanje nije obavezno.

S jednim abdestom, ako u međuvremenu nismo učinili ništa što kvari abdest, možemo klanjati više namaza.

Šta kvari abdest

Abdest će biti pokvaren: ako obavimo malu ili veliku nuždu, ako nam poteče krv ili procuri gnoj ili žuta voda, ako zaspimo, ako povratimo ili ako pustimo vjetar.


O meshu

Mesh znači potrati mokrom rukom jedan dio tijela radi čišćenja tog dijela ili pak potrati mokrom rukom jedan dio odjeće (zavoja i slično), ako se - u izuzetnim slučajevima - ne može oprati taj dio tijela.

a) Mesh po zavoju 

Ako imamo na tijelu kakvu ranu ili ozljedu pa to zavijemo čistim zavojem, možemo mesh činiti po zavoju, prilikom uzimanja abdesta, umjesto pranja, ako će nam pranje i kvašenje tih mjesta štetiti i pogoršati zdravstveno stanje.

b) Mesh po mestvama 

Ima ljudi koji su uobičajili nositi mestve (lahke kožne čarape), i to naročito u zimskom vremenu. U mestvama se može klanjati pod uslovom da budu čiste, da pokrivaju nožne članke, da nisu poderane, da ne propuštaju vodu, da se može u njima komotno hodati i da se obuku, kad dotična osoba ima abdest. Ako se skine jedna mestva onda se moraju obje skinuti i abdest ponovo uzeti.

Onaj ko je obukao mestve kad je imao abdest neće skidati mestve i prati noge kad bude opet uzimao abdest, nego će po njima mesh činiti.

Mesh po mestvama čini se na taj način što se mokrim prstima desne ruke potare desna mestva od nožnih prsta do članaka, a isto tako prstima lijeve ruke lijeva mestva.

Mesh po mestvama može se činiti jedan dan i jednu noć, tj. 24 sata, ako smo kod kuće (mukim); a ako smo na putu (musafir), onda tri dana i tri noći, tj. 72 sata.

Tejemmum 

U izvjesnim slučajevima može se, umjesto abdesta ili gusula, uzeti tejemmum, tj. može se obaviti formalno čišćenje čistom zemljom (prahom) ili predmetima napravljenim od zemlje.

Tejemmum se uzima, uglavnom, u ovim slučajevima:

kada u toku jednog namaskog vremena nije moguće pribaviti vode; 
kada imamo samo malo vode, koja nam je potrebna za piće ili za pribavljanje hrane; 
kad se, u slučaju potrebe, nije moguće okupati. 


Kako se uzima tejemmum

U tejemmuma su tri farda, a uzima se ovako:

1. Najprije se odluči (nijjet učini) radi čega se uzima tejemmum (na primjer, radi namaza ili prihvaćanja Mushafa).

Nijjet tejemmuma za namaz glasi:

Ja odlučih uzeti tejemmum radi namaza i radi toga da se očistim, kako bih se mogao prihližiti Uzvišenom Allahu. Ove riječi se ne moraju izgovoriti nego se može samo tako u sebi naumiti.

2. Zatim dotaknemo dlanovima čistu zemlju ili predmet od zemlje, dlanove otresemo njima potaremo lice, kao da ga peremo.

3. Na isti način ponovo dotaknemo dlanovima čistu zemlju ili predmet od zemlje, pa potaremo lijevom desnu, a desnom lijevu ruku, sa vrha prstiju do iza laktova.

Sa jednim tejemmumom možemo klanjati više namaza, sve dok ne dođemo do vode. Ali, čim budemo u mogućnosti uzeti abdest ili okupati se, tejemmum neće više važiti pa se treba odmah okupati - ako je tejemmum uzet umjesto kupanja, ili uzeti abdest -- ako je tejemmum uzet umjesto abdesta. Namaze koje smo klanjali sa tejemmumom ne treba naklanjavati.

Sve što kvari abdest, pokvariće i tejemmum.


Gusul (kupanje)

Gusul je posebno vjersko kupanje koje je propisano u određenim prilikama spolno zrelim muškarcima i ženama. Kao i za abdest treba se naumiti obaviti gusul radi postizanja ritualne čistoće tj. tahareta.

Gusul se uzima no ovaj način:

1. usta i grlo vodom dobro isprati;

2. nos izaprati;

3. zatim cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane ni koliko se vrhom igle može dotaći.

Ukoliko osoba ne obavi bilo koji od ova tri uvjeta za gusul isti neće biti validan te s time i nijedan ibadet obavljen u takvom stanju. Ako se iziđe van kupatila a zaboravi se nos ili usta isprati onda se može to učinit ako se sjeti bez ponovnog obavljanja kompletnog gusula. Zapravo ako se uzima gusul odmah treba prvo oprati ruke pa usta i nos tako da se ne može tokom kupanja zaboraviti.


TREĆI UVJET ZA NAMAZ

Pokrivanje tijela 

Kada hoćemo da stupimo u namaz treba da se pristojno obućemo. Kod ženskih mora biti pokriveno cijelo tijelo i kosa osim lica i ruku do šake. S napomenom da je to Islamski propis odijevanja žene od prve menstruacije (ili 15te godine starosti koje god prvo nastupi.) i u svim prilikama. Obuhvatnost pokrivanja žene je donekle različita od učenjaka do učenjaka ali se svi slažu da je minimum pokriti cijelo tijelo osim lica i šaka a ono na čemu su se svi složili je obligatno na pripadnike Islama i onaj ko to porekne prestaje biti Musliman. Detalje o ovom možete naći na stranama www.hidzab.com 


ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ

Vrijeme namaza

Svaki namaz se klanja u svome vremenu, odnosno ima svoj vakat. Početak svakog namaskog vakta određuje se prema položaju sunca na nebu.

