Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6095
2 2. Al-Baqara - Krava 5196
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2876
4 4. An-Nisa' - Žene 2719
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2509
6 6. Al-An'am - Stoka 2500
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2462
8 8. Al-Anfal - Plijen 2219
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2781
10 10. Yunus - Junus 2486
11 11. Hud - Hud 2448
12 12. Yusuf - Jusuf 2578
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2506
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2255
15 15. Al-Higr - Hidžr 2370
16 16. An-Nahl - Pčele 2330
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2353
18 18. Al-Kahf - Pećina 2703
19 19. Maryam - Merjema 2440
20 20. Ta-Ha - Taha 2385
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2388
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2254
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2184
24 24. An-Nur - Svjetlost 2452
25 25. Al-Furqan - Furkan 2213
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2258
27 27. An-Naml - Mravi 2216
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2258
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2240
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2220
31 31. Luqman - Lukman 2307
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2209
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2138
34 34. Saba' - Saba 2293
35 35. Fatir - Stvoritelj 2421
36 36. Ya-sin - Jasin 3102
37 37. As-Saffat - Redovi 2140
38 38. Sad - Sad 2394
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2400
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2233
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2197
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2500
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2292
44 44. Ad-Duhan - Dim 2268
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2287
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2271
47 47. Muhammad - Muhammed 2300
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2179
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2462
50 50. Qaf - Kaf 2474
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2322
52 52. At-Tur - Gora 2288
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2248
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2172
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2720
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2806
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2276
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2270
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2343
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2195
61 61. As-Saff - Bojni red 2279
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2377
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2251
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2387
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2195
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2314
67 67. Al-Mulk - Vlast 2597
68 68. Al-Qalam - Kalem 2362
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2222
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2399
71 71. Nuh - Nuh 2220
72 72. Al-Ginn - Džini 2458
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2299
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2305
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2287
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2440
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2151
78 78. An-Naba' - Vijest 2439
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2286
80 80. Abasa - Namrštio se 2209
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2438
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2094
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2145
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2249
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2347
86 86. At-Tariq - Danica 2355
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2560
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2341
89 89. Al-Fagr - Zora 2458
90 90. Al-Balad - Grad 2320
91 91. Aš-Šams - Sunce 2396
92 92. Al-Layl - Noć 2265
93 93. Ad-Duha 2400
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2434
95 95. At-Tin - Smokva 2321
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2238
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2357
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2363
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2516
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2265
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2597
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2441
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2406
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2516
105 105. Al-Fil - Slon 2424
106 106. Qurayš - Kurejšije 2598
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2420
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2387
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2677
110 110. An-Nasr - Pomoć 2512
111 111. Al-Lahab - Plamen 2317
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2570
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2482
114 114. An-Nas - Ljudi 2685