Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 4927
2 2. Al-Baqara - Krava 4193
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2098
4 4. An-Nisa' - Žene 1925
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 1751
6 6. Al-An'am - Stoka 1599
7 7. Al-A'raf - Bedemi 1663
8 8. Al-Anfal - Plijen 1521
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2034
10 10. Yunus - Junus 1756
11 11. Hud - Hud 1664
12 12. Yusuf - Jusuf 1811
13 13. Ar-Ra'd - Grom 1750
14 14. Ibrahim - Ibrahim 1554
15 15. Al-Higr - Hidžr 1574
16 16. An-Nahl - Pčele 1594
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 1634
18 18. Al-Kahf - Pećina 1934
19 19. Maryam - Merjema 1661
20 20. Ta-Ha - Taha 1614
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 1662
22 22. Al-Hagg - Hadždž 1548
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 1504
24 24. An-Nur - Svjetlost 1658
25 25. Al-Furqan - Furkan 1514
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 1486
27 27. An-Naml - Mravi 1473
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 1527
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 1499
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 1531
31 31. Luqman - Lukman 1605
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 1509
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1411
34 34. Saba' - Saba 1606
35 35. Fatir - Stvoritelj 1627
36 36. Ya-sin - Jasin 2330
37 37. As-Saffat - Redovi 1471
38 38. Sad - Sad 1651
39 39. Az-Zumar - Skupovi 1643
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 1532
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 1534
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 1734
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 1586
44 44. Ad-Duhan - Dim 1530
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 1554
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 1574
47 47. Muhammad - Muhammed 1601
48 48. Al-Fath - Pobjeda 1481
49 49. Al-Hugurat - Sobe 1675
50 50. Qaf - Kaf 1614
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 1532
52 52. At-Tur - Gora 1528
53 53. An-Nagm - Zvijezda 1492
54 54. Al-Qamar - Mjesec 1468
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 1944
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 1937
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 1498
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 1562
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 1586
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 1481
61 61. As-Saff - Bojni red 1547
62 62. Al-Gumu'a - Petak 1597
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 1566
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 1623
65 65. At-Talaq - Razvod braka 1472
66 66. At-Tahrim - Zabrana 1559
67 67. Al-Mulk - Vlast 1851
68 68. Al-Qalam - Kalem 1673
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 1543
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 1689
71 71. Nuh - Nuh 1549
72 72. Al-Ginn - Džini 1700
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 1584
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 1559
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 1592
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 1731
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1455
78 78. An-Naba' - Vijest 1731
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 1534
80 80. Abasa - Namrštio se 1488
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 1760
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1421
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1423
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 1510
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 1646
86 86. At-Tariq - Danica 1596
87 87. Al-A'la - Svevišnji 1762
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 1620
89 89. Al-Fagr - Zora 1713
90 90. Al-Balad - Grad 1583
91 91. Aš-Šams - Sunce 1604
92 92. Al-Layl - Noć 1530
93 93. Ad-Duha 1628
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 1649
95 95. At-Tin - Smokva 1561
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 1515
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 1620
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 1637
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 1732
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 1509
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 1773
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 1722
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 1637
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 1773
105 105. Al-Fil - Slon 1684
106 106. Qurayš - Kurejšije 1804
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 1668
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 1676
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 1886
110 110. An-Nasr - Pomoć 1765
111 111. Al-Lahab - Plamen 1610
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 1762
113 113. Al-Falaq - Svitanje 1693
114 114. An-Nas - Ljudi 1897