MATEMATIČKA SLIKA AVOGARDOVOG BROJA PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Avogardov zakon glasi: U jednakim volumenima svih gasova, pod istim uslovima pritiska i temperature, nalazi se jadnak broj molekula. Sada ćemo napraviti matematičku sliku Avogardovog broja:

Avogadrov broj = 6,02214 x 1023

Konekcija:

6,02214 = 602214;

602214 = [(197 + 931) + (197 +931) + (931 x Y) +

+ (931 + 197) +( 931 + 197)];

Y = 646;

931 <>

U ovom primjeru napravili smo matematičku sliku Avogardovog broja। A u toj slici jasno piše da je Autor i Kreator prirodnih zakona koje je otkrio Avogard, Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.

Fluor, litij i vodik

Sada ćemo analizirati skup hemijskih elemenata koje čine Fluor(9), Litij(3) i Vodik(1). To su, ustvari, deveti, treći i prvi hemijski element u Tablicama periodnog sistema. Te elemente ćemo analizirati jer želimo utvrditi da li atomski brojevi tih elemenata uspostavljaju neku matematičku vezu sa brojem 931, koji, kao što smo već rekli, predstavlja aritmetički izraz za uzvišeno Božije ime.

Raspored elektrona u elektronskim ljuskama

Fluor

Litij

Vodik

I

I

I

2,7

2,1

1

\

I

/

27211

I

197,197,197

931,931,931

197,139,931

197,197,197

931,931,931

I

I

I

ALLAH

ALLAH

ALLAH

27211 = [(931 + 197) x Y + 139 + (197 + 931) x Y]; Y = 12;

MATEMATIČKA SLIKA BRZINE SVJETLOSTI

Brzina svjetlosti je 299.792,458. Sada ćemo napraviti njenu matematičku sliku da vidimo da li u istoj piše da je njen Tvorac i Kreator, Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.

Brzina svjetlosti

I

299.792,458

I

(197+(74+139+931)xY)+197)

I

A L L A H

Iz prethodno navedene matematičke slike jasno se vidi da u brzini svjetlosti piše da je njen Tvorac i Kreator Uzvišeni Allah.

MATEMATIČKA SLIKA ČESTICA(1)

Jedinjenja u prirodi su sačinjena od atoma i molekula। Postavlja se panje da li u svim tim česticama, ili skupovima čestica, “piše” da je njihov Tvorac i Kreator, Uzvišeni Allah. Postoji li bar jedna, makar i najsitnija čestica čija građa nije na neki način matematički povezana sa Božijim imenom i u kojoj ne piše da je njen Tvorac, Uzvišeni Allah. Odgovor je slijedeći: Ne postoji. Sve čestice u Kosmosu su kreirane u znaku uzvišenog imena Allah. Da je to zaista tako možemo vidjeti i na primjeru nukleotida iz naših gena.

Broj atoma u nukleotidima

ATGC

I

59

I


{[(S7(59)x 19)-(S19(59)x7)]}+(7X19)}

I

931

I

ALLAH


s7(59) = (50+51+52+53+54+55+56) =392;

s19(59) = (41+42+43...+59) = 950;

[(392 X 19) - (950 X 7) + (7X19)] = 931;

931 <>

U ovoj matematičkoj slici piše da je Uzvišeni Allah Tvorac i Kreator atoma ATGC. Naime, jasno se vidi da su ti atomi, preko kodova 19 i 7, kreirani u znaku uzvisenog Božijeg imena.


MATEMATIČKA SLIKA ČESTICA (2)

U slijedećoj matematičkoj slici, naš Milosrdni Gospodar, Allah, dž.š. povezuje atome iz aminokiselina sa Svojim uzvišenim imenom. I ta slika nam svjedoči da postoji matematička veza između svih čestica u prirodi i Božijeg imena.


