POSTOJI DOBRO U SVEMU PDF Ispis E-mail

optimism_yellow

Svaki događaj koji se desi muslimanu sadrži neku vrstu dobra.

Allah kaže da čak i događaji koji se čine nepovoljnim mogu u sebi imati mnogo dobra:

"A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao." (En-Nisa 4:19)

"Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate." (El-Bekare 2:216)

Bivajući svjesni ovoga, vjernici traže dobro i ljepotu u svakom događaju. Naizgled nepovoljan slučaj, tegoba ili podvala ih ne tišti ili ne zabrinjava. Oni drže svoju staloženost bez obzira da li je iskustvo beznačajno ili je ozbiljno iskušenje. Iskreni muslimani vide dobro i uzvišenu svrhu čak i u gubitku njihovog ukupnog, teško stečenog imetka. Izražavaju zahvalnost Allahu za život koji im je dat. Vjeruju da ih je Allah zaštitio od činjenja loših djela ili od prevelikog vezivanja za njihove imetke.

Shodno tome, vjernici su zahvalni Njemu zato što se nijedan gubitak na ovom svijetu ne može izjednačiti s gubitkom na drugom svijetu. Gubitak na onom svijetu znači vječna i nepodnošljiva kazna (ukoliko Allah ne odluči drugačije). Oni koji su okupirali sebe sjećanjem na onaj svijet vide svaki događaj kao dobro i ljepotu koja vodi do onog svijeta.

Oni koji nadjačaju takva iskušenja će prepoznati svoje slabosti pred Allahom i ponovo će uvidjeti koliku potrebu imaju za Njim. Okrenut će se Allahu s mnogo poniznosti kroz svoje molitve i sjećanje koje će ih približiti Allahu. Od toga će zasigurno imati veliku korist na drugom svijetu. Uzdajući se apsolutno u Allaha i pokazujući čvrstoću, oni će zaraditi Njegovo zadovoljstvo i biće nagrađeni vječnim blagodatima.

Ljudi trebaju tražiti dobro i ljepotu ne samo u iskušenjima, nego i u svakodnevnim rutinama. Naprimjer, izgaranje hrane koju je neko pažljivo pripremio može odvesti do poduzimanja mjera koje bi Allahovom voljom, spriječile veće ozbiljne nezgode u budućnosti. Jedna mlada osoba može pasti na prijemnom testu za upis na fakultet gdje je uložila sve nade za budućnost.

alt

Ljudi bi trebali znati da dobro, također, postoji u njihovom neuspjehu; trebalo bi da misle da je Allahova volja bila da izbjegnu neke nepovoljne prilike ili ljude, i zbog toga biti zadovoljni rezultatom. Uz to, razmišljajući kako je Allah u svakom događaju dao mnogo drugih blagodati koje su ili očite ili pak nevidljive, vjernici vide ljepotu potpune pokornosti Allahovoj uputi.

Ljudi ponekad ne mogu vidjeti dobro i uzvišenu svrhu iza svakog slučaja. Ipak, oni zasigurno znaju da postoji dobro u svim događajima. Mole se Allahu da otkriju dobro i uzvišenu svrhu koji su skriveni iza svega što se dešava.

Oni koji su svjesni da sve ima svoju svrhu u Allahovom stvaranju nikada ne upotrebljavaju fraze kao što su: “Volio/voljela bih da to nisam učinio/la” ili “Volio/voljela bih da to nisam rekao/la” i tome slično. Greške, štete ili naizgled nesretni događaji u biti sadrže blagodati, i svaki od njih je ispit sudbine. Allah daje važne lekcije i podsjetnike ljudima u sudbini koju On kreira individualno za svako osobu.

Oni koji mogu ovo razumjeti,  znaju da ne postoje greške ili nevolje, nego samo pouke, upozorenja i mudrost od Allaha. Naprimjer, musliman/ka, čiji je dućan izgorio, će preispitati sebe i čak postati odaniji/a i iskreniji/a u svom vjerovanju, smatrajući to upozorenjem od Allaha protiv prevelikog zadovoljavanja i vezivanja za ovosvjetska dobra.

Sva iskušenja s kojim se čovjek susretne imaju svoj kraj. Osoba koja se prisjeća neke tegobe će biti zapanjena kad shvati da je to ništa do samo sjećanje u mislima. Na taj način se ljudi prisjećaju scena u filmovima. Shodno tome, doći će i dan kada će i najbolnije iskustvo biti samo sjećanje, više kao odraz scene iz filma. Samo će jedna stvar ostati – stav osobe u periodu tegobe i da li je Allah zadovoljan s njim/njom.

Ljudi neće biti pozvani na odgovornost za svoja iskustva, ali hoće za svoje stavove, razmišljanja i iskrenost koje su izrazili tokom tih svojih iskustava. Stoga, u situacijama na koje su nailazili, nastojanje da se vidi dobro i uzvišena svrha u onome šta Allah stvara  i posjedovanje pozitivnog stava će donijeti blagodati vjernicima i na ovom i na onom svijetu. Vjernici koji su svjesni ovoga neće osjetiti ni žalost ni strah. Slično tome, niko i nijedan događaj ih ne može uplašiti, naštetiti ili potresti u ovom svijetu a ni u slijedećem. Allah otkriva ovo u Kur'anu:

Od Mene će vam uputstvo dolaziti, i oni koji uputstvo moje budu slijedili – ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati. (El-Bekare 2:38)

I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu, - Allahove riječi niko ne može izmjeniti – to će, zaista, velik uspjeh biti. (Junus 10:62-64)


Napisao: Harun Yahya, rođen u Ankari 1956.godine. Studirao je na fakultetu primijenjenih umjetnosti Mimar Sinan u Istanbulu i na filozofskom fakultetu Istanbulskog univerziteta. Počev od 1980-ih, objavio je mnoštvo knjiga iz oblasti politike, vjere i nauke. Ovaj članak je odlomak iz knjige “Kur'anske mudžize“, s nekim izmjenama.