Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5621
2 2. Al-Baqara - Krava 4846
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2576
4 4. An-Nisa' - Žene 2427
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2211
6 6. Al-An'am - Stoka 2124
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2137
8 8. Al-Anfal - Plijen 1949
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2517
10 10. Yunus - Junus 2195
11 11. Hud - Hud 2153
12 12. Yusuf - Jusuf 2286
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2204
14 14. Ibrahim - Ibrahim 1979
15 15. Al-Higr - Hidžr 2045
16 16. An-Nahl - Pčele 2032
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2070
18 18. Al-Kahf - Pećina 2415
19 19. Maryam - Merjema 2122
20 20. Ta-Ha - Taha 2079
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2100
22 22. Al-Hagg - Hadždž 1983
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 1905
24 24. An-Nur - Svjetlost 2127
25 25. Al-Furqan - Furkan 1945
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 1966
27 27. An-Naml - Mravi 1933
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 1973
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 1950
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 1952
31 31. Luqman - Lukman 2026
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 1921
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1859
34 34. Saba' - Saba 2029
35 35. Fatir - Stvoritelj 2088
36 36. Ya-sin - Jasin 2810
37 37. As-Saffat - Redovi 1873
38 38. Sad - Sad 2098
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2109
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 1932
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 1935
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2209
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2023
44 44. Ad-Duhan - Dim 2004
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2000
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2008
47 47. Muhammad - Muhammed 2010
48 48. Al-Fath - Pobjeda 1908
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2104
50 50. Qaf - Kaf 2032
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 1992
52 52. At-Tur - Gora 2011
53 53. An-Nagm - Zvijezda 1939
54 54. Al-Qamar - Mjesec 1896
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2371
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2454
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 1956
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2000
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2041
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 1910
61 61. As-Saff - Bojni red 1981
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2070
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 1967
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2067
65 65. At-Talaq - Razvod braka 1900
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2007
67 67. Al-Mulk - Vlast 2293
68 68. Al-Qalam - Kalem 2083
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 1964
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2108
71 71. Nuh - Nuh 1960
72 72. Al-Ginn - Džini 2171
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2015
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2044
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2017
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2168
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1864
78 78. An-Naba' - Vijest 2173
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 1973
80 80. Abasa - Namrštio se 1925
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2180
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1832
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1837
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 1964
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2074
86 86. At-Tariq - Danica 2071
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2228
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2058
89 89. Al-Fagr - Zora 2189
90 90. Al-Balad - Grad 2062
91 91. Aš-Šams - Sunce 2075
92 92. Al-Layl - Noć 1967
93 93. Ad-Duha 2081
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2118
95 95. At-Tin - Smokva 2039
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 1950
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2060
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2072
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2201
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 1986
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2278
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2141
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2122
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2225
105 105. Al-Fil - Slon 2159
106 106. Qurayš - Kurejšije 2313
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2132
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2101
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2356
110 110. An-Nasr - Pomoć 2215
111 111. Al-Lahab - Plamen 2029
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2249
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2171
114 114. An-Nas - Ljudi 2382