Broj atoma u amino kiselinama

Broj atoma u amino kiselinama

Amino

I

384

I

{[(S7(384)x 19)-

-(S19(384)x7)]}+(7X19)}

I

931

I

ALLAH


MATEMATIČKA SLIKA ATOMA ZLATA

Atom zlata je, također, matematičkim vezama povezan sa uzvišenim Božijim imenom। Tu vezu uspostavlja Uzvišeni Allah koristeći kodove 19 i 7.

Atom zlata

Au

I

79

I

{[(S7(79)x 19)-

-(S19(79)x7)]}+(7X19)}

I

931

I

ALLAH


Svi brojevi iz skupa prirodnih brojeva od X do Y, su, bez obzira na to da li se sa njima izražava ili ne izražava neki fenomen u prirodi, također povezani sa Božijim imenom.
NAUČNI DOKAZI DA JE ALLAH STVORIO SVIJET

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Božije ime u orbitama atoma

Dok se navedeni elektroni obrću oko atomskog jezgra istovremeno se nalaze u svim dijelovima svoje elektronske ljuske. Evo kako izgleda raspored tih elektrona na lijevoj i desnoj strani te ljuske:

Ku (104)

Q,P,O,N,M,L,K

K,L,M,N,O,P,Q

I

21032321882

28183232102

21399859800

I

(719,719...719)

(931+ 931...+ 931)

I

ALLAH

(2103232180802-2081832321002) = 21399859800;

21399859800 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

Kako se vidi, elektroni dok se obrću oko atomskog jezgra zaista svojim putanjama ispisuju Božije ime. Neka se zna ko je Tvorac tih elektrona. Neka se zna da ih je stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.

Sc (21)

N,M,L,K

K,L,M,N,

I

I

2,09,08,02

2,08,09,02

I

I

2100802

2081002

\

/

9900

I

(719,719...719)

(931+ 931...+ 931)

I

ALLAH


(2090802-2080902) = 9900;

9900 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

Ti (22)

N,M,L,K

K,L,M,N,

I

I

2,10,08,02

2,08,10,02

I

I

2100802

2081002

\

/

19800

I

(719,719...719)

(931+ 931...+ 931)

I

ALLAH


(2100802-2081002) = 19800;

19800 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

Mn (25)

N,M,L,K

K,L,M,N,

I

I

2,13,08,02

2,08,13,02

I

I

2130802

2081302

\

/

49500

I

(719,719...719)

(931+ 931...+ 931)

I

ALLAH


(2130802-2081302) = 49500;

49500 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

Zn (30)

N,M,L,K

K,L,M,N,

I

I

2,18,08,02

2,08,18,02

I

I

2180802

2081802

\

/

99000

I

(719,719...719)

(931+ 931...+ 931)

I

ALLAH

(2180802-2081802) = 99000;

99000 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]


Korelacija raznih hemijskih elemenata

Bi i Th = 83 i 90 = 8390;

U i Es = 92 i 99 = 9299;

Svega 17689

17689 = (931+931+931+931+931+931+931+931+931+931+931+

+931+931+931+931+931+931+931+931);

Pb i Pa = 82 i 91 = 8291;

Np i Cf = 93 i 98 = 9398;

Svega 17689

17689 = (931+931+931+931+931+931+931+931+931+931+931+

+931+931+931+931+931+931+931+931);

Pt i Am = 78 i 95 = 7895;

Bk i Pu = 97 i 94 = 9794;

Svega 17689

17689 = (931+931+931+931+931+931+931+931+931+931+931+

+931+931+931+931+931+931+931+931);

itd.

Kako se vidi, elektroni u atomima hemijskih elemenata, dok se obrću oko atomskog jezgra, svojim putanjama ispisuju Božije ime. Neka se zna ko je stvorio te atome. Neka se zna da ih je stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.

