O izgledu Poslanika s.a.v.s Ispis
O IZGLEDU ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S

1. Enes b. Malik radijalahu anhu kazivaše:“ Allahov Poslanik s.a.v.s nije bio ni visok ni nizak, ni izrazito bijel ni crnoput, ni kovrdžave ni ravne kose. Allah ga je odabrao za poslanika kada je imao četrdeset godina. Proveo je u Mekki 13, a u Medini 10 godina. Umro je u šezdeset trećoj godini, a u kosi i u bradi nije imao ni dvadeset bijelih dlaka.“

2. Berra b. Azib r.a prenosi:“ Allahov Poslanik a.s je bio srednjeg rasta, širokih pleća, kosa mu je padala preko ušiju, u crvenom ogrtaču. Nikada nisam vidio nikoga ljepšeg od njega.“

3. Alija b. Ebi Talib r.a prenosi:“ Allahov Poslanik a.s nije bio ni visok ni nizak, grubih šaka i stopala, velike glave i krupnih kostiju, dužih dlaka na prsima. Kada bi išao, išao bi žustro kao da silazi niz brdo. Nikada, ni prije ni poslije, nisam mu vidio nikoga sličnog.“

4. Kada bi Alija r.a opisivao Allahovog Poslanika s.a.v.s govorio bi:“ Nije bio ni previsok ni prenizak nego srednjeg rasta. Nije bio ni kovrdžave ni ravne kose, nego blago valovite. Nije bio debeo ni okruglog lica, nego blago zaobljenog. Rumen, crnih očiju, dugih trepavica, krupnih ramena, širokih pleća, dugih dlaka na prsima, krupnih šaka i stopala, kada bi išao išao bi žustro kao da silazi niz brdo, kada bi se okretao, okretao bi se čitavim tijelom.
Među plećima je imao poslanički pečat, a on sam je bio pečat svih poslanika. Bijaše najvelikodušniji, najiskreniji, najblaže ćudi, najugodnijeg druženja. Ko bi ga iznenada ugledao osjetio bi strahopoštovanje, a ko bi ga dobro upoznao zavolio bi ga. Kada bi ga neko opisivao rekao bi:“ Nikada, ni prije ni poslije, nisam mu vidio nekoga sličnog.“

5. Hasan b. Ali ra kazuje: „ Moj dajdža Hind b. Ebi Hale je znao slikovito pričati, pa sam ga zamolio da mi opiše Allahovog Poslanika s.a.v.s i on započe:“ Allahov Poslanik s.a.vs bijaše krupan, veličanstvenog izgleda, lice mu je sjalo kao puni mjesec, malo visočiji od čovjeka srednjeg rasta, a niži od visokog čovjeka, velikog tjemena, blago valovite kose. Ako mu se kosa razdijeli napravio bi razdeljak, a inače mu kosa nije prelazila ušne resice kada bi bila duga; bjelkaste puti, širokog čela, punih obrva u obliku poluluka koje se nisu spajale, između njih bi se pojavila nabrekla vena kada se naljuti; malo povijenog nosa; iz njega je izbijao mir, ko ga ne poznaje pomislio bi da je gord. Bio je čovjek guste brade, ravnih obraza, punih usta, malo razmaknutih zuba, nježnih dlaka na prsima, vrat mu je blještao kao srebro, srednjeg stasa, krupnog čvrstog tijela, izravnatog stomaka sa širokim prsima, širokih ramena, krupnih kostiju, od vrata do stomaka izrasle su mu mehke dlake, kosnatih ruku, ramena i gornjeg dijela prsa, dugih podlaktica, širokih dlanova, krupnih šaka i stopala, dugih ruku i nogu, udubljenih tabana, oblih stopala sa kojih se voda slijevala, koračao je čvrsto i išao smireno.
Kada bi išao išao bi žustro kao da silazi niz brdo, kada bi se okretao okretao bi se čitavim tijelom, oborenog pogleda, pogled u zemlju mu je bio duži od pogleda u nebo, kada bi gledao gledao bi kratko. Išao je iza ashaba, i prvi nazivao selam onome ko ga susretne.“

6. Džabir b. Semure r.a pripovijeda:“ Jedne svijetle noći ugledao sam Allahovog poslanika s.a.v.s u crvenom ogrtaču. Zagledao sam se u njega pa u mjesec, i izgledao mi je ljepši od mjeseca.“

7. Ebu Hurejre r.a prenosi:“ Allahov Poslanik s.a.v.s bijaše bijele puti kao da je stvoren od srebra, blago valovite kose.“

10. Ibn Abas r.a pripovijeda:“ Allahov Poslanik s.a.v.s je imao razmaknute sjekutiće. Kada bi govorio vidjelo bi se kao da svijetlo izlazi između njih.“

12. Rumejsa r.a kazuje:“ Čula sam Allahovog Poslanika s.a.v.s i bila sam blizu njega, da sam htjela poljubiti poslanički pečat među njegovim plećima, poljubila bi ga. Kada je Sad ibn Muaz umro rekao je:“Zbog njegove smrti potresao se Allahov Arš.“

