Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5064
2 2. Al-Baqara - Krava 4291
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2185
4 4. An-Nisa' - Žene 2022
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 1821
6 6. Al-An'am - Stoka 1696
7 7. Al-A'raf - Bedemi 1739
8 8. Al-Anfal - Plijen 1599
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2122
10 10. Yunus - Junus 1825
11 11. Hud - Hud 1746
12 12. Yusuf - Jusuf 1888
13 13. Ar-Ra'd - Grom 1820
14 14. Ibrahim - Ibrahim 1624
15 15. Al-Higr - Hidžr 1647
16 16. An-Nahl - Pčele 1670
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 1709
18 18. Al-Kahf - Pećina 2005
19 19. Maryam - Merjema 1748
20 20. Ta-Ha - Taha 1696
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 1739
22 22. Al-Hagg - Hadždž 1622
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 1568
24 24. An-Nur - Svjetlost 1737
25 25. Al-Furqan - Furkan 1583
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 1576
27 27. An-Naml - Mravi 1546
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 1597
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 1575
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 1610
31 31. Luqman - Lukman 1683
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 1572
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1483
34 34. Saba' - Saba 1676
35 35. Fatir - Stvoritelj 1707
36 36. Ya-sin - Jasin 2414
37 37. As-Saffat - Redovi 1533
38 38. Sad - Sad 1728
39 39. Az-Zumar - Skupovi 1715
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 1598
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 1599
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 1826
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 1663
44 44. Ad-Duhan - Dim 1604
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 1632
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 1645
47 47. Muhammad - Muhammed 1673
48 48. Al-Fath - Pobjeda 1554
49 49. Al-Hugurat - Sobe 1751
50 50. Qaf - Kaf 1681
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 1612
52 52. At-Tur - Gora 1617
53 53. An-Nagm - Zvijezda 1566
54 54. Al-Qamar - Mjesec 1542
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2019
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2039
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 1577
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 1631
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 1665
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 1550
61 61. As-Saff - Bojni red 1619
62 62. Al-Gumu'a - Petak 1680
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 1636
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 1705
65 65. At-Talaq - Razvod braka 1540
66 66. At-Tahrim - Zabrana 1639
67 67. Al-Mulk - Vlast 1927
68 68. Al-Qalam - Kalem 1742
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 1628
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 1763
71 71. Nuh - Nuh 1618
72 72. Al-Ginn - Džini 1780
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 1667
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 1650
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 1668
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 1807
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1521
78 78. An-Naba' - Vijest 1812
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 1609
80 80. Abasa - Namrštio se 1563
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 1831
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1485
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1498
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 1584
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 1726
86 86. At-Tariq - Danica 1669
87 87. Al-A'la - Svevišnji 1836
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 1690
89 89. Al-Fagr - Zora 1798
90 90. Al-Balad - Grad 1678
91 91. Aš-Šams - Sunce 1687
92 92. Al-Layl - Noć 1603
93 93. Ad-Duha 1713
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 1728
95 95. At-Tin - Smokva 1651
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 1589
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 1695
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 1707
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 1820
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 1598
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 1863
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 1798
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 1723
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 1849
105 105. Al-Fil - Slon 1776
106 106. Qurayš - Kurejšije 1894
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 1757
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 1751
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 1981
110 110. An-Nasr - Pomoć 1848
111 111. Al-Lahab - Plamen 1683
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 1856
113 113. Al-Falaq - Svitanje 1785
114 114. An-Nas - Ljudi 1992