Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6517
2 2. Al-Baqara - Krava 5531
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 3172
4 4. An-Nisa' - Žene 3005
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2766
6 6. Al-An'am - Stoka 2782
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2729
8 8. Al-Anfal - Plijen 2500
9 9. At-Tawba - Pokajanje 3043
10 10. Yunus - Junus 2776
11 11. Hud - Hud 2721
12 12. Yusuf - Jusuf 2860
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2772
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2526
15 15. Al-Higr - Hidžr 2660
16 16. An-Nahl - Pčele 2600
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2616
18 18. Al-Kahf - Pećina 2998
19 19. Maryam - Merjema 2717
20 20. Ta-Ha - Taha 2641
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2653
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2494
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2429
24 24. An-Nur - Svjetlost 2719
25 25. Al-Furqan - Furkan 2476
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2524
27 27. An-Naml - Mravi 2479
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2534
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2520
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2485
31 31. Luqman - Lukman 2582
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2480
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2389
34 34. Saba' - Saba 2562
35 35. Fatir - Stvoritelj 2690
36 36. Ya-sin - Jasin 3392
37 37. As-Saffat - Redovi 2397
38 38. Sad - Sad 2703
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2672
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2496
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2451
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2761
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2581
44 44. Ad-Duhan - Dim 2566
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2559
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2527
47 47. Muhammad - Muhammed 2557
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2443
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2752
50 50. Qaf - Kaf 2736
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2609
52 52. At-Tur - Gora 2577
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2558
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2439
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 3010
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 3114
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2541
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2519
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2619
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2463
61 61. As-Saff - Bojni red 2542
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2658
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2501
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2688
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2466
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2583
67 67. Al-Mulk - Vlast 2887
68 68. Al-Qalam - Kalem 2623
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2486
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2661
71 71. Nuh - Nuh 2493
72 72. Al-Ginn - Džini 2739
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2563
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2570
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2559
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2713
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2412
78 78. An-Naba' - Vijest 2740
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2568
80 80. Abasa - Namrštio se 2480
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2702
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2361
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2404
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2511
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2603
86 86. At-Tariq - Danica 2605
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2849
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2606
89 89. Al-Fagr - Zora 2721
90 90. Al-Balad - Grad 2591
91 91. Aš-Šams - Sunce 2684
92 92. Al-Layl - Noć 2524
93 93. Ad-Duha 2677
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2702
95 95. At-Tin - Smokva 2597
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2499
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2617
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2625
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2786
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2524
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2850
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2697
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2682
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2769
105 105. Al-Fil - Slon 2697
106 106. Qurayš - Kurejšije 2857
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2712
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2650
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2948
110 110. An-Nasr - Pomoć 2793
111 111. Al-Lahab - Plamen 2577
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2866
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2747
114 114. An-Nas - Ljudi 2968