Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5551
2 2. Al-Baqara - Krava 4796
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2526
4 4. An-Nisa' - Žene 2372
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2168
6 6. Al-An'am - Stoka 2057
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2062
8 8. Al-Anfal - Plijen 1897
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2470
10 10. Yunus - Junus 2149
11 11. Hud - Hud 2090
12 12. Yusuf - Jusuf 2218
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2146
14 14. Ibrahim - Ibrahim 1942
15 15. Al-Higr - Hidžr 1994
16 16. An-Nahl - Pčele 1976
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2028
18 18. Al-Kahf - Pećina 2366
19 19. Maryam - Merjema 2073
20 20. Ta-Ha - Taha 2017
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2044
22 22. Al-Hagg - Hadždž 1930
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 1861
24 24. An-Nur - Svjetlost 2070
25 25. Al-Furqan - Furkan 1904
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 1911
27 27. An-Naml - Mravi 1878
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 1928
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 1906
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 1913
31 31. Luqman - Lukman 1979
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 1879
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1804
34 34. Saba' - Saba 1982
35 35. Fatir - Stvoritelj 2041
36 36. Ya-sin - Jasin 2754
37 37. As-Saffat - Redovi 1823
38 38. Sad - Sad 2038
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2057
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 1887
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 1894
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2156
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 1976
44 44. Ad-Duhan - Dim 1942
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 1943
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 1961
47 47. Muhammad - Muhammed 1963
48 48. Al-Fath - Pobjeda 1868
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2055
50 50. Qaf - Kaf 1983
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 1933
52 52. At-Tur - Gora 1970
53 53. An-Nagm - Zvijezda 1881
54 54. Al-Qamar - Mjesec 1845
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2325
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2408
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 1905
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 1945
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 1981
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 1861
61 61. As-Saff - Bojni red 1925
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2024
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 1925
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2020
65 65. At-Talaq - Razvod braka 1857
66 66. At-Tahrim - Zabrana 1954
67 67. Al-Mulk - Vlast 2238
68 68. Al-Qalam - Kalem 2033
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 1923
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2061
71 71. Nuh - Nuh 1918
72 72. Al-Ginn - Džini 2122
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 1966
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 1992
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 1972
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2119
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1819
78 78. An-Naba' - Vijest 2130
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 1929
80 80. Abasa - Namrštio se 1884
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2131
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1782
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1784
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 1918
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2025
86 86. At-Tariq - Danica 2011
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2179
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2007
89 89. Al-Fagr - Zora 2143
90 90. Al-Balad - Grad 2018
91 91. Aš-Šams - Sunce 2019
92 92. Al-Layl - Noć 1914
93 93. Ad-Duha 2038
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2072
95 95. At-Tin - Smokva 1976
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 1891
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2009
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2028
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2149
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 1929
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2214
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2096
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2075
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2177
105 105. Al-Fil - Slon 2108
106 106. Qurayš - Kurejšije 2257
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2078
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2057
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2304
110 110. An-Nasr - Pomoć 2166
111 111. Al-Lahab - Plamen 1985
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2200
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2127
114 114. An-Nas - Ljudi 2323