Vrijeme sabahskog namaza počinje od zore i traje do izlaska sunca.

Vrijenie podnevskog namaza počinje kad sunce malo odmakne sa sredine neba i traje do ikindije.

Vrijeme ikindijskog namaza počinje kada sunce nagne zapadu i traje do akšama.

Vrijeme akšamskog namaza počinje od zalaska sunca i traje do nestanka svjetlosti na zapadu i pojavi zvijezda, tj. vremena jacije.

Vrijeme jacijskog namaza počinje kad potpuno nestane sunčanog sjaja na zapadu i traje do pred zoru.


Zabranjeno je klanjati u času izlaska sunca i pola sahata poslije izlaska, kad sunce prelazi preko sredine neba i kad sunce zalazi.

Početak namaskih vremena za cijelu godinu označen je u takvimu (Muslimanskom kalendaru). Početak namaskog vremena oglašava mujezin učenjem ezana.

Ezan 

Allahu ekber, Allahu ekber,

Allahu ekber, Allahu ekber.

Ešhedu en la ilahe illallah,

Ešhedu en la ilahe illallah.

Ešhedu enne Muhammeden resulullah,

Ešhedu enne Muhammeden resulullah.

Hajje `ales~salah,

Hajje `ales~salah.

Hajje `alel~felah,

Hajje `alel~felah.

Allahu ekber, Allahu ekber.

La ilahe illallah.

U sabahskog ezana poslije »Hajje `alel~felah« uči se:

Es~salatu hajrun minen-neuvm,
Es~salatu hajrun minen-neuvm.

Ezan uče samo muškarci. Ezan se uči na munari, a može i na nekom drugom mjestu oko džamije. On se uči usporeno i glasno tako da ga okolni stanovnici mogu čuti jer on predstavlja propisani poziv na namaz.

PETI UVJET ZA NAMAZ

Kibla (Ka`ba)

U gradu Meki, u Arabiji, nalazi se mubarek mjesto Ka`ba i tamo se okrećemo kad klanjamo (Kibla). Meka se nalazi na jugoistoku od naše zemlje Bosne i Evrope, istočno od Američkog kontinenta, zapadno od Azije, jugozapadno od Australije i Novog Zelanda, sjeverno od Afrike i južno od Rusije. 


Ako ne znamo gdje je smjer Mekke, a nemamo nikoga upitati, onda se treba okrenuti onamo kuda mislimo da je Kibla.
Pokuđeno je klanjati prema slici na kojoj su čovjek ili životinja naslikani. Inače je haram vješati slike ljudi ili životinja na zidovima i plafonima kuća i Meleki milosti napuštaju tj. ne ulaze u kuću u kojoj su izložene slike živih stvorenja niti u kuću u kojoj se drži pas. 

ŠESTI UVJET ZA NAMAZ

Nijjet (naum)


Prije nego što stupimo u namaz treba srcem odlučiti koji ćemo namaz klanjati. Tu odluku ili naum, u srcu donesenu, zovemo arapski nijjet. Nijjet se može izgovoriti posebnim riječima na bosanskom ili arapskom jeziku. Svaki namaz ima svoj nijjet. Izgovarajući nijjet, treba sabrati misli i sa strahopoštovanjem stupiti u namaz. Nijjet na arapskom jeziku za sve namaze glasio bi ovako:

»Nevejtu en usallije lillahi te`ala salatel~vakti edaen mustakbilel~kibleti Allahu ekber.« 

Prije nijjeta za fard namaz muškarci treba da prouče ikamet.

Ikamet 

Allahu ekber, Allahu ekber,

Allahu ekber, Allahu ekber.

Ešhedu en la ilahe illallah,

Ešhedu en la ilahe illallah.

Ešhedu enne Muhammeden resulullah,

Ešhedu enne Muhammeden resulullah.

Hajje `ales~salah,

Hajje `ales~salah.

Hajje `alel~felah,

Hajje `alel~felah.

Kad kameti salah,

Kad kameti salah.

Allahu ekber, Allahu ekber.

La ilahe illallah.

Ikamet se uči ubrzano i tiho ako se klanja pojedinačno i na glas ako se klanja u džematu.

Ruknovi (integrali)

-tahrime, tj. izgovoriti početni tekbir (iftitah tekbir), 
-stajanje u namazu (kijam), 
-učenje Kur'ana u namazu (kiraet), 
-pregibanje (ruku`), 
-spuštanje lica na zemlju (sudžud) i, 
-posljednje sjedenje u namazu (kade-i-ehire). 

Ovih posljednjih šest dijelova čine oblik namaza. Stajanje, pregibanje, spuštanje lica na zemlju i sjedenje su tjelesne radnje i treba ih naučiti vježbanjem.


Jedno stajanje, jedno pregibanje i dva spuštanja lica na zemlju čine jedan rekat namaza. Namaz može imati dva, tri ili četiri rekata.


