NE BUDI TUZAN, ALLAH JE S TOBOM PDF Ispis E-mail

Ne budi tužan, Allah je s tobom

Bismillahirrahmanirrahim

Da li ponekad osjećaš tugu ? Da li si nesretan zbog iskušenja kroz koja prolaziš ? Da li si žalostan zbog belaja koje kušaš ? Da li si tužan što ti Allah nije dao više imetka, jer, računaš, da bi tada bio bolji čovjek i vjernik ? Da li tvoje grudi steže osjećaj brige za tvojom braćom i sestrama koji pate u svijetu ? Da li si tužan…

Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga ja Allah onda kad su ga oni koji istinu poriču prisilili da ode (iz Mekke), kad je s njim bio drug njegov, kad su njih dvojica bili u pećini i kad je on drugu svome rekao: `Ne brini se (ne budi tužan), Allah je sa nama!` pa je Allah spustio pouzdanje Svoje na njega, i pomogao ga vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je - gornja.
Allah je Silan i Mudar.
(Et – Tewba, 40.)

Ne brini se i ne tuguj, ako ti ljudi ne pomognu!
Ne brini se i ne tuguj, ako te ljudi na cjedilu i samog ostave!
Ne brini se i ne tuguj, već budi sa svojim Prijateljem koji te nikada ne napušta i koji ti poručuje: „Ne brini se Allah je sa nama.“
Neka ti Kur`an bude najiskreniji pirjatelj, a praksa Muhammeda, s.a.v.s. neka ti bude uzor kako postupiti u svim situacijama. Ako to postigneš, bit ćeš sretan. Ako te ljudi ostave samog, a Allah bude sa tobom – samoća od ljudi ti neće škoditi i bit ćeš sretan i radostan.
Zar Allah Uzvišeni tvoj i moj Gospodar, nije kazao da se ne brineš i ne tuguješ. On ti je obećao pobjedu i uspjeh, pod samo jednim uvjetom- da budeš iskren vjernik (mu`min) i Njemu iskreno predan. A Allah obećanja svoja ispunjava.Svaki iskren vjernik ima hiljadu i jedan razlog da bude sretan i da od sebe odagna tugu, žalost i brigu. Stoga, poslušaj sada nekoliko razloga zbog kojih trebaš biti sretan/a:

NE BUDI TUŽAN zbog vlastitog siromaštva, već se sjeti onih koji se guše u dugovima.

NE BUDI TUŽAN ako te nešto boli, već se sjeti onih koji godinama leže nepokretni u krevetu.

NE BUDI TUŽAN je ti vjeruješ u Allaha, Njegove Poslanike, meleke, Sudnji Dan, Allahovo određenje, dok drugi u Allaha ne vjeruju, poslanike lažnim smatraju, ne priznaju Kur`an poriču Sudnji dan i određenje.

NE BUDI TUŽAN ako ponekad i grijeh počiniš, već se pokaj i traži oprosta, a ako u nečemu pogriješiš, nastoj to popraviti jer su vrata Allahove milosti otvorena i On mnogo prašta i pokajanje prima.

NE BUDI TUŽAN jer tvoj Gospodar kaže: „Zar tvoje grudi nismo prostranim učinili.“ Ova se poruka odnosi na sve one koje u grudima Istinu nose, Svjetlost vide i Uputu slijede.

NE BUDI TUŽAN jer Gospodar tvoj kaže: „One koji su se Allahu i Poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali, one između njih koji su dobro činili i bogobojazi bili – čeka velika nagrada; one kojima je kada su im ljudi rekli: „Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate!“- to učvrstilo njihovo vjerovanje, pa su rekli: „Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!“ Ako ti je Allah dovoljan, niko ti drugi ne treba, ako te On zaštiti, drugi ti ne mogu nahuditi. Pa zašto da budeš tužan?!

NE BUDI TUŽAN jer Gospodar tvoj kaže: „O Vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.“
Da li ti slijediš Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. i da li ti je Allah dovoljan? Ako je tako, pa zašto da budeš tužan.

