PDF Ispis E-mail

HADŽ ONOG KOJI SE NIJE PRIPREMIO

Jednom je prilikom učenik (murid) zijaretio svog šejha (šejh Šibli k.s.) nakon što je obavio hadž. S obzirom da je murid, po svoj prilici, hadž obavio bez traženja izuna od šejha, šejh mu je postavio slijedeća izazovna pitanja:

Šejh: Jesi li učinio iskren nijjet za hadž?

Murid: Da, jesam. Donio sam bio čvrst i iskren nijjet da obavim hadž?

Šejh: Kada si učinio nijjet za hadž, jesi li zanijetio da zauvjek napustiš sve ono što si od rođenja činio a što je bilo u suprotnosti sa duhom hadža?

Murid: Ne, nisam.

Šejh: Onda u tom slučaju nisi ni učinio nijjet za hadž.

-         Kad si se obukao u ihrame, jesi li sa sebe skinuo svoju odjeću?

-          Da, jesam.

-          Jesi li tada zanijetio da sa sebe skineš sve osim Allaha dž. š.?

-         Ne, nisam.

-         Onda u tom slučaju nisi skinuo sa sebe svoju odjeću.

-         Jesi li svoje tijelo očistio kada si se okupao prilikom nijjeta?

-         Da, jesam, očistio sam svoje tijelo.

-         Jesi li se tada očistio od svih grijeha i posrnuća?

-         Ne bih mogao reći da jesam.

-         Onda se nisi kako treba okupao.

-         Jesi li učio Lebbejkellahumme lebbejk (Odazivam Ti se Bože, odazivam)?

-         Naravno.

-         Jesi li u u tim trenucima čuo da Ti se je Allah odazvao na tvoje Lebbejke?

-         Ne, nisam čuo nikakav odgovor?

-         U tom slučaju tvoje Lebbejke je pod znakom pitanja.

-         Jesi li ušao u harem (područje zabrana i restrikcija)?

-         Jesam.

-         Jesi li prilikom ulaska dao obećanje da ćeš napustiti sve što je haram za sva vremena?

-         Ne, nisam.

-         Onda nisi ni ušao u harem (područje zabrana i restrikcija).

-         Jesi li zijaretio Mekku?

-         Naravno.

-         Kada si je ugledao, jesi li vidio Onaj drugi vječni svijet?

-         Nisam.

-         Nisi onda ni zijaretio Mekku kako treba.

-         Jesi li ušao u Haremi Šerif (Veliku džamiju)?

-         Jesam.

-         Jesi li prilikom ulaska u Haremi Šerif  (Veliku džamiju) osjetio Allahovu blizinu?

-         Nisam.

-         Onda ti nisi ni ušao u Haremi Šerif  .

-         Jesi li bio prisutan kod Kabe?

-         Da, jesam.

-         Jesi li zapazio ono zbog čega se Kaba posjećuje?

-         Ništa posebno nisam zapazio.

-         Pa onda ti nisi ni vidio Kabu.

-         Jesi li prilikom tavafa tavafio sa remlom (žurno obilaženje Kabe tresući ramenima)?

-         Jesam.

-         Jesi li tada bježao od ovog svijeta kao da si mu potpuni stranac?

-         Ne, nisam.

-         U tom slučaju nisi ni obavio reml.

-         Jesi li svoje ruke položio na crni kamen i jesi li ga poljubio?

-         Jesam.

(Šejh je tada poblijedio i sav izvan sebe  preplašen kriknuo)

-         Teško tebi. Božiji je Poslanik a.s. rekao da ko god položi svoje ruke na crni kamen liči na onog ko se rukuje sa samim Allahom i da će svaki onaj ko se s Allahom rukuje biti na svaki mogući način sačuvan od svega. Osjeti li ti tu sigurnost i zaštitu?

-         Ne osjetih.

-         Onda ti nisi ni dotakao crni kamen.

-         Jesi li klanajo dva rekata kod Mekami Ibrahiima?

-         Jesam.

-         U tom trenutku si od Allaha dž.š. dobio specijalno visoko odlikovanje ili priznanje; jesi li obavljao sve ono što zahtijeva to odlikovanje zbog kojeg si tamo stajao?

-         Ne, nisam ništa od toga činio.

-         Onda nisi ni obavio namaz kod Mekami Ibrahiima.

