PDF Ispis E-mail

               HARAM

Substance koje se upotrebljavaju da bi pridobili neke sastojke i bolje kvalitete prehrambenih proizvoda onda se koriste neki dodaci kao na primjer životinjska mast, a kada se koriste onda često su to samo oznake tog sastojka kao na primjer E 433. Tako se i svinjsko meso koristi u svrhu dobijanja životnjske masti. Zato su navedeni glavni kodovi ovdje ispod koji često se pridobijaju od dijelova tijela svinje. Sredstva za emulgiranje u prehrambenim proizvodima se inače koristi da bi se dobila stabilna mješavina dva sastojka koja se inače ne mogu miješati jedno sa drugim, kao na primjer mlijeko i mast. Kod sredstava za emulgiranje postoji jedna grupa koja sadrži životinjsko porijeklo, a to su sredstva emulgiranja koja se pripravljaju od masti.

Navedeni su sljedeći E-brojevi koji mogu sadržavati dodatke svinjskog porijekla:

Oznaka Naziv
E 304 Estri masnih kiselina i askorbinska kiselina
E 422 Glicerol
E 431 Polioksietilen (40) stearat
E 432 Polioksietilensorbitanmonolaurat (polisorbat 20) emulgator
E 433 Polioksietilensorbitanmonooleat (polisorbat 80)
E 434 Polioksietilensorbitanmonopalmitat (polisorbat 40) emulgator
E 435 Polioksietilensorbitanmonostearat (polisorbat 60)
E 436 Polioksietilensorbitantristearat (polisorbat 65)
E 470a Natrijumove, kalijumove i kalcijumove soli masnih kiselina
E 470b Magnezijumove soli masnih kiselina
E 471 Mono- i digliceridi raasnih kiselina
E 472a Mono- i digliceridi estri sirćenih kiselina
E 472b Mono- i digliceridi estri mliječnih kiselina
E 472c Estri limunske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina
E 472d Estri vinske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina
E 472e Estri mono- i diacetilvinske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina
E 472f Mješoviti estri sirćetne i vinske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina
E 473 Estri saharoze i masnih kiselina
E 474 Saharozogliceridi
E 475 Poliglicerolni estri masnih kiselina
E 476 Poliglicerolpoliricinoleat
E 477 Propan-l,2-diolni estri masnih kiselina
E 479 Termički oksidovano sojino ulje u interakciji sa mono- i digliceridima masnih kiselina
E 481 Natrijum-stearoil-2-laktilat
E 482 Kalcijum-stearoil-2-laktilat
E 483 Steariltartarat
E 491 Sorbitanmonostearat
E 492 Sorbitantristearat
E 493 Sorbitanmonolaurat
E 494 Sorbitanmonooleat
E 495 Sorbitanmonopalmitat
E 570 Masne kiseline
E 630 Inozinska kiselina
E 631 Dinatrijum-inozitat
E 632 Dikalijum-inozitat
E 633 Kalcijum-inozitat
E 634 Kalcijum 5'-ribo-nukleotidi
E 635 Dinatrijum 5'-ribo-nukleotidi
E1518 Gliceriltriacetat (triacetin)
Također polyoxietylen (20) i sorbitantrioleat (nedostaje im oznaka E-broj).
Kodovi iznad i objašnjenja ne moraju značiti da je uvijek korišćeno svinjsko meso. Kada se koriste dodaci od životinjskog tijela onda se oni mogu nalaziti u ovim navedenim kodovima. Kada se na primjer koristi životnjska mast, ta je mast najčešće svinjskog porijekla.
Sredstva za gušćenje:

Koristi se kao sredstvo koje gusti proizvode koji su mnogo rijetki kao smjesa. Među ovim sredsvima za gušćenje nalazi se i Gelatin koji se pridobija od svinjske kože.
Alkohol:

Alkohol se koristiti u prehrambenim proizvodima i to se mora naznačiti, kao na primjer: Crveno vino ,Konjak, Arrak, Punch itd.
Krv:

Sastojci koji sadrže krv najčešće stoje napisani kao sadržaj tog produkta
Preporuka:

Uvijek nazovite firmu koja je proizvela produkt i provjerite da li postoje svinjski dodaci u produktu.