Poslanik sallallahu alejhi ve sellem o strpljivosti PDF Ispis E-mail

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem o strpljivosti

 Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

„Strpljivost je džennetska riznica. Čovjek postiže svako dobro ako se strpi samo jedan trenutak. Ljudi, ili ćete se okititi strpljivošću, ili ćete propasti.“
„Sabur je moja odjeća i moja vrlina.“„Sabur je svjetlo mu`mina.“ „Nikome nije dat veći i bolji dar od sabura.“„Divno li je oružje mu`mina – sabur i dova“„Ko traži sabura, Allah će mu ga, sigurno dati.“„Koga zadesi kakva nesreća, bilo u tijelu (kao bolest) ili u imovini, a on se strpi i to sakrije, i nikome se ne požali, zaslužio je od Allaha oprost grijeha.“„Kada Allah zavoli svoga roba, on mu dadne neku kušnju da bi iskušdao njeogovu pokornost i molitvu.“„Kome se dadnu ove četiri stvari, dato mu je dobro ovog i budućeg svijeta:
- jezik kojim spominje Allaha;
- zahvalno srce,
- tijelo na mukama i u teškočama strpljivo;
- žena koja mužu ne čini nikakvu prepreku već čuva svoju čast i njegovu imovinu.“