-         Jesi li obavio Sa’j između Safe i Merwe i da li si se penjao do Safe?

-         Jesam.

-         Šta si tu radio?

-         Učio sam tekbire po tri puta i molio Allaha da mi primi hadž.

-         Jesu li i meleci učili tekbire s tobom i jesi li bio svjestan značaja i značenja svojih tekbira?

-         Nisam.

-         Nisi ti onda ni učio tekbire.

-         Jesi li se spuštao sa Safe?

-         Da, jesam.

-         Jesi li prilikom spuštanja osjetio kako te sve zlo i svaka nemoć napušta i kako se u tvoju dušu nastanjuje unutrašnja čistoća?

-         Nisam.

-         Nisi se ti onda ni penjao ni spuštao na Safu i niz Safu.

-         Jesi li trčao između Safe i Merwe?

-         Jesam.

-         Jesi li osjećao kako trčeći bjeziš od svega osim od Allaha dž.š. i jesi li osjećao kako mu stižeš?

-         Nisam.

-         Onda nisi trčao.

-         Jesi li se penjao uz Merwu?

-         Jesam.

-         Kada si stigao na Merwu, jesi li stekao unutrašnji mir i spokoj?

-         Nisam.

-         Onda se nikada nisi ni popeo na Merwu.

-         Jesi li zatim krenuo ka Mini?

-         Da, jesam.

-         Jesi li prilikom ulaska u Minu zadobio nadu u Allaha dž.š. koja ne poznaje nikakvo zlo?

-         Nisam.

-         Onda ti nisi ni bio na Mini.

-         Jesi li posjetio džamiju Haif (na Mini)?

-         Jesam.

-         Jesi li tada osjetio strah od Allaha dž.š. kao nikada ranije?

-         Nisam.

-         Nisi ti onda ni bio u džamiji Haif.

-         Jesi li stigao na Arefat?

-         Jesam.

-         Jesi li, boraveći na Arefatu, shvatio razlog svoga dolaska na ovaj svijet, šta ti je činiti na ovom svijetu i gdje ti je seliti se s ovog svijeta. I jesi li vidio elemente koji daju odgovore na ova pitanja?

-         Nisam.

-         Pa ti onda nikada nisi ni zijaretio Arefat.

-         Jesi li bio na Muzdelifi?

-         Jesam.

-         Jesi li tamo spominjao Allaha toliko da si sve drugo zaboravio?

-         Nisam.

-         U tom slučaju nisi ni stigao na Muzdelifu.

-         Jesi li žrtvovao kurbana na Mini?

-         Jesam.

-         Jesi li tada sebe žrtvovao?

-         Nisam.

-         Onda nisi ni žrtvovao kurbana.

-         Jesi li obavio Remj (kamenovanje šejtana)?

-         Jesam.

-         Jesi li prilikom svakog bacanja kamenčića osjetio kako sa tebe spada svaki oblik neznanja i kako ti se znanje povećava.

-         Nisam.

-         Onda nisi ni obavio Remj.

-         Jesi li obavio Tavafi Zijaret?

-         Jesam.

-         Jesi li tada osjetio duhovno prosvjetljenje i jesu li se na tebe spustili poštovanje i čast? Jer, Poslanik je rekao: Osoba koja obavlja hadž ili umru, Allahov je gost,a kad neko posjećuje nekog, onda ima pravo da mu čast bude ukazana.

-         Ne, ja to nisam iksusio.

-         Onda nisi ni obavio Tavafi Zijaret.

-         Jesi li potom skinuo ihrame?

-         Jesam.

-         Jesi li u tom trenutku obećao da ćeš ubuduće samo halal imetak sticati?

-         Nisam.

-         Ti se onda još uvijek nisi oslobodio ihrama i nisi postao halal.

-         Jesi li obavio oprosni tavaf?

-         Jesam.

-         Jesi li se tad oprostio od samog sebe, svoga ega, svojih želja i strasti?

-         Nisam.

-         Onda nisi ni obavio oprosni tavaf. Idi nazad i obavi hadž ponovo na način kako sam ti ovdje opisao.

Molimo Svemogućeg da svim hodočasnicima podari hadž s kojim je On zadovoljan, pa da im ga ukabuli i da se svojim porodicama vrate “čisti od grijeha kao na dan kada ih je majka rodila.”

Priredio:

S. Agić