Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5858
2 2. Al-Baqara - Krava 5005
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2708
4 4. An-Nisa' - Žene 2562
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2338
6 6. Al-An'am - Stoka 2296
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2287
8 8. Al-Anfal - Plijen 2073
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2649
10 10. Yunus - Junus 2324
11 11. Hud - Hud 2286
12 12. Yusuf - Jusuf 2431
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2351
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2104
15 15. Al-Higr - Hidžr 2176
16 16. An-Nahl - Pčele 2170
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2196
18 18. Al-Kahf - Pećina 2543
19 19. Maryam - Merjema 2263
20 20. Ta-Ha - Taha 2211
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2228
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2121
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2023
24 24. An-Nur - Svjetlost 2292
25 25. Al-Furqan - Furkan 2067
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2095
27 27. An-Naml - Mravi 2064
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2090
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2077
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2075
31 31. Luqman - Lukman 2151
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2044
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1995
34 34. Saba' - Saba 2159
35 35. Fatir - Stvoritelj 2216
36 36. Ya-sin - Jasin 2950
37 37. As-Saffat - Redovi 1993
38 38. Sad - Sad 2233
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2238
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2060
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2062
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2358
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2145
44 44. Ad-Duhan - Dim 2126
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2124
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2136
47 47. Muhammad - Muhammed 2143
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2027
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2250
50 50. Qaf - Kaf 2172
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2131
52 52. At-Tur - Gora 2141
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2087
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2018
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2525
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2599
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2102
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2120
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2173
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2038
61 61. As-Saff - Bojni red 2131
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2203
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2102
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2204
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2023
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2127
67 67. Al-Mulk - Vlast 2418
68 68. Al-Qalam - Kalem 2211
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2085
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2243
71 71. Nuh - Nuh 2075
72 72. Al-Ginn - Džini 2300
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2142
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2167
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2143
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2289
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1991
78 78. An-Naba' - Vijest 2306
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2106
80 80. Abasa - Namrštio se 2056
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2301
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1949
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1976
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2094
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2211
86 86. At-Tariq - Danica 2200
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2374
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2192
89 89. Al-Fagr - Zora 2319
90 90. Al-Balad - Grad 2184
91 91. Aš-Šams - Sunce 2208
92 92. Al-Layl - Noć 2100
93 93. Ad-Duha 2207
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2256
95 95. At-Tin - Smokva 2175
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2077
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2189
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2202
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2338
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2117
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2436
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2262
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2254
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2350
105 105. Al-Fil - Slon 2278
106 106. Qurayš - Kurejšije 2448
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2269
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2227
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2488
110 110. An-Nasr - Pomoć 2346
111 111. Al-Lahab - Plamen 2172
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2406
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2307
114 114. An-Nas - Ljudi 2523