Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6570
2 2. Al-Baqara - Krava 5575
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 3206
4 4. An-Nisa' - Žene 3043
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2801
6 6. Al-An'am - Stoka 2812
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2756
8 8. Al-Anfal - Plijen 2533
9 9. At-Tawba - Pokajanje 3072
10 10. Yunus - Junus 2818
11 11. Hud - Hud 2754
12 12. Yusuf - Jusuf 2893
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2815
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2563
15 15. Al-Higr - Hidžr 2707
16 16. An-Nahl - Pčele 2632
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2653
18 18. Al-Kahf - Pećina 3047
19 19. Maryam - Merjema 2772
20 20. Ta-Ha - Taha 2677
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2692
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2544
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2473
24 24. An-Nur - Svjetlost 2757
25 25. Al-Furqan - Furkan 2509
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2563
27 27. An-Naml - Mravi 2512
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2570
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2552
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2526
31 31. Luqman - Lukman 2622
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2522
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2427
34 34. Saba' - Saba 2599
35 35. Fatir - Stvoritelj 2727
36 36. Ya-sin - Jasin 3436
37 37. As-Saffat - Redovi 2432
38 38. Sad - Sad 2743
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2718
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2530
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2493
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2800
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2621
44 44. Ad-Duhan - Dim 2617
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2596
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2567
47 47. Muhammad - Muhammed 2601
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2479
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2795
50 50. Qaf - Kaf 2781
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2649
52 52. At-Tur - Gora 2625
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2597
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2488
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 3058
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 3158
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2580
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2563
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2665
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2501
61 61. As-Saff - Bojni red 2590
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2695
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2541
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2734
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2511
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2618
67 67. Al-Mulk - Vlast 2932
68 68. Al-Qalam - Kalem 2667
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2527
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2696
71 71. Nuh - Nuh 2537
72 72. Al-Ginn - Džini 2780
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2603
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2618
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2598
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2764
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2452
78 78. An-Naba' - Vijest 2783
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2609
80 80. Abasa - Namrštio se 2517
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2754
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2402
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2443
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2546
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2644
86 86. At-Tariq - Danica 2647
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2891
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2645
89 89. Al-Fagr - Zora 2762
90 90. Al-Balad - Grad 2634
91 91. Aš-Šams - Sunce 2730
92 92. Al-Layl - Noć 2571
93 93. Ad-Duha 2712
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2744
95 95. At-Tin - Smokva 2640
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2538
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2658
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2665
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2837
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2566
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2886
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2737
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2722
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2806
105 105. Al-Fil - Slon 2739
106 106. Qurayš - Kurejšije 2896
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2754
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2686
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2990
110 110. An-Nasr - Pomoć 2833
111 111. Al-Lahab - Plamen 2617
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2905
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2785
114 114. An-Nas - Ljudi 3007