Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6182
2 2. Al-Baqara - Krava 5271
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2931
4 4. An-Nisa' - Žene 2762
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2560
6 6. Al-An'am - Stoka 2550
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2517
8 8. Al-Anfal - Plijen 2278
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2824
10 10. Yunus - Junus 2538
11 11. Hud - Hud 2496
12 12. Yusuf - Jusuf 2632
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2549
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2302
15 15. Al-Higr - Hidžr 2430
16 16. An-Nahl - Pčele 2379
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2397
18 18. Al-Kahf - Pećina 2758
19 19. Maryam - Merjema 2489
20 20. Ta-Ha - Taha 2431
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2436
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2294
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2234
24 24. An-Nur - Svjetlost 2500
25 25. Al-Furqan - Furkan 2261
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2312
27 27. An-Naml - Mravi 2269
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2306
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2291
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2268
31 31. Luqman - Lukman 2356
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2260
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2183
34 34. Saba' - Saba 2335
35 35. Fatir - Stvoritelj 2468
36 36. Ya-sin - Jasin 3149
37 37. As-Saffat - Redovi 2189
38 38. Sad - Sad 2465
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2449
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2281
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2241
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2544
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2343
44 44. Ad-Duhan - Dim 2315
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2333
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2310
47 47. Muhammad - Muhammed 2350
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2225
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2520
50 50. Qaf - Kaf 2524
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2378
52 52. At-Tur - Gora 2328
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2322
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2221
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2773
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2857
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2328
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2310
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2394
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2245
61 61. As-Saff - Bojni red 2323
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2426
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2294
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2450
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2239
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2363
67 67. Al-Mulk - Vlast 2648
68 68. Al-Qalam - Kalem 2407
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2265
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2449
71 71. Nuh - Nuh 2264
72 72. Al-Ginn - Džini 2523
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2348
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2349
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2330
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2490
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2205
78 78. An-Naba' - Vijest 2487
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2339
80 80. Abasa - Namrštio se 2264
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2484
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2138
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2195
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2294
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2394
86 86. At-Tariq - Danica 2401
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2612
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2386
89 89. Al-Fagr - Zora 2505
90 90. Al-Balad - Grad 2363
91 91. Aš-Šams - Sunce 2448
92 92. Al-Layl - Noć 2316
93 93. Ad-Duha 2446
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2487
95 95. At-Tin - Smokva 2368
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2287
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2409
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2405
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2567
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2307
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2648
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2493
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2449
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2565
105 105. Al-Fil - Slon 2474
106 106. Qurayš - Kurejšije 2644
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2467
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2439
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2732
110 110. An-Nasr - Pomoć 2560
111 111. Al-Lahab - Plamen 2354
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2634
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2531
114 114. An-Nas - Ljudi 2741