Kako činimo prvi tekbir
Prvi tekbir (iftitah) muškarci izgovaraju podizanjem ruku s dlanovim prema naprijed do visine ušiju dotaknuvši palcima pozadinu ušiju kako ćemo vidjeti kasnije na grafikama. Žene podižu ruke samo do prsa što ćemo takođe vidjeti na grafikama. Tekbir se izgovara šapatom osim ako je osoba imama tj. predvodi džemat kada treba glasno izgovarati sve tekbire da bi džematlije znale koji dio (rukn) namaza obavljaju za njim.


Copyrights-Prava nad grafikom zadrzanaCopyrights-Prava nad grafikom zadrzana

Kako stojimo u namazu
U namazu stojimo mirno i skrušeno, gledajući preda se u mjesto gdje ćemo spustiti lice na sedždu. Noge treba rastaviti jednu od druge najmanje koliko za širinu vlastita dlana a najviše koliko širina vlastitih ramena (širenje manje ili više od toga je neskladno i time pokuđeno). Desnu ruku staviti po lijevoj obuhvativši malim i kažiprstom desne ruke lijevu nadlanicu. Muškarci stavljaju ruke preko pasa (oko pupka), a ženske ih stavljaju na svoja prsa. Stajanje u namazu na arapskom zovemo kijam.

Copyrights-Prava nad grafikom zadrzanaCopyrights-Prava nad grafikom zadrzana


Kako se pregibamo u namazu 
U namazu se pregibamo preko polovine tijela, rukama obuhvatimo koljena, glavu izravnamo s leđima i gledamo u nožne prste. Žene trebaju poviti leđa samo toliko da mogu vrhovima prstiju dosegnuti koljena i ne trebaju ju obuhvatati koljena rukama. Pregibanje u namazu zovemo ruku.

Copyrights-Prava nad grafikom zadrzanaCopyrights-Prava nad grafikom zadrzana


Kako se spuštamo na zemlju u namazu
Iz stajaćeg položaja pognemo se i povijemo noge, pa spustimo na tle koljena, a zatim ruke, i između njih spustimo nos i čelo. To je sedžda. Sa sedžde podignemo glavu i ruke, a onda učinimo još jednu sedždu. S druge sedžde dižemo se na drugi rekat. Prvo dižemo glavu, onda ruke, pa koljena. Kao što vidite na slikama ispod muškarci odvajaju stomak od stegna i ruke od pazuha i tla dok žene pak prianjaju stomak na stegna i ruke polažu na tlo.

Copyrights-Prava nad grafikom zadrzana

Copyrights-Prava nad grafikom zadrzana


Kako sjedimo u namazu 
U namazu sjedimo na koljenima. Muškarac sjedne, ako može, na lijevu nogu, a desnu drži uspravljenog stopala i povijenih prsta prema kibli. Žena pri istom sjedenju iskrene noge na desnu stranu. Ruke se drže na koljenima. Gleda se preda se, u ruke. Prilikom obavljanja svih ovih ruknova (integrala) oštro je pokuđeno šarati očima oko sebe. Takvo klanjanje je lišeno osnovne skrušenosti i skoncetrisanosti te mu je nagrada svedena na pokuđenost (kerahet). Osoba koja to namjerno radi iako je upoznata da je to pokuđeno će biti lišena blagodati namaza i njegova duhovnog uticaja na oplemenjivanje naravi. A naš voljeni Poslanik -sallallahu ‘alejhi ve sellem- je rekao: "Poslan sam da usavršim ljudsku narav." Stoga namaz bez skrušenosti i fokusiranosti gubi svoju glavnu svrhu i postaje splet fromalnih tjelesnih vježbi. Neka nam Allah Samilosni podari blagodat namaza u skrušenosti i fokusiranosti.

Copyrights-Prava nad grafikom zadrzanaCopyrights-Prava nad grafikom zadrzana

Položaj stopala u sjedenju na namazu 
Stopala muškaraca trebaju biti u položaju kako je pokazano na slici ako se nema zdravstvenih poteškoća a ženska obadva stopala trebaju biti usmjerena na desnu stranu.

Copyrights-Prava nad grafikom zadrzana

SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA U DETALJIMA

Namaski ruknovi 

1. početni tekbir (iftitah-i tekbir),

2. stajanje (kijam),

3. učenje Kur'ana (kiraet),

4. pregibanje (ruku),

5. spuštanje lica na zemlju (sedžda),

6. sjedenje na svršetku namaza (kade-i ahireh).

Stajanje, učenje, pregibanje i spuštanje lica na zemlju čine jedan rekat. Namaz može imati dva, tri ili četiri rekata.

Stupanje u namaz (iftitah-i tekbir) 

ALLAHU EKBER

Početnim tekbirom (iftitah-i tekbir) stupa se u namaz. Dignemo ruke, dlanova okrenutih prema Kibli i izgovorimo: Allahu ekber. Muškarci dižu ruke u visini ušiju dodirujući palcima mehki dio uha. Ženske dižu ruke u visini ramena. Prsti su ispruženi.

Subhaneke 

Subhaneke allahumme ve bihamdike ve tebare kesmuke ve te`ala džedduke ve la ilahe gajruk.

