Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6876
2 2. Al-Baqara - Krava 5849
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 3447
4 4. An-Nisa' - Žene 3264
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 3044
6 6. Al-An'am - Stoka 3046
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2980
8 8. Al-Anfal - Plijen 2768
9 9. At-Tawba - Pokajanje 3285
10 10. Yunus - Junus 3033
11 11. Hud - Hud 2936
12 12. Yusuf - Jusuf 3106
13 13. Ar-Ra'd - Grom 3059
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2764
15 15. Al-Higr - Hidžr 2916
16 16. An-Nahl - Pčele 2834
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2855
18 18. Al-Kahf - Pećina 3256
19 19. Maryam - Merjema 2967
20 20. Ta-Ha - Taha 2854
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2870
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2712
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2620
24 24. An-Nur - Svjetlost 2984
25 25. Al-Furqan - Furkan 2723
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2778
27 27. An-Naml - Mravi 2680
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2775
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2764
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2730
31 31. Luqman - Lukman 2829
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2712
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2592
34 34. Saba' - Saba 2819
35 35. Fatir - Stvoritelj 2973
36 36. Ya-sin - Jasin 3647
37 37. As-Saffat - Redovi 2608
38 38. Sad - Sad 2954
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2918
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2682
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2676
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 3013
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2805
44 44. Ad-Duhan - Dim 2805
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2751
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2749
47 47. Muhammad - Muhammed 2788
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2673
49 49. Al-Hugurat - Sobe 3017
50 50. Qaf - Kaf 2957
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2842
52 52. At-Tur - Gora 2810
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2773
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2677
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 3265
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 3366
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2745
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 4118
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2878
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2686
61 61. As-Saff - Bojni red 2804
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2888
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2734
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2930
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2712
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2829
67 67. Al-Mulk - Vlast 3289
68 68. Al-Qalam - Kalem 2887
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2679
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2862
71 71. Nuh - Nuh 2731
72 72. Al-Ginn - Džini 2936
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2799
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2823
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2776
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2999
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2621
78 78. An-Naba' - Vijest 2984
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2812
80 80. Abasa - Namrštio se 2703
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2945
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2581
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2581
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2714
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2804
86 86. At-Tariq - Danica 2845
87 87. Al-A'la - Svevišnji 3051
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2839
89 89. Al-Fagr - Zora 2916
90 90. Al-Balad - Grad 2870
91 91. Aš-Šams - Sunce 2948
92 92. Al-Layl - Noć 2755
93 93. Ad-Duha 2887
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2917
95 95. At-Tin - Smokva 2820
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2725
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2814
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2863
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 3022
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2750
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 3064
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2933
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2916
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 3005
105 105. Al-Fil - Slon 2936
106 106. Qurayš - Kurejšije 3104
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2927
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2859
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 3144
110 110. An-Nasr - Pomoć 3035
111 111. Al-Lahab - Plamen 2779
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 3122
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2988
114 114. An-Nas - Ljudi 3211