Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6211
2 2. Al-Baqara - Krava 5298
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2954
4 4. An-Nisa' - Žene 2790
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2586
6 6. Al-An'am - Stoka 2575
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2536
8 8. Al-Anfal - Plijen 2305
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2845
10 10. Yunus - Junus 2561
11 11. Hud - Hud 2517
12 12. Yusuf - Jusuf 2653
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2573
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2323
15 15. Al-Higr - Hidžr 2450
16 16. An-Nahl - Pčele 2398
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2417
18 18. Al-Kahf - Pećina 2776
19 19. Maryam - Merjema 2509
20 20. Ta-Ha - Taha 2450
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2458
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2312
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2256
24 24. An-Nur - Svjetlost 2521
25 25. Al-Furqan - Furkan 2280
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2333
27 27. An-Naml - Mravi 2291
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2326
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2311
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2292
31 31. Luqman - Lukman 2380
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2280
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2204
34 34. Saba' - Saba 2360
35 35. Fatir - Stvoritelj 2486
36 36. Ya-sin - Jasin 3168
37 37. As-Saffat - Redovi 2208
38 38. Sad - Sad 2488
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2472
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2307
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2260
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2561
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2364
44 44. Ad-Duhan - Dim 2338
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2357
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2328
47 47. Muhammad - Muhammed 2367
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2242
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2551
50 50. Qaf - Kaf 2545
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2397
52 52. At-Tur - Gora 2352
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2344
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2243
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2792
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2877
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2348
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2327
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2414
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2265
61 61. As-Saff - Bojni red 2343
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2447
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2312
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2473
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2262
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2385
67 67. Al-Mulk - Vlast 2671
68 68. Al-Qalam - Kalem 2425
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2289
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2471
71 71. Nuh - Nuh 2282
72 72. Al-Ginn - Džini 2542
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2367
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2368
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2355
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2513
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2231
78 78. An-Naba' - Vijest 2506
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2361
80 80. Abasa - Namrštio se 2284
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2505
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2159
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2216
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2314
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2416
86 86. At-Tariq - Danica 2422
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2633
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2408
89 89. Al-Fagr - Zora 2524
90 90. Al-Balad - Grad 2386
91 91. Aš-Šams - Sunce 2477
92 92. Al-Layl - Noć 2332
93 93. Ad-Duha 2472
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2506
95 95. At-Tin - Smokva 2390
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2311
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2432
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2428
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2593
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2327
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2668
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2514
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2471
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2584
105 105. Al-Fil - Slon 2492
106 106. Qurayš - Kurejšije 2665
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2489
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2459
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2754
110 110. An-Nasr - Pomoć 2581
111 111. Al-Lahab - Plamen 2375
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2659
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2550
114 114. An-Nas - Ljudi 2760