Posted by Lutvo Kuric at 9:17 AM 0 comments

NAUČNI DOKAZI DA JE ALLAH STVORIO SVIJET (4)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Molekula vode

Voda je najvažnije jedinjenje u našem materijalnom svijetu u kojem živimo. Sačinjena je od dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Građa te molekule je data u znaku uzvišenog imena Allah. Božije ime u istoj možemo otkriti na slijedeći način: Treba da sve elemente i veličine iz te molekule izrazimo brojem, pa ćemo odmah otkriti da u toj molekuli piše da je njen Tvorac i Kreator Uzvišeni Allah. To ćemo uraditi na slijedeći način: Zbir atomskih brojeva hemijskih elemenata od kojih je sačinjena voda je 9. (Atomski broj vodika je 1, a kisika 8). Atoma u toj molekuli ima 3. Samo jedan element u toj molekuli se ponavlja više puta, a to je vodik. Njegov atomski broj je 1। Sada ćemo te vrijednosti prikazati u slijedećim tabelama:

H2O

Zbir atomskih brojeva vodika i kisika

Broj atoma u molekuli vode

Jedna molekula vode

I

I

I

9

3

1

\

I

/

931

I

ALLAH


H2O

Zbir atomskih brojeva vodika i kisika

Broj agregatnih stanja

Jedna molekula vode

I

I

I

9

3

1

\

I

/

931

I

ALLAH


HOH

I

Atomski broj

I

1,08,01

I

10801

I

74

931║139║931

X

Y

I

931

I

ALLAH


Broj 74 iz ovog primjera predstavlja zbir numeričkih vrijednosti slova iz Božijeg imena, a broj 139 je analogni kod broja 931.

Kako vidimo, u molekuli vode zaista «pišeda je Kreator tog najvažnijeg jedinjenja u našem materijalnom svijetu u kojem živimo Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah।


TALASNA DUŽINA SVJETLOSTI

Svjetlost je elektromagnetni talas talasne dužine od 380 do 780 n m. Interesuje nas zašto je Uzvišeni Allah u Svom tajnom Božijem znanju odlučio da ta talasna dužina bude baš tolika? Zašto nije odlučio da svjetlost ima neku drugu talasnu dužinu? Matematička analiza tog fenomena dat će nam odgovore na neka od tih pitanja.

Skup svih talasnih dužina

Talasne dužine svjetlosti su: 380, 381, 382, itd., pa sve do 780. Hajdemo da saberemo sve te talasne dužine:

(380 + 381 + 382 ... +780) = 224390;

Sada ćemo dekompozirati ovaj rezultat:

Zbir svih talasnih dužina svjetlosti

I

224390

/

/

I

\

\

931

197

719,197,719,197, itd.

719

931

I

I

ALLAH

ALLAH

224390 = {[(931+197)+(197+719+197+719+197+719+197+ +719+197+719+197)+(197+719+197+719+197+719+197+ +719 + 197 + +719 + 197) + ( 197 + 931) ] x Y}; Y = 19;

Kako se vidi, u talasnim dužinama svjetlosti piše da je njihov Stvaralac i Kreator Uzvišeni Allah।


BOŽIJE IME U ORBITAMA ATOMA

Elektroni u atomima hemijskih elemenata, dok se obrću oko atomskog jezgra, svojim putanjama ispisuju uzvišeno ime Allah. Obrću se kroz odgovarajuće elektronske nivoe, odnosno ljuske. Te ljuske se u hemiji obilježavaju na slijedeći način: K, L, M, N O, P i Q. Na primjer: Hemijski element Ku (Kurčatovium) ima ukupno 104 elektrona. Ti elektroni su raspoređeni na slijedeći način:

Primjer 1

K

L

M

N

O

P

Q

2

8

18

32

32

10

2


Navedeni elektroni, dok se obrću oko atomskog jezgra, svojim putanjama ispisuju ime Allah। To uzvišeno ime ispisuju na slijedeći način:

K

L

M

N

O

P

Q

2

8

18

32

32

10

2

I

28183232102

I

(931+ 931...+ 931)

I

ALLAH

2,8,18,32,32,10,2 = 2, 08, 18, 32, 32, 10, 02;

2, 08, 18, 32, 32, 10, 02 = 2081832321002;

2081832321002 = (931+931+931...+931);

Kako vidimo, elektroni u tom atomu, dok se obrću oko atomskog jezgra, zaista svojim putanjama ispisuju uzvišeno ime Allah.