KONSONANTI IZ KUR'ANA I PASKALOV TROUGAO PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Neke od tajni konsonanata koji su objavljeni na početku dvadeset i devet sura u Kur'anu možemo spoznati tako što ćemo te konsonante staviti u Paskalov trougao। Kada to uradimo otkrit ćemo mnoge devetnaestke i sedmice koje inače ne bismo mogli vidjeti bez korištenja tog trougla. Mislim da je veoma interesantna činjenica da konsonante iz te uzvišene knjige možemo povezati sa matematikom iz navedenog trougla. To je, prema mom mišljenju, još jedan od Božijih dokaza. Evo tog primjera:


1

6

10

12

14

16

18

1

7

17

29

43

59

77

1

8

25

54

97

156

233

1

9

34

88

185

341

574

1

10

44

132

317

658

1232

1

11

55

187

504

1162

2394

1

12

67

254

758

1920

4314

21

22

23

24

25

27

28

98

120

143

167

192

219

247

331

451

594

761

953

1172

1419

905

1356

1950

2711

3664

4836

6255

2137

3493

5443

8154

11818

16654

22909

4531

8024

13467

21621

33439

16654

33439

8845

16869

30336

51957

85396

102050

135489


Eto, tako izgledaju Kur'anski konsonanti kada se "stave" u Paskalov trougao. Na prvi pogled u ovoj matrici ne vidimo nikakve devetnaestke i sedmice. Ništa ne upućuje na mogućnost da postoji bilo kakva veza između tih šifri i brojeva u navedenoj matrici. Međutim, ako u našoj matematičkoj analizi koristimo zakonitosti skupova brojeva odmah ćemo otkriti te šifre. Otkrit ćemo da Kur'anski konsonanti pretvaraju Paskalov trougao u bezbroj devetnaestki i sedmica. Evo samo ukratko nekih primjera:


Prvi skup sa sedam konsonanata

1

6

10

12

14

16

18

1

7

17

29

43

59

77

1

8

25

54

97

156

233

1

9

34

88

185

341

574

1

10

44

132

317

658

1232

1

11

55

187

504

1162

2394

1

12

67

254

758

1920

4314

U ovom primjeru sam konsonante iz Kur'ana razvio u matricu koristeći matematičke zakonitosti iz Paskalovog trougla. Numeričke vrijednosti tih konsonanata su se razvile od broja jedan pa do broja 4314, koji je krajnji rezultat u datoj matrici. Sada ću analizirati taj rezultat:

4314 = (719+719+719+719+719+719)

Sada ću sabrati sve konsonante iz prethodnog kvadrata po horizonlati i vertikali:


1

6

10

12

14

16

18

77

1

7

17

29

43

59

77

233

1

8

25

54

97

156

233

574

1

9

34

88

185

341

574

1232

1

10

44

132

317

658

1232

2394

1

11

55

187

504

1162

2394

4314

1

12

67

254

758

1920

4314

7326

7

63

252

756

1918

4312

8842

16150


16150 = [197+(1907+719+1907+719+1907+719) +

+(719+1907+719+1907+719+1907)+197]

Dakle, kada u Paskalov trougao stavimo prvih sedam konsonanata kao rezultat dobit ćemo devetnaestke i sedmice. Prosto je nevjerovatno da postoji matematička veza između tih konsonanata i navedenog trougla. Nezamislivo je da Kur'anski inicijali imaju i svoju geometrijsku dimenziju. Kako vidimo, i to je moguće. To je moguće jer je Autor ovog veličanstvenog i uzvišenog djela Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž,š.


Drugi skup

6

10

12

14

16

18

21

97

7

17

29

43

59

77

98

330

8

25

54

97

156

233

331

904

9

34

88

185

341

574

905

2136

10

44

132

317

658

1232

2137

4530

11

55

187

504

1162

2394

4531

8844

12

67

254

758

1920

4314

8845

16170

63

252

756

1918

4312

8842

16868

33011

Treći skup

10

12

14

16

18

21

22

113

17

29

43

59

77

98

120

443

25

54

97

156

233

331

451

1347

34

88

185

341

574

905

1356

3483

44

132

317

658

1232

2137

3493

8013

55

187

504

1162

2394

4531

8024

16857

67

254

758

1920

4314

8845

16869

33027

252

756

1918

4312

8842

16868

30335

63283


itd।

Skup 1

16150

Skup 2

33011

Skup 3

63283

Skup 4

114987

Skup 5

199626

Skup 6

333195

Skup 7

537373

Skup 8

840882

2138507

2 138 507 = (19x7 + 19x7 + 19x7);

2 138 507 = (931+931+931...+ 931);


Skupovi konsonanata od osmoog do četrnaestog

21

22

23

24

25

27

28

98

120

143

167

192

219

247

331

451

594

761

953

1172

1419

905

1356

1950

2711

3664

4836

6255

2137

3493

5443

8154

11818

16654

22909

4531

8024

13467

21621

33439

16654

33439

8845

16869

30336

51957

85396

102050

135489

135489 = (719+197+719.., + 719)

Kako vidimo, u konsonantima koji se nalaze na početku dvadeset i devet sura u Kur'anu postoje mnoge skrivene devetnaestke i sedmice. Te devetnaestke i sedmice ćemo otkriti kada navedene konsonante stavimo u Paskalov trougao.

Dakle, kada u Paskalov trougao stavimo Kur'anske konsonante kao rezultat dobit ćemo devetnaestke i sedmice. Eto, tako Svoja djela stvara Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.