NAJAVA BOŽIJEG ZNAKA? PDF Ispis E-mail


Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Poredat ću inicijale, tj. konsonante, koji su objavljeni na početku 29 sura u Kur'anu redoslijedom kojim su objavljeni u toj uzvišenoj Knjizi, od prvog do trinaestog, zatim od drugog, do četrnaestog, itd, pa sve do dvadeset i petog. Na taj način dobit ću trinaest skupova sa po trinaest inicijala. Zatim, osijenčit ću inicijale na neparnim rednim brojevima. To su: prvi, treći, peti, itd. Kada to uradim dobit ću dijagonalu u kojoj ima sedam osijenčenih inicijala.

Numeričke vrijednosti inicijala

1

23

24

1

23

24

1

23

24

14

1

23

10

23

24

1

23

24

1

23

24

14

1

23

10

1

24

1

23

24

1

23

24

14

1

23

10

1

23

1

23

24

1

23

24

14

1

23

10

1

23

10

23

24

1

23

24

14

1

23

10

1

23

10

1

24

1

23

24

14

1

23

10

1

23

10

1

23

1

23

24

14

1

23

10

1

23

10

1

23

10

23

24

14

1

23

10

1

23

10

1

23

10

1

24

14

1

23

10

1

23

10

1

23

10

1

23

14

1

23

10

1

23

10

1

23

10

1

23

24

1

23

10

1

23

10

1

23

10

1

23

24

10

23

10

1

23

10

1

23

10

1

23

24

10

1

10

1

23

10

1

23

10

1

23

24

10

1

23


Sada ću numeričke vrijednosti inicijala iz osijenčene dijagonale zamijeniti slovima iz arabskog akfabeta:

elif

23

24

1

23

24

1

23

mim

1

23

24

1

23

24

1

lam

24

1

23

24

1

23

24

elif

23

24

14

23

24

1

23

mim

14

1

24

1

23

24

14

elif

23

1

23

24

14

1

23

ra

Inicijale iz dijagonale možemo međusobno povezati u dvije riječi. To su:

EML EMER”

Taj tekst se, prema mom mišljenju, može prevesti na bosanski jezik ovako:

Najava Božijeg Znaka”,

ili


“Najava Božijeg Emera”

Dilema je da li se ovdje zaista radi o najavi Božijeg Znaka? Ja vjerujem da se baš o tome radi, a te tajne najbolje zna Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

U tekstu “Eml emer” skrivene su mnoge veoma interesantne matematičke relacije. Evo nekih primjera:

Kada spojimo redne brojeve navedenih inicijala od prvog do trinaestog, od drugog do četrnaestog, itd. dobit ćemo devetnaestke i sedmice. Evo tog primjera:

1 i 13 = 113; 2 i 14 = 214; 3 i 15 = 315;

4 i 16 = 416; 5 i 17 = 517; 6 i 18 = 618;

7 i 19 = 719; 8 i 20 = 820; 9 i 21 = 921;

10 i 22 = 1022; 11 i 23 = 1123; 12 i 24 = 1224;

13 i 25 = 1325;

(113+214+315+416+517+618+719+820+

+921+1022+1123+1224+1325)= 9347;

9347 = (719+719+719+719+719+719+

+719++719+719+719+719+719+719);

Središnji broj u ovoj matematičkoj šemi je broj 719.

Postoje i mnoge druge veoma interesantne matematičke relacije koje upućuju na zaključak da se ovdje zaista radi o važnoj Kur’anskoj tajni.

124110 = (197 x 630)

Dakle, riječ emer je sačinjena od velikog broja devetnaestki i sedmica.

Dilema je zašto su te devetnaestke i sedmice u korelaciji sa brojem 630?

Razmišljam da li se možda radi o slijedećem razlogu:

Ajet 7:187

(Kod tog ajeta je broj 7187, a analogni kod je 7817)

(7817 – 7187) = 630;

Naše ljudsko znanje je ograničeno, a istina je jedino kod našeg Svemogućeg i Sveznajućeg Tvorca i Gospodara, Allaha, dž.š.