Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6040
2 2. Al-Baqara - Krava 5171
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2852
4 4. An-Nisa' - Žene 2700
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2486
6 6. Al-An'am - Stoka 2477
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2436
8 8. Al-Anfal - Plijen 2202
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2766
10 10. Yunus - Junus 2465
11 11. Hud - Hud 2424
12 12. Yusuf - Jusuf 2561
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2484
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2231
15 15. Al-Higr - Hidžr 2347
16 16. An-Nahl - Pčele 2311
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2335
18 18. Al-Kahf - Pećina 2684
19 19. Maryam - Merjema 2421
20 20. Ta-Ha - Taha 2368
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2365
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2238
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2165
24 24. An-Nur - Svjetlost 2431
25 25. Al-Furqan - Furkan 2192
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2235
27 27. An-Naml - Mravi 2197
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2238
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2219
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2199
31 31. Luqman - Lukman 2284
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2179
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2119
34 34. Saba' - Saba 2278
35 35. Fatir - Stvoritelj 2400
36 36. Ya-sin - Jasin 3088
37 37. As-Saffat - Redovi 2121
38 38. Sad - Sad 2373
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2380
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2214
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2178
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2484
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2273
44 44. Ad-Duhan - Dim 2246
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2271
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2255
47 47. Muhammad - Muhammed 2280
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2156
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2433
50 50. Qaf - Kaf 2449
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2300
52 52. At-Tur - Gora 2265
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2224
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2148
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2692
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2782
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2253
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2250
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2317
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2172
61 61. As-Saff - Bojni red 2259
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2361
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2229
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2363
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2178
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2293
67 67. Al-Mulk - Vlast 2570
68 68. Al-Qalam - Kalem 2340
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2200
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2378
71 71. Nuh - Nuh 2204
72 72. Al-Ginn - Džini 2438
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2272
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2289
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2270
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2421
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2131
78 78. An-Naba' - Vijest 2422
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2260
80 80. Abasa - Namrštio se 2189
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2422
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2077
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2125
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2235
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2327
86 86. At-Tariq - Danica 2337
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2538
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2325
89 89. Al-Fagr - Zora 2441
90 90. Al-Balad - Grad 2303
91 91. Aš-Šams - Sunce 2374
92 92. Al-Layl - Noć 2241
93 93. Ad-Duha 2381
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2417
95 95. At-Tin - Smokva 2302
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2217
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2329
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2345
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2490
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2242
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2573
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2426
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2386
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2494
105 105. Al-Fil - Slon 2405
106 106. Qurayš - Kurejšije 2579
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2398
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2367
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2656
110 110. An-Nasr - Pomoć 2496
111 111. Al-Lahab - Plamen 2301
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2552
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2461
114 114. An-Nas - Ljudi 2664