Stajanje u namazu (kijam) 

Kada izgovorimo početni tekbir i sastavimo ruke, stojimo mirno i skrušeno gledajući u mjesto gdje ćemo spustiti lice i učimo. Stajanje u namazu zove se kijam. Ko zbog bolesti ili starosti ne može da stoji, klanjaće sjedeći. Ko ne može sjedeći klanjaće ležeći a ko ne može ni to onda će klanjati u mislima. Samo nesvijest i neuračunljivost oslobađaju osobu obavljanja namaza sve dok ne dođe k sebi i urazumi se. Oni koji smatraju da je bolest ili starost isprika za ne obavljanje namaza su upali u šejtansku klopku. Takve osobe moraju odmah učiniti pokajanje (tevbu) te nadoklanjati propuštene namaze i nikad ne odustati od namaza šta god da se desi. Poslanikove -sallallahu `alejhi ve sellem- zadnje riječi upute su bile o održavanju namaza po svaku cijenu. Namaza je ugovor između Allaha dželle šanuhu i insana po kojem se Allah obavezao spasiti osobu koja održava svoj namaz i odreći se osobe koja ga napusti.

Učenje Kur'ana u namazu (kiraet) 

1. Šta je kiraet? 

Kiraet znači učenje Kur'ana prilikom stajanja u namazu (tj. učenje Fatihe i sure).

(Učenje Kur'ana u namazu fard je na stajanjima svih rekata. Kod svih fard namaza fard je učiti Kur'an samo na prva dva rekata, a na trećem i četvrtom rekatu učenje Kur'ana je vadžib.)

2. Šta se uči na stajanjima svih rekata u svih namaza?

Na stajanjima svih rekata u svih namaza uči se sljedeće:

1) na stajanju prvog rekata u svih namaza uči se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sura;

2) na stajanju drugog rekata u svih namaza uči se: Bismilla, Fatiha i sura;

3) na stajanju trećeg i četvrtog rekata fard namaza uči se samo Bismilla i Fatiha;

4) na stajanju trećeg rekata ikindijskog i jacijskog sunneta uči se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sura, tj. kao i na stajanju prvog rekata;

5) na stajanju trećeg rekata podnevskog sunneta uči se: Bismilla, Fatiha i sura, tj. kao i na stajanju drugog rekata;

6) na stajanju četvrtog rekata svih sunneta uči se: Bismilla, Fatiha i sura, tj. kao i na stajanju drugog rekata;

7) na stajanju trećeg rekata u vitr namaza uči se: Bismilla, Fatiha i sura, a zatim se dignu ruke kao kod iftitah-i tekbira izgovarajući »Allahu ekber«, te se ruke stave na pupak muški i na prsa žene te se prouči Kunut-dova. Ko ne zna Kunut-dovu može proučiti: »Allahumme rabbeni `atina fiddun~ja haseneteu~ve fil ahireti haseneteu~vekina `azaben~nar.«

3. Šta učimo na stajanju u namazu?

Osim Fatihe i sura na stajanju u namazu učimo: Subhaneke, Euzu, Bismilla i Kunut-dovu.
Učenje Subhaneke, Euze i Bismille je sunnet, a učenje Kunut-dove je vadžib.


DODATAK O KIRAETU 

(učenje sura i dova u namazu)


Prema onom što smo naveli da treba učiti na stajanjima i sjedenjima u namazu, potrebno je da napamet naučimo slijedeće sure i dove:


Subhaneke 

Prijevod Subhaneke

Subhanekel~lahumme = Samo Tebi pripada veličanje, moj Allahu

ve bi-hamdike, = i Tebi hvala.

ve tebare-kesmuke, = Tvoje je Ime uzvišeno,

ve te`ala džedduke, Tvoje je veličanstvo veliko,

va la ilahe gajruke. = nema drugog boga osim Tebe


Euza i Bismilla 

Prijevod Euze i Bismille 

E'uzu billahi mineš~šejtanir~radžim = Utječem se Allahu od prokletog šejtana.

Bismillahir~Rahmanir~Rahim = U Ime Allaha Milostivog Samilosnog. 


Sura Fatiha 

Prevod sure Fatihe 

El-hamdulillahi Rabbil~`alemin, = Hvala Allahu Gospodaru svjetova, 

Er~Rahmanir~Rahim, = Milostivom Samilosnom, 

Maliki jeuvmid~din. = Vladaru Sudnjeg Dana. 

Ijjake na'budu ve ijjake neste'in. = Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo. 

Ihdinas~siratal mustekim, = Uputi nas na pravi put. 

Siratallezine en'amte 'alejhim, = Na put onih kojim si blagodati Svoje darovao, 

Gajril~magdubi 'alejhim ve led~daal~lin. = A ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. 

(Amin!) = Uslišaj! 

Sura el~`Asr 

Prijevod sure el~`Asr 

Vel-`asr! Tako Mi vremena! 
lnnel-insane lefi husr. Zaista su ljudi na gubitku 
ilellezine amenu osim nih koji vjeruju, 
ve amilus-salihati, i čine dobra djela, 
ve teva sauv~bil~hakki, i koji preporučuju drugima istinu, 
ve teva sauv~bis~sabr. i koji preporučuju drugima strpljenje. 

Sura el~Fiil 

Prevod sure el~Fiil 

Elem tere kejfe fe`ale rabbuke bi ashabil~fiil, = Zar nisi čuo šta je s vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio! 

Elem jedž`al kejdehum fi tadliil, = Zar lukavstvo njihovo nije omeo, 

Ve ersele `alejhim tajren ebaabiil, = i protiv njih jata ptica poslao, 

Termiihim bi hidžaretim~min sidž~džiil, = koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, 

Fedže`alehum ke`asfim~me`kuul. = pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio? 

