Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6342
2 2. Al-Baqara - Krava 5416
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 3079
4 4. An-Nisa' - Žene 2898
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2684
6 6. Al-An'am - Stoka 2687
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2639
8 8. Al-Anfal - Plijen 2414
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2949
10 10. Yunus - Junus 2678
11 11. Hud - Hud 2640
12 12. Yusuf - Jusuf 2761
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2678
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2435
15 15. Al-Higr - Hidžr 2559
16 16. An-Nahl - Pčele 2512
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2525
18 18. Al-Kahf - Pećina 2892
19 19. Maryam - Merjema 2625
20 20. Ta-Ha - Taha 2556
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2562
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2406
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2354
24 24. An-Nur - Svjetlost 2628
25 25. Al-Furqan - Furkan 2386
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2436
27 27. An-Naml - Mravi 2398
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2440
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2426
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2394
31 31. Luqman - Lukman 2493
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2379
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2303
34 34. Saba' - Saba 2472
35 35. Fatir - Stvoritelj 2602
36 36. Ya-sin - Jasin 3274
37 37. As-Saffat - Redovi 2303
38 38. Sad - Sad 2604
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2582
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2409
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2366
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2672
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2483
44 44. Ad-Duhan - Dim 2444
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2464
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2435
47 47. Muhammad - Muhammed 2476
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2351
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2661
50 50. Qaf - Kaf 2654
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2503
52 52. At-Tur - Gora 2476
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2454
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2346
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2901
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2995
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2456
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2443
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2523
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2361
61 61. As-Saff - Bojni red 2455
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2566
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2419
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2577
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2369
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2490
67 67. Al-Mulk - Vlast 2781
68 68. Al-Qalam - Kalem 2533
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2400
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2576
71 71. Nuh - Nuh 2399
72 72. Al-Ginn - Džini 2647
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2475
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2476
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2469
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2621
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2330
78 78. An-Naba' - Vijest 2651
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2475
80 80. Abasa - Namrštio se 2386
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2604
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2270
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2318
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2415
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2516
86 86. At-Tariq - Danica 2524
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2755
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2515
89 89. Al-Fagr - Zora 2635
90 90. Al-Balad - Grad 2489
91 91. Aš-Šams - Sunce 2588
92 92. Al-Layl - Noć 2441
93 93. Ad-Duha 2581
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2608
95 95. At-Tin - Smokva 2502
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2417
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2532
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2534
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2703
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2431
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2769
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2611
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2597
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2679
105 105. Al-Fil - Slon 2606
106 106. Qurayš - Kurejšije 2772
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2604
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2558
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2854
110 110. An-Nasr - Pomoć 2692
111 111. Al-Lahab - Plamen 2476
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2760
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2646
114 114. An-Nas - Ljudi 2873