IBADET RAZMISLJANJA PDF Ispis E-mail

Ibadet razmišljanja

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim
Uzvišeni Allah omilio je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, osamljivanje u pećini, gdje je činio ibadet. Na samom početku Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem tragaše za mjestom na kojem bi se mogao osamiti. Razgledao je okolna brda i dođe do pećine Hira.
Dolazak do pećine nije nimalo lahak. Ona je od Harema udaljena tri milje i nalazi se između stijena i brda. Ovo ukazuje Poslanikov,s.a.v.s. trud i zalaganje za odlazak na mjesto sa koga bi čovjek mogao posmatrati nebesa, brda i Kabu.

U pećini je razmišljao o stvorenjima. Noći bi provodio tako razmišljajući. Razmišljanje jača čovjekovo vjerovanje u Stvoritelja. Čovjek u tim trenucima razmišlja o stvaranju, moći i velićini Tvorca.. Čovjek u tim trenucima razmišlja o apsolutnoj Tvorčevoj dominaciji nad ovim Kosmosom i o Njegovoj veličanstvenoj vlasti... ovo je ibadet razmišljanja – ibadet koji se čini srcem i očima, a ne drugim organima..

Poslanikovo osamljivanje nije predstavljalo bježanje od ljudi, već je to bila priprema za nošenje bremena poslanstva. Ibadet razmišljanja jeste da se osoba kratko vrijeme osami, a ne da se u potpunosti povuče i odvoji od ljudi. Naša vjera je vjera suživota i komunikacije sa ljudima. U logici da`ve neprihvatljivo je odvajanje i izbjegavanje ljudi. Uzvišeni Allah nam je odvajanje od ljudi nadoknadio propisujući itikaf u zadnjih deset dana mjeseca ramazana.Poslanikov ibadet razmišljanja bio je temeljna i finalna priprema za poslanstvo. I Hatidža bi dolazila u pećinu i provodila dva-tri dana uz svog muža. Bila je neprestano uz njega, pa je Allahov Poslanik o njoj rekao:“Najbolja žena je Hatidža!“

Aiša, r.a. je upitna o nekoj situciji iz života Allahovog Poslanika koja je začudila i reče: „ Vidjela sam ga jedne noći kako stoji u namazu i plaće, da mu suze nakvasiše bradu. Zatim je učinio ruku, neprestano plačući, podigao se, učinio sedždu, ponovo se podigao, pa ponovo učinio sedždu i za sve to vrijeme neprestano je plakao. Ostao je plaćući sve dok Bilal ne dođe da prouči ezan za sabah. Tada ga Bilal upita:`Allahov poslaniče, šta te rasplakalo?` Poslanik, s.a.v.s. reče:`Bilale kako da ne plačem kada su mi objavljeni ajeti:
U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju.`Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!`
(Kur`an, Alu Imran, 190-191 ajet)`“Amir ibn Abdukajas je rekao: “Čuo sam jednog, dvojicu, trojicu i desetericu ashaba kako kažu: `Svjetlo imana (vjere) je u razmišljanju!`“Hasan el-Basri je rekao: „Jedan sat razmišljanja bolji je od godinu dana dobrovoljnog namaza!“