Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5770
2 2. Al-Baqara - Krava 4952
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2664
4 4. An-Nisa' - Žene 2518
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2297
6 6. Al-An'am - Stoka 2254
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2246
8 8. Al-Anfal - Plijen 2031
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2604
10 10. Yunus - Junus 2279
11 11. Hud - Hud 2242
12 12. Yusuf - Jusuf 2394
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2309
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2065
15 15. Al-Higr - Hidžr 2135
16 16. An-Nahl - Pčele 2124
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2149
18 18. Al-Kahf - Pećina 2502
19 19. Maryam - Merjema 2214
20 20. Ta-Ha - Taha 2166
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2189
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2074
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 1982
24 24. An-Nur - Svjetlost 2241
25 25. Al-Furqan - Furkan 2024
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2054
27 27. An-Naml - Mravi 2018
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2053
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2035
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2023
31 31. Luqman - Lukman 2109
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2001
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1954
34 34. Saba' - Saba 2118
35 35. Fatir - Stvoritelj 2173
36 36. Ya-sin - Jasin 2898
37 37. As-Saffat - Redovi 1951
38 38. Sad - Sad 2186
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2196
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2020
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2022
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2314
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2103
44 44. Ad-Duhan - Dim 2087
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2086
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2094
47 47. Muhammad - Muhammed 2106
48 48. Al-Fath - Pobjeda 1987
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2201
50 50. Qaf - Kaf 2115
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2078
52 52. At-Tur - Gora 2100
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2041
54 54. Al-Qamar - Mjesec 1977
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2469
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2551
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2056
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2081
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2127
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 1997
61 61. As-Saff - Bojni red 2088
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2159
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2062
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2159
65 65. At-Talaq - Razvod braka 1980
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2085
67 67. Al-Mulk - Vlast 2376
68 68. Al-Qalam - Kalem 2167
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2044
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2200
71 71. Nuh - Nuh 2036
72 72. Al-Ginn - Džini 2257
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2100
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2127
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2102
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2249
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1947
78 78. An-Naba' - Vijest 2259
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2065
80 80. Abasa - Namrštio se 2014
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2261
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1909
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1932
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2051
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2170
86 86. At-Tariq - Danica 2157
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2325
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2147
89 89. Al-Fagr - Zora 2279
90 90. Al-Balad - Grad 2144
91 91. Aš-Šams - Sunce 2164
92 92. Al-Layl - Noć 2054
93 93. Ad-Duha 2164
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2207
95 95. At-Tin - Smokva 2131
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2034
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2148
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2159
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2289
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2073
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2394
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2221
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2209
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2309
105 105. Al-Fil - Slon 2241
106 106. Qurayš - Kurejšije 2404
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2223
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2187
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2448
110 110. An-Nasr - Pomoć 2307
111 111. Al-Lahab - Plamen 2108
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2359
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2263
114 114. An-Nas - Ljudi 2477