Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6922
2 2. Al-Baqara - Krava 5887
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 3489
4 4. An-Nisa' - Žene 3307
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 3091
6 6. Al-An'am - Stoka 3092
7 7. Al-A'raf - Bedemi 3023
8 8. Al-Anfal - Plijen 2820
9 9. At-Tawba - Pokajanje 3336
10 10. Yunus - Junus 3077
11 11. Hud - Hud 2972
12 12. Yusuf - Jusuf 3148
13 13. Ar-Ra'd - Grom 3105
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2811
15 15. Al-Higr - Hidžr 2958
16 16. An-Nahl - Pčele 2868
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2899
18 18. Al-Kahf - Pećina 3306
19 19. Maryam - Merjema 3013
20 20. Ta-Ha - Taha 2898
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2910
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2755
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2657
24 24. An-Nur - Svjetlost 3030
25 25. Al-Furqan - Furkan 2761
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2824
27 27. An-Naml - Mravi 2718
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2811
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2805
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2780
31 31. Luqman - Lukman 2876
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2756
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2629
34 34. Saba' - Saba 2858
35 35. Fatir - Stvoritelj 3017
36 36. Ya-sin - Jasin 3698
37 37. As-Saffat - Redovi 2647
38 38. Sad - Sad 3000
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2960
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2714
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2719
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 3058
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2844
44 44. Ad-Duhan - Dim 2852
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2794
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2791
47 47. Muhammad - Muhammed 2826
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2708
49 49. Al-Hugurat - Sobe 3051
50 50. Qaf - Kaf 3004
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2887
52 52. At-Tur - Gora 2850
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2811
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2725
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 3312
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 3413
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2774
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 4158
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2925
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2732
61 61. As-Saff - Bojni red 2849
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2928
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2772
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2976
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2752
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2869
67 67. Al-Mulk - Vlast 3328
68 68. Al-Qalam - Kalem 2936
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2707
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2903
71 71. Nuh - Nuh 2769
72 72. Al-Ginn - Džini 2968
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2843
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2871
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2811
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 3039
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2656
78 78. An-Naba' - Vijest 3034
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2855
80 80. Abasa - Namrštio se 2746
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2987
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2614
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2614
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2748
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2831
86 86. At-Tariq - Danica 2895
87 87. Al-A'la - Svevišnji 3093
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2888
89 89. Al-Fagr - Zora 2950
90 90. Al-Balad - Grad 2917
91 91. Aš-Šams - Sunce 2991
92 92. Al-Layl - Noć 2794
93 93. Ad-Duha 2931
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2952
95 95. At-Tin - Smokva 2863
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2762
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2845
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2912
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 3064
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2786
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 3104
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2983
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2960
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 3057
105 105. Al-Fil - Slon 2984
106 106. Qurayš - Kurejšije 3145
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2964
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2899
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 3179
110 110. An-Nasr - Pomoć 3080
111 111. Al-Lahab - Plamen 2819
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 3171
113 113. Al-Falaq - Svitanje 3031
114 114. An-Nas - Ljudi 3252