Sura Kurejš 

Prevod sure Kurejš 

Li iilaafi kurej~š, = Zbog navike Kurejšija, 

Iilaafihim rihleteš~šitaa~i ves~saj~f, = navike njihove da zimi i ljeti putuju, 

Fel ja`abudu rabbe hazel~bej~t, = neka se oni Gospodaru ovoga Hrama klanjaju, 

El~lezii at`amehum~min džu`i~ve amenehum~min hauf. = koji ih gladne hrani i od straha brani. 

Sura el~Maun 

Prevod sure el~Maun 

Ere~ejtel~lezi jukezzibu bid~din, = Vidje li ti onoga što onaj svijet poriče? 

Fe zalikel~lezi jedu`ul~jetim, = Pa to je onaj koji grubo odbija siroče, 

Ve la jehud~du `ala ta`amil~miskin, = i koji da se nahrani siromah - ne podstiče, 

Fe vejlul~lilmusallin, = A teško se onima koji, kad namaz obavljaju, 

El~lezine hum `an salatihim saahuun, = namaz svoj kako treba ne izvršavaju, 

El~lezine hum juraa`un, = koji se samo pretvaraju, 

Ve jemne`uunel~maa`un. = i nikom ništa ni u naruč ne daju! 

Sura el~Keuvser 

Prevod sure el~Keuvser 

Innaa e`atajnaakel~keuvser, = Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, 

Fe salli lirabbike ven har, = zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, 

Inne šaanieke huvel~ebter. = onaj ko tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati. 

Sura el~Kafirun 

Prevod sure el~Kafirun 

Kul jaa ejjuhel~kafirun, = Reci: O vi nevjernici, 

la e`abudu ma te`abudun, = ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, 

ve laa entum `abidune maa e`abud, = i vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam, 

ve laa ene `abidum~maa `abet~tum, = ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, 

ve laa entum `abidune maa e`abud, = a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam, 

lekum dinukum velijed~din. = pa svakom njegova vjera! 

Sura en~Nasr 

Prijevod sure en~Nasr 

Iza džaa enasrullahi vel~feth = Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda, 
Ve re~ejten~nase jedhulune fi dinillahi efvadža. = i kada vidiš ljude kako u skupinama ulaze u vjeru, 
Fe sebbih bihamdi Rabbike vestagfirh= onda slavi i veličaj svoga Gospodara i traži oprosta, 
Innehu kane tevvaba. = jer zaista On mnogo prašta. 

Sura Leheb 

Prijevod sure Leheb 

Tebbet jeda ebi lehebiu~vetebbe. = Proklete neka su ruke Ebu Lehebove i proklet neka je i on sam,, 
Ma agna `anhu maluhi ve ma keseb. = njegova imovina i sve što je stekao neće mu pomoći, 

Sejasla naren zate leheb, = on će biti pržen na plamenu Džehennemskom, 
Vemre~etuhu hamma~letel hatab. = isto tako biće kažnjena injegova žena, 
Fi džidiha hablum mim~mesed. = za njezin vrat biće privezano uže od vlakna palminog. 


Sura el~Ihlas 

Prijevod sure Ihlas 

Kul-Hu~vallahu ehad, = Reci: On, Allah, je Jedan i Jedini 

Allahus~Samed, = Allah je Apsolutni, 

Lem~jelid ve lem juled, = nije nikog rodio niti je rođen, 

ve lem jekul~lehu kufu ven ehad. = i niko Mu ravan nije. 

Sura El~Felek 

Prevod sure Felek 

Kul euzu birabbil~feleka, = reci utječem se Gospodaru zore, 

Min šerri ma haleka, = od zla onoga što On stvara, 

Ve min šerri gasikin iza vekab, = i od zla mrkle noći kada razastre tmine, 

Ve min šerri nefassati fil ukad, = i od zla smutljivca kad smutnje sije, 

Ve min šerri hasidin iza hased. = i od zla zavidnika kad zavist ne krije! 

Sura En~Naas 

Prevod sure en~Naas 

Kul euzu birabbin~naas, = Reci: Utječem se Gospodaru ljudi, 

Meliki~naas, = Vladaru ljudi, 

Ilaahin~naas, = Bogu ljudi, 

Min šerri ves~vasil han~naas, = od zla šejtanskih došaptavanja, 

Ellezi juves~visu fi sudurin~naas, = što ga ubacuju u grudi ljudi, 

Minel~džinneti ven~naas. = i od džinna i od ljudi. 


Pregibanje u namazu (ruku') 
Pregibanje preko polovine tijela zove se ruku'. Vršeći ruku', izgovaramo: »Subhane rabbijel~`azim, tri puta. Dižući se s ruku'a izgovaramo: »Semiallahu limen hamideh«; zatim malo zastanemo i reknemo: »Rabbena lekel~hamd«, pa se, izgovarajući »Allahu ekber«, spustimo na tle. Kad smo sagnuti na ruku, gledamo u nožne prste.

Spuštanje lica na tle (sedžda) 
Kad smo stojeći izgovorili: »Rabenna lekel~hamd«, spuštamo se na tle i govoreći »Allahu ekber« - činimo sedždu. Prvo spustimo koljena, zatim dlanove, a onda nos i čelo. Na sedždi izgovaramo: »Subhane rabbijel~e`ala« tri puta. Izgovarajući tekbir dignemo glavu sa zemlje i malo sjedemo, a onda, na isti način, učinimo drugu sedždu. Sa sedžde se, govoreći »Allahu ekber«, dižemo na drugi rekat. Na sedždi gledamo niz nos. Na sedždi se dotičemo tla nožnim prstima, koljenima, dlanovima, nosom i čelom.

