Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 4983
2 2. Al-Baqara - Krava 4232
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2131
4 4. An-Nisa' - Žene 1966
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 1777
6 6. Al-An'am - Stoka 1642
7 7. Al-A'raf - Bedemi 1696
8 8. Al-Anfal - Plijen 1553
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2068
10 10. Yunus - Junus 1780
11 11. Hud - Hud 1697
12 12. Yusuf - Jusuf 1843
13 13. Ar-Ra'd - Grom 1780
14 14. Ibrahim - Ibrahim 1583
15 15. Al-Higr - Hidžr 1602
16 16. An-Nahl - Pčele 1622
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 1665
18 18. Al-Kahf - Pećina 1967
19 19. Maryam - Merjema 1694
20 20. Ta-Ha - Taha 1652
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 1695
22 22. Al-Hagg - Hadždž 1579
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 1529
24 24. An-Nur - Svjetlost 1689
25 25. Al-Furqan - Furkan 1539
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 1520
27 27. An-Naml - Mravi 1501
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 1553
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 1529
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 1570
31 31. Luqman - Lukman 1633
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 1536
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1435
34 34. Saba' - Saba 1634
35 35. Fatir - Stvoritelj 1665
36 36. Ya-sin - Jasin 2365
37 37. As-Saffat - Redovi 1496
38 38. Sad - Sad 1682
39 39. Az-Zumar - Skupovi 1673
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 1557
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 1560
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 1774
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 1620
44 44. Ad-Duhan - Dim 1561
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 1584
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 1603
47 47. Muhammad - Muhammed 1630
48 48. Al-Fath - Pobjeda 1512
49 49. Al-Hugurat - Sobe 1705
50 50. Qaf - Kaf 1644
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 1572
52 52. At-Tur - Gora 1562
53 53. An-Nagm - Zvijezda 1521
54 54. Al-Qamar - Mjesec 1499
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 1974
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 1969
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 1529
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 1589
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 1618
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 1511
61 61. As-Saff - Bojni red 1575
62 62. Al-Gumu'a - Petak 1632
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 1599
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 1653
65 65. At-Talaq - Razvod braka 1502
66 66. At-Tahrim - Zabrana 1589
67 67. Al-Mulk - Vlast 1880
68 68. Al-Qalam - Kalem 1703
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 1577
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 1718
71 71. Nuh - Nuh 1579
72 72. Al-Ginn - Džini 1734
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 1616
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 1585
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 1619
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 1759
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1483
78 78. An-Naba' - Vijest 1768
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 1565
80 80. Abasa - Namrštio se 1517
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 1790
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1448
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1450
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 1535
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 1678
86 86. At-Tariq - Danica 1626
87 87. Al-A'la - Svevišnji 1796
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 1650
89 89. Al-Fagr - Zora 1742
90 90. Al-Balad - Grad 1613
91 91. Aš-Šams - Sunce 1638
92 92. Al-Layl - Noć 1562
93 93. Ad-Duha 1662
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 1679
95 95. At-Tin - Smokva 1592
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 1542
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 1650
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 1664
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 1763
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 1539
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 1808
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 1754
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 1666
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 1805
105 105. Al-Fil - Slon 1721
106 106. Qurayš - Kurejšije 1839
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 1700
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 1706
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 1924
110 110. An-Nasr - Pomoć 1800
111 111. Al-Lahab - Plamen 1638
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 1795
113 113. Al-Falaq - Svitanje 1722
114 114. An-Nas - Ljudi 1935