NE BUDI TUŽAN jer Gospodar tvoj kaže: „Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na Dan kada se dignu svjedoci.“ Želiš li biti siguran na ovome svijetu – prihvati Allaha za svoga Pomagača i Zaštitnika.
Želiš li biti siguran na budućem svijetu - prihvati Allaha za svoga Pomagača i Zaštitnika.

 NE BUDI TUŽAN već zamisli da je danas zadnji dan na ovome svijetu, pa zašto bi se brinuo i bio tužan, srdio se i ljutio?! U predaji stoji: „Kada osvaneš, ne očekuj da ćeš noć dočekati, a kad omrkneš, ne očekuj da ćeš osvanuti.“ Jedan od dobrih prethodnika je kazao:
„O sine Ademov, ti živiš tri dana:
JUČER – a to je već prošlo,
SUTRA – ne znaš da li će doći, i
DANAS – stoga se Allaha boj i budi Mu pokoran.“
Kako upoće može živjeti neko ko za prošlošću žali, a današnjice i budućnosti se plaši?!

NE BUDI TUŽAN jer se tvoj istinski život mjeri danima u kojima si bio sretan i veseo. Zato ne troši dane za tugu, a noći ne provodi u brizi, niti se odaji pretjeranom uživanju i veselju, jer Allah, uistinu ne voli one koji pretjeruju.

NE BUDI TUŽAN jer sve medicinske dijagnoze i lijekovi te ne mogu učiniti sretnim ako si dopustio da se tuga smjesti u tvoje srce, kontrolirajući tvoje osjećaje i tvoj život.

NE BUDI TUŽAN jer ti je Allah Zemlju dao i sve što je na njoj. On je učinio da iz nje niče raznovrsno bilje, raznovrsne voćke ii njome rijeke teku. Na nebu, za tebe, zvjezde sjaje i mjesec se smješi. A ti si čovječe, opet tužan!!! 

NE BUDI TUŽAN jer od bolesti se može ozdraviti, grijesi mogu biti oprošteni, dugovi mogu biti vraćeni, zarobljeni mogu biti oslobođeni, odsutni se može vratiti, neposlušnik se može pokajati, a siromah se može obogatiti.

NE BUDI TUŽAN jer čak i doktori obole, mudri ljudi pogriješe, ulema i znanci se ogriješe, snažni i jaki budu pobjeđeni, i niko od nij ne može odgoditi i promijeniti ono što je određeno.

NE BUDI TUŽAN jer te Allah štiti, meleki za tebe oprost grijeha traže, vjernici u dovama za tebe mole, Poslanik s.a.v.s. za tebe će se zauzimati na Sudnjem danu, Kur`an ti daje lijepo obećanje, a ponad svega ovoga je milost Najmilostivijeg. Pa kako da budeš tužan!

NE BUDI TUŽAN jer se nagrada za dobro nagrađuje od deset do sedam stotina puta, a zlo se kažnjava samo onoliko koliko je učinjeno, ako se Allah ne smiluje i ne oprosti. Koliko smo puta bili svjedoci Allahovoj milosti koja sve nadmašuje?!

Ako Allahu ne pripišeš druga, ako si sljedbenik Istine, ako iskreno voliš Allaha i Poslanika, ako ti je teško zbog tvojih grijeha koje si počinio, i ako se osječaš sretnim kada nešto lijepo učiniš, nemaš razloga da BUDEŠ TUŽAN.

Poznati islamski učenjak Ibn Tejmijje kaže:

„Šta mi moji neprijatelji mogu uraditi? Moja cvijetna bašća i moj Džennet je u mojim grudima – gdje god idem nosim ih sa sobom; ako me moji neprijatelji ubiju – bit ću šehid; ako me iz moje domovine i moga mjesta protjeraju – posjetit ću neka druga mjesta i tamo naći svoj smiraj; ako me bace u tamnicu - omogućuje mi da više vremena provodom u ibadetu Allahu “

Molim Allaha dragog da budemo sretni, amin

........................................................