Sjedenje u namazu 
Poslije svakog drugog rekata i na završetku namaza sjedimo. Namaz od dva rekata ima samo jedno sjedenje - kade-i ahire. Namazi od tri ili četiri rekata imaju po dva sjedenja: prvo sjedenje poslije drugog rekata i kade-i ahire na završetku namaza. Na prvom sjedenju učimo Ettehijjatu.

Na posljednjem sjedenju učimo Ettehijjatu, salavate i dovu, pa predamo (izgovorimo) selam.

Evo kako glase: Ettehijjatu, salavati i dova:

Ettehijjatu

Ettehijjatu lillahi ves~salavatu vet~tajjibatu, 

Esselamu `alejke ejjuhen~nebijju ve rametullahi ve berekatuhu, 

Esselamu `alejna ve `ala ibadillahis~salihin. 

Ešhedu en la ilahe illallah, 

Ve ešhedu enne Muhammeden `abduhu ve resuluhu. 


Salavati 
Allahumme salli `ala Muhammedin ve `ala ali Muhammed, 

Kema sallejte `ala Ibrahime ve `ala ali Ibrahim, 

Inneke hamidum~medžid. 

Allahumme barik `ala Muhammedin ve `ala ali Muhammed, 

Kema barekte `ali Ibrahime ve `ala ali Ibrahim, 

Inneke hamidum~medžid. 


Dove
Rabbena `atina fid-dun~ja haseneteu~ve fil~ahireti haseneteu~vekina `azaben~nar. 

Rabbenagfirli ve li validejje ve lil~muminine jeuvme jekumul~hisab. 

Završetak namaza (selam) 
Namaz završavamo predavanjem selama. Selam se predaje ovako: okrenuvši glavu prvo na desnu stranu, izgovorimo:
»Esselamu `alejkum ve rahmetullah«
Zatim okrenemo glavu na lijevu stranu i izgovorimo iste riječi. Izgovarajući selam, gledamo u vrhove ramena.
Pošto predamo selam, pohvalno je proučiti:
»Allahumme entes~selamu ve minkes~selamu tebarekte ja zel~dželali vel~ikram.« 
Dok ovo učimo, potaremo se dlanovima po licu. Ranije smo naučili kako se sjedi u namazu.

PET FARD NAMAZA 

Uzvišeni Allah dželle šanuhu je naredio klanjanje fard namaza, a Muhammed -sallallahu ‘alejhi ve sellem- je preporučio i klanjanje sunnet namaza. I fard namaz i sunnet namaz klanjaju se na isti način, a razlika je u onome šta se uči na stajanju i sjedenju. Prvo treba naučiti klanjati fard namaze.
Spomenuli smo da namazi mogu imati dva, tri ili četiri rekata. Ovdje ćemo ih naučiti takvim redom.

SABAH NAMAZ

Sabahski fard namaz ima dva rekata. Sjedi se poslije drugog rekata. Nijjet se učini ovako.
»Ja odlučih da klanjam u Ime Allaha sabahski fard namaz.«
Kad izvršimo početni tekbir, sastavimo ruke, stojimo mirno i učimo:
Subhaneke, Euzu, Bismillu, Fatihu i jednu suru.
Kada završimo učenje, izvršimo ruku' i dvije sedžde, ustanemo na drugi rekat.
Na drugom rekatu učimo: Bismillu, Fatihu i jednu suru. Nakon toga izvršimo ruku' i dvije sedžde pa sjednemo na koljena.
Na posljednjem sjedenju učimo Ettehijjatu, salavate i dove te predamo selam. Ovim je završen sabahski fard namaz.


PODNE-NAMAZ

Podnevski fard namaz ima četiri rekata. Sjedi se poslije drugog i četvrtog rekata namaza. Nijjet se čini ovako: »Ja odlučih, da klanjam u Ime Allaha podnevski fard namaz.
Prva dva rekata klanjaju se isto kao sabahski fard, s tim što poslije drugog rekata učimo samo ettehijatu i onda ustajemo na treći rekat.
I na trećem i četvrtom rekatu učimo samo Bismillu i Fatihu. Poslije toga izvršimo ruku', sedžde i posljednje sjedenje pa predamo selam.
Ovim je izvršen podnevski fard namaz.


IKINDIJA NAMAZ

Ikindijski fard namaz ima četiri rekata. Klanja se isto kao podnevski fard. Nijet se učini ovako: »Ja odlučih da klanjam, u Ime Allaha, ikindijski fard namaz.


AKŠAM NAMAZ

Akšamski fard namaz ima tri rekata. Sjedi se poslije drugog rekata i na završetku namaza. Nijjet se učini ovako: »Ja odlučih, da klanjam u Ime Allaha akšamski fard namaz.«
Prva dva rekata klanjuju se isto kao sabahski fard namaz. Na prvom sjedenju proučimo samo Ettehijjatu i ustanemo na treći rekat.
Na trećem rekatu učimo samo Bismillu i Fatihu. Zatim izvršimo ruku i sedžde pa sjednemo na posljednje sjedenje. Na posijednjem sjedenju učimo Ettehijjatu, salavate i dovu pa na kraju predamo selam.
Ovim je završen akšamski fard namaz.


