Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5196
2 2. Al-Baqara - Krava 4420
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2266
4 4. An-Nisa' - Žene 2105
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 1880
6 6. Al-An'am - Stoka 1789
7 7. Al-A'raf - Bedemi 1813
8 8. Al-Anfal - Plijen 1663
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2210
10 10. Yunus - Junus 1893
11 11. Hud - Hud 1814
12 12. Yusuf - Jusuf 1950
13 13. Ar-Ra'd - Grom 1901
14 14. Ibrahim - Ibrahim 1693
15 15. Al-Higr - Hidžr 1724
16 16. An-Nahl - Pčele 1735
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 1773
18 18. Al-Kahf - Pećina 2099
19 19. Maryam - Merjema 1819
20 20. Ta-Ha - Taha 1771
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 1805
22 22. Al-Hagg - Hadždž 1693
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 1631
24 24. An-Nur - Svjetlost 1804
25 25. Al-Furqan - Furkan 1647
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 1644
27 27. An-Naml - Mravi 1611
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 1682
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 1640
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 1681
31 31. Luqman - Lukman 1751
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 1634
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1564
34 34. Saba' - Saba 1732
35 35. Fatir - Stvoritelj 1773
36 36. Ya-sin - Jasin 2500
37 37. As-Saffat - Redovi 1593
38 38. Sad - Sad 1795
39 39. Az-Zumar - Skupovi 1799
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 1663
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 1664
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 1912
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 1731
44 44. Ad-Duhan - Dim 1680
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 1698
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 1714
47 47. Muhammad - Muhammed 1737
48 48. Al-Fath - Pobjeda 1624
49 49. Al-Hugurat - Sobe 1815
50 50. Qaf - Kaf 1743
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 1682
52 52. At-Tur - Gora 1706
53 53. An-Nagm - Zvijezda 1634
54 54. Al-Qamar - Mjesec 1609
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2089
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2126
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 1650
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 1699
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 1729
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 1613
61 61. As-Saff - Bojni red 1681
62 62. Al-Gumu'a - Petak 1762
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 1705
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 1785
65 65. At-Talaq - Razvod braka 1608
66 66. At-Tahrim - Zabrana 1718
67 67. Al-Mulk - Vlast 1995
68 68. Al-Qalam - Kalem 1805
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 1699
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 1826
71 71. Nuh - Nuh 1685
72 72. Al-Ginn - Džini 1856
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 1732
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 1738
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 1742
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 1874
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1594
78 78. An-Naba' - Vijest 1894
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 1679
80 80. Abasa - Namrštio se 1636
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 1901
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1553
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1556
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 1669
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 1803
86 86. At-Tariq - Danica 1742
87 87. Al-A'la - Svevišnji 1922
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 1762
89 89. Al-Fagr - Zora 1883
90 90. Al-Balad - Grad 1770
91 91. Aš-Šams - Sunce 1757
92 92. Al-Layl - Noć 1674
93 93. Ad-Duha 1778
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 1804
95 95. At-Tin - Smokva 1726
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 1655
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 1759
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 1783
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 1887
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 1691
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 1944
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 1864
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 1813
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 1916
105 105. Al-Fil - Slon 1853
106 106. Qurayš - Kurejšije 1984
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 1828
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 1818
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2049
110 110. An-Nasr - Pomoć 1911
111 111. Al-Lahab - Plamen 1746
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 1932
113 113. Al-Falaq - Svitanje 1868
114 114. An-Nas - Ljudi 2066