Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6436
2 2. Al-Baqara - Krava 5495
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 3151
4 4. An-Nisa' - Žene 2973
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2738
6 6. Al-An'am - Stoka 2755
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2699
8 8. Al-Anfal - Plijen 2476
9 9. At-Tawba - Pokajanje 3012
10 10. Yunus - Junus 2748
11 11. Hud - Hud 2697
12 12. Yusuf - Jusuf 2829
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2745
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2501
15 15. Al-Higr - Hidžr 2623
16 16. An-Nahl - Pčele 2571
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2587
18 18. Al-Kahf - Pećina 2970
19 19. Maryam - Merjema 2685
20 20. Ta-Ha - Taha 2617
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2627
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2468
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2409
24 24. An-Nur - Svjetlost 2693
25 25. Al-Furqan - Furkan 2450
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2500
27 27. An-Naml - Mravi 2454
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2506
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2491
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2456
31 31. Luqman - Lukman 2556
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2453
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2369
34 34. Saba' - Saba 2536
35 35. Fatir - Stvoritelj 2668
36 36. Ya-sin - Jasin 3354
37 37. As-Saffat - Redovi 2368
38 38. Sad - Sad 2680
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2647
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2471
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2427
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2735
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2556
44 44. Ad-Duhan - Dim 2520
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2536
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2497
47 47. Muhammad - Muhammed 2533
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2416
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2727
50 50. Qaf - Kaf 2715
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2576
52 52. At-Tur - Gora 2550
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2524
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2411
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2977
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 3078
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2518
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2496
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2592
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2428
61 61. As-Saff - Bojni red 2514
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2628
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2477
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2647
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2433
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2555
67 67. Al-Mulk - Vlast 2849
68 68. Al-Qalam - Kalem 2597
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2456
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2636
71 71. Nuh - Nuh 2465
72 72. Al-Ginn - Džini 2714
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2538
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2543
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2531
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2685
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2392
78 78. An-Naba' - Vijest 2715
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2541
80 80. Abasa - Namrštio se 2458
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2674
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2336
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2381
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2480
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2574
86 86. At-Tariq - Danica 2582
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2817
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2577
89 89. Al-Fagr - Zora 2698
90 90. Al-Balad - Grad 2565
91 91. Aš-Šams - Sunce 2653
92 92. Al-Layl - Noć 2498
93 93. Ad-Duha 2648
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2681
95 95. At-Tin - Smokva 2564
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2478
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2591
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2601
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2761
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2489
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2825
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2668
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2660
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2746
105 105. Al-Fil - Slon 2670
106 106. Qurayš - Kurejšije 2831
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2677
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2622
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2925
110 110. An-Nasr - Pomoć 2761
111 111. Al-Lahab - Plamen 2549
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2835
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2716
114 114. An-Nas - Ljudi 2939