JACIJA NAMAZ

Jacijski fard namaz ima četiri rekata. Klanja se isto kao podnevski i ikindijski fard namaz. Nijjet se učini ovako:
»Ja odlučih da klanjam u Ime Allaha, jacijski fard namaz.«


******************************************************************
ZABORAV U NAMAZU (SEHVI SEDŽDA)

Kad čovjek nehotice u namazu učini nešto drukčije nego što zahtijeva propis (izostavi Fatihu, suru ili prvo sjedenje), treba da izvrši dvije sedžde, što zovemo sehvi sedždom. Sehvi sedžda se čini na ovaj način:
Poslije predaje selama na desnu stranu učine se dvije sedžde, a onda se ponovo prouči Ettehijjatu, salavati i dove, pa se preda selam.
Ako grešku učinimo hotimićno, namaz se neće važiti i treba se ponoviti.


ŠTA KVARI NAMAZ

Namaz se pokvari: ako se izgubi abdest (na bilo koji nacin), ako se u namazu progovori, nasmije, jaukne, glasno zaplače, bez potrehe iskašljava ili učini bilo šta što ne priliči da se učini u namazu.


POUKE O FARD NAMAZIMA

Obaveza klanjanja fard namaza nastaje otkako čovjek postane punoljetan i traje sve do smrti. Roditelji su dužni djecu od sedam godina naučiti da klanjaju, a od deset godina privoljeti ih na klanjanje pa ako treba i prutićem.

Fard namaz se može izostaviti samo kad postoji vjerom priznata zapreka ili smetnja. Ako čovjeku prođe fard namaz treba da ga naklanja čim prije. Naklanjavanje se vrši isto kao i redovno klanjanje a u nijjetu se kaže koji se namaz naklanjava. napr: sabahski, podnevski, ikindijski, akšamski ili jacijski fard. Ovako se zanijjeti: »Ja odlučih da naklanjam u Ime Allaha, sabahski (ili neki drugi) fard namaz koji mi je prošao.«


SUNNET-NAMAZI 

Uz fard namaz, kao od Allaha propisanu Islamsku dužnost, Allahov poslanik Muhammed -sallallahu ‘alejhi ve sellem- je iz velike ljubavi prema Uzvišenom Allahu klanjao i sunnet namaze koje je i nama preporučivao. Stoga i mi klanjamo sunnete.

Sunnet namazi se klanjaju prije farda, poslije farda ili prije i poslije farda. Sunnet namazi mogu imati dva ili četiri rekata. Sunnet namazi se klanjaju kao i fard, a razlika je u učenju na trećem i četvrtom rekatu i prvom sjedenju.


KAKO SE KLANJAJU SUNNET NAMAZI 

Sunnet namazi od dva rekata klanjaju se isto kao i sabahski fard namaz.
Podnevski sunet od četiri rekata klanja se kao i fard namazi od četiri rekata, ali se na trećem i četvrtom rekatu poslije Fatihe uči i jedno sure.
Ikindijski sunnet od četiri rekata razlikuje se od podnevskog sunneta u tome što se u ikindijskog sunneta i na trećem rekatu uči kao i na prvom rekatu, i na prvom sjedenju se uči Ettehijatu, Salavati i Dova, ali se ne predaje selam, nego ustajemo na treći rekat.
Jacijski sunnet od četiri rekata klanja se isto kao ikindijski sunnet.


POUKE O SUNNETIMA 

Ikindijski sunnet i jacijski sunnet od četiri rekata možemo skratiti na dva rekata, a možemo ih i posve izostaviti.
Podnevska obadva sunneta, akšamski sunnet i jacijski posljednji sunnet možemo izostaviti ako smo mnogo zaposleni ili nemoćni u protivnom njihovo ispuštanje bez opravdana razloga je grijeh.
Sabahski sunnet ne treba nikada izostaviti. Kad naklanjavamo sabahski fard istog dana prije podne, naklanjaćemo i sunnet. Osim ovog slučaja, sunnet namazi se nikad ne naklanjavaju.
Kur'anske sure učimo po redu kako su napisane u Musafu, npr. prvi rekat - sura Kevser, drugi rekat - sura Ihlas, treći rekat - sura Felek i četvrti rekat - sura Naas. Pokuđeno je učenje sura u namazu po rednim brojevima unazad ali se ne mora radi toga sehvi sedžda činiti.


VITR-NAMAZ

Vitr namaz je posebni namaz, koji se klanja poslije jacijskog posljednjeg sunneta. Vitr namaz ima tri rekata, a klanja se kao i akšamski fard namaz, ali se razlikuje u učenju na trećem rekatu.
Treći rekat klanja se na ovaj način: pošto se prouči Bismilla, Fatiha i sura, dignu se ruke izgovarajući: »Allahu ekber«. Tada se ruke sastave na pupku muški i na prsima ženske, a zatim se uči Kunut dova. Kad završimo Kunut dovu, obavimo ruku, dvije sedžde i posljednje sjedenje pa predamo selam.
Ako nam prođe vitr namaz, treba ga naklanjati jer je on vadžib.

Kunut dova 

Kunut dova se uči na trećem rekatu vitr namaza pošto se prouči Bismilla, Fatiha i sura.)

Allahumme inna nesteinuke ve nestagfiruke, 

ve nestehdike ve nu'minu bike, 

ve netubu ilejke ve netevekkelu `alejke, 

ve nusni `alejkel~hajre kullehu,

Neškuruke va la nekfuruke,

Ve nahle~`u ve netruku men jefdžuruke,

Allahumme ijjake na'budu ve leke nusalli ve nesdžudu,

ve ilejke nes`a ve nahfidu. 

