Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6313
2 2. Al-Baqara - Krava 5396
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 3054
4 4. An-Nisa' - Žene 2879
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2669
6 6. Al-An'am - Stoka 2664
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2620
8 8. Al-Anfal - Plijen 2396
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2929
10 10. Yunus - Junus 2658
11 11. Hud - Hud 2614
12 12. Yusuf - Jusuf 2741
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2659
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2415
15 15. Al-Higr - Hidžr 2542
16 16. An-Nahl - Pčele 2483
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2503
18 18. Al-Kahf - Pećina 2871
19 19. Maryam - Merjema 2604
20 20. Ta-Ha - Taha 2534
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2543
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2389
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2335
24 24. An-Nur - Svjetlost 2610
25 25. Al-Furqan - Furkan 2368
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2415
27 27. An-Naml - Mravi 2375
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2415
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2401
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2374
31 31. Luqman - Lukman 2474
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2363
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2283
34 34. Saba' - Saba 2448
35 35. Fatir - Stvoritelj 2585
36 36. Ya-sin - Jasin 3256
37 37. As-Saffat - Redovi 2285
38 38. Sad - Sad 2586
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2561
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2390
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2346
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2652
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2462
44 44. Ad-Duhan - Dim 2422
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2444
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2412
47 47. Muhammad - Muhammed 2457
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2330
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2634
50 50. Qaf - Kaf 2635
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2484
52 52. At-Tur - Gora 2450
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2434
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2324
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2883
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2971
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2436
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2423
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2501
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2345
61 61. As-Saff - Bojni red 2432
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2542
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2396
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2556
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2349
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2469
67 67. Al-Mulk - Vlast 2757
68 68. Al-Qalam - Kalem 2514
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2382
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2554
71 71. Nuh - Nuh 2375
72 72. Al-Ginn - Džini 2629
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2455
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2457
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2451
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2604
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2309
78 78. An-Naba' - Vijest 2626
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2452
80 80. Abasa - Namrštio se 2366
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2587
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2247
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2299
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2397
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2496
86 86. At-Tariq - Danica 2509
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2736
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2494
89 89. Al-Fagr - Zora 2616
90 90. Al-Balad - Grad 2470
91 91. Aš-Šams - Sunce 2567
92 92. Al-Layl - Noć 2422
93 93. Ad-Duha 2561
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2593
95 95. At-Tin - Smokva 2479
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2397
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2509
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2516
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2684
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2416
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2750
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2592
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2579
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2660
105 105. Al-Fil - Slon 2584
106 106. Qurayš - Kurejšije 2754
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2583
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2542
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2837
110 110. An-Nasr - Pomoć 2671
111 111. Al-Lahab - Plamen 2457
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2741
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2628
114 114. An-Nas - Ljudi 2851