Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6771
2 2. Al-Baqara - Krava 5733
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 3368
4 4. An-Nisa' - Žene 3191
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2959
6 6. Al-An'am - Stoka 2981
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2897
8 8. Al-Anfal - Plijen 2689
9 9. At-Tawba - Pokajanje 3209
10 10. Yunus - Junus 2943
11 11. Hud - Hud 2877
12 12. Yusuf - Jusuf 3032
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2950
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2691
15 15. Al-Higr - Hidžr 2841
16 16. An-Nahl - Pčele 2761
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2774
18 18. Al-Kahf - Pećina 3175
19 19. Maryam - Merjema 2886
20 20. Ta-Ha - Taha 2784
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2799
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2639
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2575
24 24. An-Nur - Svjetlost 2897
25 25. Al-Furqan - Furkan 2643
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2699
27 27. An-Naml - Mravi 2617
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2701
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2694
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2660
31 31. Luqman - Lukman 2737
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2639
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2521
34 34. Saba' - Saba 2738
35 35. Fatir - Stvoritelj 2891
36 36. Ya-sin - Jasin 3557
37 37. As-Saffat - Redovi 2540
38 38. Sad - Sad 2860
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2847
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2617
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2594
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2929
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2733
44 44. Ad-Duhan - Dim 2730
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2690
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2674
47 47. Muhammad - Muhammed 2715
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2598
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2938
50 50. Qaf - Kaf 2886
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2765
52 52. At-Tur - Gora 2734
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2701
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2596
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 3183
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 3289
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2687
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2677
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2790
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2613
61 61. As-Saff - Bojni red 2723
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2798
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2662
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2849
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2631
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2742
67 67. Al-Mulk - Vlast 3215
68 68. Al-Qalam - Kalem 2800
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2625
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2794
71 71. Nuh - Nuh 2655
72 72. Al-Ginn - Džini 2874
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2727
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2734
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2708
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2890
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2557
78 78. An-Naba' - Vijest 2903
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2718
80 80. Abasa - Namrštio se 2630
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2870
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2516
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2535
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2647
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2746
86 86. At-Tariq - Danica 2759
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2991
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2752
89 89. Al-Fagr - Zora 2852
90 90. Al-Balad - Grad 2770
91 91. Aš-Šams - Sunce 2854
92 92. Al-Layl - Noć 2678
93 93. Ad-Duha 2814
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2848
95 95. At-Tin - Smokva 2740
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2661
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2754
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2784
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2959
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2684
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2991
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2853
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2835
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2920
105 105. Al-Fil - Slon 2846
106 106. Qurayš - Kurejšije 3027
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2864
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2790
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 3092
110 110. An-Nasr - Pomoć 2952
111 111. Al-Lahab - Plamen 2711
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 3033
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2908
114 114. An-Nas - Ljudi 3133