Nerdžu rahmeteke ve nahša 'azabeke. Inne `azabeke bil~kuffari mulhik.

******************************************************************
ZIKR I TESBIH POSLIJE NAMAZA 

Kad potpuno završimo neki namaz, lijepo je proučiti Salat i Temdžid, Ajetul~kursij, tesbih i učiniti dovu.

SALAT I TEMDŽID 

»Allahumme salli `ala sejjidina Muhammedin ve `ala ali sejjidina Muhammed. 

Subhanallahi vel~hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil~`alijjil~`azim.« 


A onda proučimo Euzu i Bismillu, pa počnemo Ajetul~kursiju.


AJETUL~KURSIJ 

»Allahu la ilahe illa Hu, el~hajjul~kajjum. La te`huzuhu sinetu~ve la neuvm. Lehu ma fis~semavati ve ma fil~erd. Men zellezi ješfeu` indehu illa bi`iznih. Ja`lemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum, ve la juhitune bi šej-in min `ilmihi illa bima šaa. Vesia` kursijjuhus~semavati vel~erd, ve la jeuuduhu hifzuhuma ve huvel~`alijjul~`azim.«

Kad završimo Ajetel~kursij, onda učimo tesbih:

TESBIH

»Ja Rabbi zel-dželali subhanallah« Tada izgovorimo »subhanallah« 33 puta.
Zatim učimo: »Subhanel~baki daimen elhamdulillah« i reknemo »El-hamdulillah« 33 puta.
Najposlije učimo: »Rabbil~`alemine te`ala šanuhu Allahu ekber« i izgovorimo »Allahu ekber« 34 puta.
Tespih uzimamo radi lakšeg brojenja onoga što učimo a ako nemamo tespiha možemo učiti na prste ili napamet.
Iza toga učimo:
»La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh. Lehul~mulku ve lehul~hamdu juhji ve jumit ve Huve hajjun la jemut bijedihil~hajr ve Huve `ala kulli šej-in kadir. Ve ma erselnake illa rahmetelil~`alemin« 
Sad se dignu ruke, s dlanovima okrenutim nebu i uči se dova. Umjesto dove može se proučiti samo Fatiha.


ZAJEDNIČKO KLANJANJE (DŽEMAT)

Fard namaz klanjamo pojedinačno, svako sam za sebe ili zajednički (džematile), a sunnet namaze klanjamo samo svako za sebe. Zajedničko klanjanje za imamom zove se džemaat (skup, zajednica). Klanjanje u džematu preporučeno je Kur'anom i Hadisom a ima i veću nagradu od Allaha dželle šanuhu. Svaki džemat ima imama (vođu), koji ga predvodi i mujezina koji ga okuplja. Imam uči glasno fatihu i suru na prva dva rekata kada predvodi sabah, akšam i jaciju namaze. Kada predvodi dnevne namaze on uči sve tiho šapatom osim tekbira i onog što se uči pri ispravljanju sa rukua tj, Semiallahu limen hamideh koje će na svakom skupnom namazu učiti glasno isto kao i tekbir na početku i između ruknova. Ako bi imam tiho učio u noćnim namazima i glasno u dnevnim onda mora obaviti sehvi sedždu u protivnom namaz cijelog džemata neće biti validan.


OSTALI NAMAZI 

Pored pet redovnih namaza klanjamo još neke namaze kao što su: Džuma namaz, bajram namazi, teravih namaz, dženaza namaz i drugi.
Za svaki ovaj namaz postaje propisi. Džuma namaz, bajram namazi i dženaza namaz se uvijek klanjaju zajednički u džematu. Oni se ne mogu pojedinačno obavljati. Džamija je mjesto za zajedničko klanjanje i Islamsko poučavanje i sastajanje džemata. Zajednički se može klanjati i na bilo kom drugom mjestu ako je prisutno više od jednog Muslimana. Žene ne trebaju klanjati u džematu jer je njihov svaki namaz vrijedniji ako ga klanjaju pojedinačno i unutar svojih kuća a dalje od pogleda muškaraca. Ipak ako one žele manju nagradu i da klanjaju namaz u džamiji, a muž im to ne brani, onda im je dozvoljeno. Muž treba gledati i pažljivo ocjeniti kako taj ženin odlazak u džamiju djeluje na njeno duhovno stanje te ako bi ona pokazala znake depresije i klonulosti bijavši stalno u kući onda on treba da joj omogući da ide s njim ili sa drugim bliskim rodom u džamiju. Ovo je pogotovo važno za žene koje danas žive u nemuslimanskim državama gdje su ionako izolovane i bez svojih drugarica te se preporućuje mužu, u svrhu očuvanja ženinog mentalnog i duhovnog blagostanja, da je povremeno izvodi na piknik ili kakvo drugo lijepo vjersko okupljanje gdje supruga može popričati s drugim vjernicama. Naravno to ne znači da oni trebaju ići na muzičke zabave koje su vrlo popularne među iseljenicima gdje muško i žensko sjedi zajedno u jednoj prostoriji i malo ko je obučen po Islamskom propisu i gdje se često igraju narodna kola i dodiruju oni kojima je to haram. Takva okupljanja su haram


Nadamo se da smo Vam u ovom kratkom pregledu omogucili da naucite i pocnete praktikovati ovaj osnovni stub vjere ISLAMA - namaz