Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5687
2 2. Al-Baqara - Krava 4899
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2617
4 4. An-Nisa' - Žene 2474
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2254
6 6. Al-An'am - Stoka 2214
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2185
8 8. Al-Anfal - Plijen 1988
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2564
10 10. Yunus - Junus 2241
11 11. Hud - Hud 2198
12 12. Yusuf - Jusuf 2340
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2260
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2026
15 15. Al-Higr - Hidžr 2097
16 16. An-Nahl - Pčele 2076
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2110
18 18. Al-Kahf - Pećina 2464
19 19. Maryam - Merjema 2170
20 20. Ta-Ha - Taha 2127
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2144
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2034
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 1942
24 24. An-Nur - Svjetlost 2192
25 25. Al-Furqan - Furkan 1986
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2008
27 27. An-Naml - Mravi 1977
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2015
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 1993
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 1988
31 31. Luqman - Lukman 2073
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 1962
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1914
34 34. Saba' - Saba 2078
35 35. Fatir - Stvoritelj 2133
36 36. Ya-sin - Jasin 2859
37 37. As-Saffat - Redovi 1910
38 38. Sad - Sad 2144
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2154
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 1976
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 1981
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2267
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2068
44 44. Ad-Duhan - Dim 2047
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2043
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2052
47 47. Muhammad - Muhammed 2065
48 48. Al-Fath - Pobjeda 1949
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2154
50 50. Qaf - Kaf 2075
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2039
52 52. At-Tur - Gora 2057
53 53. An-Nagm - Zvijezda 1991
54 54. Al-Qamar - Mjesec 1937
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2424
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2505
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2005
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2039
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2080
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 1957
61 61. As-Saff - Bojni red 2036
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2116
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2021
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2117
65 65. At-Talaq - Razvod braka 1944
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2051
67 67. Al-Mulk - Vlast 2334
68 68. Al-Qalam - Kalem 2126
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2006
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2158
71 71. Nuh - Nuh 1996
72 72. Al-Ginn - Džini 2218
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2054
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2087
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2062
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2209
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1910
78 78. An-Naba' - Vijest 2220
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2020
80 80. Abasa - Namrštio se 1971
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2222
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1870
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1886
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2010
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2115
86 86. At-Tariq - Danica 2115
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2280
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2107
89 89. Al-Fagr - Zora 2240
90 90. Al-Balad - Grad 2105
91 91. Aš-Šams - Sunce 2125
92 92. Al-Layl - Noć 2011
93 93. Ad-Duha 2123
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2164
95 95. At-Tin - Smokva 2092
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 1995
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2100
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2116
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2244
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2030
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2338
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2182
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2171
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2266
105 105. Al-Fil - Slon 2205
106 106. Qurayš - Kurejšije 2360
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2176
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2144
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2406
110 110. An-Nasr - Pomoć 2265
111 111. Al-Lahab - Plamen 2068
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2313
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2220
114 114. An-Nas - Ljudi 2430