IMENA SUDNJEG DANA PDF Ispis E-mail

IMENA SUDNJEG DANA

 Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 1. 1)Čas oživljenja
  Rekao je Allah dž.š.:Doći će čas oživljenja, u to nema sumnje.“ (Kur`an, al-Mu`min, 59)
 2. 2)Dan oživljenja
  Rekao je Uzvišeni Allah:
  Vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do Dana oživljenja, - a ovo je Dan oživljenja.“ (Kur`an, ar-Rum, 56)
 3. 3)Dan sudnji
  Rekao je Uzvišeni Allah: „Vladara Dana sudnjeg.“ (Kur`an, al-Fatiha, 3)
 4. 4)Dan tuge

Rekao je Uzvišeni Allah: „ I pomeni ih na Dan tuge.“ (Kur`an, Maryam, 39)

  1. 5)Onaj svijet
   Rekao je Uzvišeni Allah: „Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je – život, kad bi samo oni znali!“ (Kur`an, al-Ankabut, 64)
  2. 6)Dan kada jedni druge budu dozivali
   Rekao je Uzvišeni Allah: „Plašim se šta će biti sa vama na Dan kada jedni druge budete dozivali.„ (Kur`an, al-Mu`min, 32)
  3. 7)Kuća vječna
   Rekao je Uzvišeni Allah: „A onaj svijet je,zaista, Kuća vječna.“ (Kur`an, al-Mu`min, 39)
  4. 8)Dan strašnog suda
   Rekao je Uzvišeni Allah: „Da, ovo je Dan strašnog suda u koji vi niste vjerovali!“ (Kur`an, as-Saffat, ajet 21)
  5. 9)Dan kada će se svi sakupiti
   Rekao je Uzvišeni Allah: „I upozorio na Dan kada će se sakupiti – u koji nema nikakve sumnje.“ (Kur`an, aš-Šu`ara)
  6. 10)Dan u kome će se račun polagati
   Rekao je Uzvišeni Allah: „To je ono što vam se obećava za Dan u kome će se račun polagati.“ (Kur`an, Sad, 53)
  7. 11)Dan kojim se prijeti
   Rekao je Uzvišeni Allah: „I u rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti.“
   (Kur`an, Qaf, 20)
  8. 12)Dan vječni
   Rekao je Uzvišeni Allah: „Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!“ (Kur`an, Qaf, 34)
  9.  13)Dan proživljenja
   Rekao je Uzvišeni Allah: „Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan proživljenja.“ (Kur`an, Qaf, 42)
  10. 14)Događaj
   Rekao je Uzvišeni Allah: „Kada se Događaj dogodi.“ (Kur˙an, al-Waqi`a, 1)
  11. 15)Čas neizbježni
   Rekao je Uzvišeni Allah: „Čas neizbježni, šta je čas neizbježni, i otkud ti znaš šta je čas neizbježni?“ (Kur`an, al-Haqqa, 1-3)
  12. 16)Nevolja najveća
   Rekao je Uzvišeni Allah: „A kada dođe nevolja najveća.“ (Kur`an, An-Nazi`at, 34)
  13. 17)Glas zaglušujući
   Rekao je Uzvišeni Allah: „ A kada dođe glas zaglušujući.“ (Kur`an, Abasa, 33)
  14. 18)Ono što se približava
   Rekao je Uzvišeni Allah: „Smak svijeta se približava.“ (Kur`an, an-Naqm,57
  15. )19)Smak svijeta
   Rekao je Uzvišeni Allah: „Smak svijeta! Šta je Smak svijeta? I šta ti znaš o Smaku svijeta?“ (Kur`an, al-Qar`a, 1-3)