Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5904
2 2. Al-Baqara - Krava 5051
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2746
4 4. An-Nisa' - Žene 2601
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2383
6 6. Al-An'am - Stoka 2345
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2333
8 8. Al-Anfal - Plijen 2108
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2679
10 10. Yunus - Junus 2365
11 11. Hud - Hud 2326
12 12. Yusuf - Jusuf 2462
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2386
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2142
15 15. Al-Higr - Hidžr 2223
16 16. An-Nahl - Pčele 2206
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2240
18 18. Al-Kahf - Pećina 2578
19 19. Maryam - Merjema 2304
20 20. Ta-Ha - Taha 2255
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2266
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2154
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2064
24 24. An-Nur - Svjetlost 2329
25 25. Al-Furqan - Furkan 2100
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2132
27 27. An-Naml - Mravi 2102
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2131
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2113
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2113
31 31. Luqman - Lukman 2187
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2082
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2026
34 34. Saba' - Saba 2192
35 35. Fatir - Stvoritelj 2257
36 36. Ya-sin - Jasin 2986
37 37. As-Saffat - Redovi 2028
38 38. Sad - Sad 2271
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2281
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2103
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2093
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2392
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2179
44 44. Ad-Duhan - Dim 2157
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2158
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2171
47 47. Muhammad - Muhammed 2179
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2064
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2296
50 50. Qaf - Kaf 2204
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2175
52 52. At-Tur - Gora 2175
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2123
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2055
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2567
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2649
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2142
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2154
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2211
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2077
61 61. As-Saff - Bojni red 2164
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2246
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2141
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2243
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2067
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2175
67 67. Al-Mulk - Vlast 2463
68 68. Al-Qalam - Kalem 2249
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2113
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2282
71 71. Nuh - Nuh 2107
72 72. Al-Ginn - Džini 2339
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2179
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2200
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2183
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2329
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2030
78 78. An-Naba' - Vijest 2337
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2147
80 80. Abasa - Namrštio se 2089
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2336
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1983
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2017
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2131
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2245
86 86. At-Tariq - Danica 2238
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2423
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2232
89 89. Al-Fagr - Zora 2350
90 90. Al-Balad - Grad 2218
91 91. Aš-Šams - Sunce 2256
92 92. Al-Layl - Noć 2140
93 93. Ad-Duha 2253
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2300
95 95. At-Tin - Smokva 2210
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2115
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2231
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2241
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2381
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2154
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2474
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2306
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2290
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2388
105 105. Al-Fil - Slon 2317
106 106. Qurayš - Kurejšije 2485
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2304
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2268
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2539
110 110. An-Nasr - Pomoć 2389
111 111. Al-Lahab - Plamen 2209
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2446
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2348
114 114. An-Nas - Ljudi 2559