BLAGODATI KUR’ANA PDF Ispis E-mail

BLAGODATI KUR’ANA


*

1.Osman (Radiallahu anhu) kaže:”Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”Najbolji među vama je onaj ko nauči Kur’an i onda poučava druge tome.”

*

2.Muaz Džuhani (Radiallahu anhu) kaže:”Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”Ko god bude učio Kur’an i vladao se po njemu, njegovi roditelji će na Sudnjem Danu nositi Krunu na glavi koja će sijati više nego Sunce. Šta onda mislite za osobu koja ga bude lićno čitala i vladala se po njemu?”

*

3.Ali (Keramullah vedžhu) kaže:”Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”Ko god da nauči čitati Kur’an te ga memoriše, i smatra sve što je u njemu Halal (dozvoljeno) da jeste dozvoljeno, i sve što je Haram (zabranjeno) da jeste zabranjeno, Allah Silni će ga nagraditi Džennetom i dati mu da se zauzme za deset članova njegove familije koji su inaće bili osuđeni na Džehennem (zbog puno grijeha).”

*

4.Abdullah ibn Abbas (Radiallahu anhu) kaže:”Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”Onaj u čijem srcu nema dio Kur’ana je kao napustena kuča.”

*

5.Abdullah ibn Omer (Radiallahu anhu) kaže:”Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”Srce može zahrdžati kao što gvožđe hrdža od vode. Kada je neko upitao, `Šta može očistiti srce ponovo?‘ Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”Često razmišljanje o smrti i čitanje Kur’ana."

*

6.Ajša (Radiallahu anha) kaže:”Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”Zaista uvijek nešto ima u čemu se ljudi ponose. A ponos i dika mog Ummeta je Sveti Kur’an.”

*

7.Ebu Hurejra (Radiallahu anhu) kaže:”Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”Allah Milostivi ništa ne sluša tako pažljivo kao što sluša Poslanikovo (Sallallahu alejhi ve sellem) slatko učenje Kur’ana.”

*

8.Ebu Sa’id Hudri (Radiallahu anhu) kaže:”Jednom sam sjedio sa nekoliko siromašnih Muhadžira, koji nisu imali čak dovoljno odjeće da se pokriju pa su se krili jedan iza drugog. Jedan Hafiz nam je učio Kur’an i mi smo ga slušali. Iznenada Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) dođe i stade kraj nas. On nam nazva Selam i upita nas šta to radimo. Mi mu rekosmo da slušamo Kur’an. Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) reče:”Slavljen neka je Allah, Koji je stvorio takve ljude u mom Ummetu da mi je naređeno da sjedim sa njima.” Onda je sjeo među nas I rekao: ”O, vi siromašni Muhadžiri! Imam radosnu vijest za vas, da će te na Sudnjem Danu imati savršen Nur (Svijetlo), i da će te uči u Džennet 500 godina prije bogatih Muslimana.”

*

9.Ebu Zerr (Radiallahu anhu) kaže:”Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”O, Ebu Zerr! Ako ti naučiš jedan ajet Kur’ana biti će ti bolje nego da klanjaš 100 rekata nafile (dobrovoljnog) Namaza. A ako naučiš jedno poglavlje Islamskog znanja biti će ti bolje nego 1000 rekata nafile Namaza.”

*

10.Abdul Malik ibn Omer (Radiallahu anhu) kaže:”Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”U suri Fatihi je lijek za svaku bolest."

*

11.Ata ibn Ebi Ribah (Radiallahu anhu) kaže:”Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”Ko god prouči ujutro suru Ja-sin, sve njegove potrebe toga dana će biti ispunjene.”

*

12.Ibn Mesud (Radiallahu anhu) kaže:”Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”Ko god prouči suru Vakiah, neće umrijeti od gladi.”

*

13.Ebu Hurejra (Radiallahu anhu) kaže:”Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”U Kur’anu ima sura od 30 Ajeta, koja će se zauzimati za njenog učača sve dok mu Allah ne oprosti. To je sura Mulk (Tebarek-ellezi).”

*

14.Burejdah (Radiallahu anhu) kaže:”Poslanik (Sallallahu alejhi ve sellem) je rekao:”Onaj koji uči ljudima Kur’an za kakvu materijalnu korist, proživjet će se na Sudnjem Danu bez imalo mesa na svom licu."