Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5313
2 2. Al-Baqara - Krava 4547
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2358
4 4. An-Nisa' - Žene 2204
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 1970
6 6. Al-An'am - Stoka 1893
7 7. Al-A'raf - Bedemi 1909
8 8. Al-Anfal - Plijen 1753
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2309
10 10. Yunus - Junus 1982
11 11. Hud - Hud 1902
12 12. Yusuf - Jusuf 2043
13 13. Ar-Ra'd - Grom 1984
14 14. Ibrahim - Ibrahim 1783
15 15. Al-Higr - Hidžr 1812
16 16. An-Nahl - Pčele 1817
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 1860
18 18. Al-Kahf - Pećina 2185
19 19. Maryam - Merjema 1902
20 20. Ta-Ha - Taha 1854
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 1886
22 22. Al-Hagg - Hadždž 1777
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 1717
24 24. An-Nur - Svjetlost 1891
25 25. Al-Furqan - Furkan 1731
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 1729
27 27. An-Naml - Mravi 1697
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 1765
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 1720
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 1766
31 31. Luqman - Lukman 1831
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 1716
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1657
34 34. Saba' - Saba 1816
35 35. Fatir - Stvoritelj 1862
36 36. Ya-sin - Jasin 2594
37 37. As-Saffat - Redovi 1673
38 38. Sad - Sad 1878
39 39. Az-Zumar - Skupovi 1890
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 1741
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 1741
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 1994
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 1813
44 44. Ad-Duhan - Dim 1762
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 1779
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 1795
47 47. Muhammad - Muhammed 1814
48 48. Al-Fath - Pobjeda 1705
49 49. Al-Hugurat - Sobe 1899
50 50. Qaf - Kaf 1822
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 1768
52 52. At-Tur - Gora 1801
53 53. An-Nagm - Zvijezda 1720
54 54. Al-Qamar - Mjesec 1692
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2171
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2220
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 1734
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 1783
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 1812
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 1700
61 61. As-Saff - Bojni red 1765
62 62. Al-Gumu'a - Petak 1846
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 1781
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 1873
65 65. At-Talaq - Razvod braka 1691
66 66. At-Tahrim - Zabrana 1809
67 67. Al-Mulk - Vlast 2077
68 68. Al-Qalam - Kalem 1880
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 1781
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 1907
71 71. Nuh - Nuh 1762
72 72. Al-Ginn - Džini 1941
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 1812
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 1836
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 1825
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 1956
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1670
78 78. An-Naba' - Vijest 1982
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 1766
80 80. Abasa - Namrštio se 1714
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 1982
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1632
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1629
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 1757
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 1882
86 86. At-Tariq - Danica 1828
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2005
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 1840
89 89. Al-Fagr - Zora 1971
90 90. Al-Balad - Grad 1864
91 91. Aš-Šams - Sunce 1844
92 92. Al-Layl - Noć 1752
93 93. Ad-Duha 1862
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 1888
95 95. At-Tin - Smokva 1810
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 1731
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 1834
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 1865
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 1969
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 1773
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2032
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 1944
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 1900
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 1998
105 105. Al-Fil - Slon 1940
106 106. Qurayš - Kurejšije 2070
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 1913
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 1890
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2127
110 110. An-Nasr - Pomoć 1986
111 111. Al-Lahab - Plamen 1822
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2017
113 113. Al-Falaq - Svitanje 1952
114 114. An-Nas - Ljudi 2145