14.Ebu Buredje r.a pripovijeda:“ Kada je Selman Farisi stigao u Medinu, donio je svježe hurme i stavio ih pred Allahovog Poslanika s.a.v.s.
On ga upita:“ Selmane, šta je ovo?“
„Sadaka tebi i tvojim drugovima.“
„Digni to, jer mi ne jedemo sadaku.“
Naredni dan Selman ponovo donese svježe hurme i stavi ih ispre Allahovog Poslanika s.a.v.s.
„ Šta je ovo Selmane?“
„Poklon tebi“ odgovori Selman.
„Jedite“ reče Allahov Poslanik s.a.v.s svojim drugovima.
Tada Selman ugleda pečat na leđima Allahovog Poslanika s.a.v.s i primi islam. Selman je bio rob jednog Jevreja, od kojeg ga je zbog primanja islama Allahov Poslanik s.a.v.s otkupio. Jevrej postavi uslov da Selman zasadi palme i radi u palmoviku sve dok palme ne daju plod, i od tada postane slobodan. Umjesto Selmana Allahov Poslanik s.a.v.s zasadi sve palme, izuzev jedne koju je zasadio Omer r.a. Iduće godine rodiše sve palme osim jedne, zbog čega Vjerovjesnik a.s upita: „Šta je sa ovom palmom?“
„ Allahov Poslaniče, ja sam je zasadio“ reče Omer.
„Allahov Poslanik s.a.v.s isčupa palmu, ponovo je zasadi i palma rodi iste godine.“
(Ovaj događaj se ubraja u mudžize Allahovog Poslanika s.a.v.s jer najbolja i najcjenjenija vrsta palmi rađa tek nakon tri godine)

KAKVA JE BILA KOSA ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S

16.Enes b. Malik r.a prenosi:“ Kosa Allahovog Poslanika s.a.v.s je padala do pola ušiju.“

17. Aiša r.a prenosi:“ Kupala sam se sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s iz jedne posude, anjegova kosa nije bila ni kratka ni duga.“

18. Ibn Abas r.a kazuje:“ Allahov Poslanik s.a.v.s je imao dužu kosu. Mušrici su pravili razdeljak na sredini glave, a sljedbenici Knjige (Židovi i kršćani) su puštali kosu da slobodno pada. Poslanik je volio slijediti sljedbenike Knjige u čemu mu nije ništa naređeno, a kasnije je počeo praviti razdjeljak.“

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK S.A.V.S ČEŠLJAO KOSU

20. Aiša r.a kazuje:“ Allahov Poslanik s.a.v.s je u svemu volio desnu stranu: prilikom pranja, prilikom češljanja i prilikom obuvanja obuće.“


O SIJEDIM VLASIMA U KOSI ALLHOVOG POSLANIKA S.A.V.S

22. Enes b. Malik r.a pripovijeda:“Nisam nabrojao u kosi i bradi Allahovog Poslanika a.s više od 14 bijelih dlaka.“

23. Džabir b. Semure r.a kazuje:“ Kada bi Allahov Poslanik s.a.vs namazao kosu, ne bi se vidjele bijele vlasi, a ukazale bi se kada to ne bi činio.“

24. Ibn Abbas r.a pripovijeda:“ Ebu Bekr jednom prilikom upita:“ Allahov Poslaniče, vidim da si osijedio?“
-Osijedile su me sure Hud, Vakia, Murselat, Amme i Ize-š-šemsu kuvviret.“

25. Džabir ibn Semure r.a kazuje:“ U razdjeljku na kosi Allahovog Poslanik s.a.v.s bilo je nekoliko sijedih vlasi, koje bi prekrilo ulje kada bi kosu namazao uljem.“

ALLAHOV POSLANIK S.A.VS JE KNIO KOSU

26. Ebu Rimse r.a kazivaše:“ Jednom prilikom kada sam doveo sina Poslaniku s.a.v.s upita me:“ Je li to tvoj sin?“
-Da –odgovrih.
-Neće snositi tvoj teret, niti ćeš ti snositi njegov- reče mi. Tada sam mu vidio vlasi crvene boje.“

27. Džehzema, žena Hasasije b. Kaba r.a pripovijeda:“ Vidjela sam Allahovog Poslanika a.s, kada je izlazio iz kuće, kosa mu je bila mokra i oknivena knom.“


O SURMI ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S

28. Ibn Abbas r.a prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao:“ Podvlačite surmu ismidom ( vrsta kamena od kojeg se pravi najbolja vrsta surme) jer on izoštrava vid i ojačava trepavice.“ Ibn Abas nastavlja:“ Poslanik s.a.v.s je imao surmedan iz kojeg je svaku noć podvlačio surmu tri puta.“

O ODJEĆI ALLAHOVOG POSLANIKA

29. Umu Selema r.a je kazivala:“ Košulja je bila najdraža odjeća Allahovom Poslaniku (košulja o kojoj se govori bila je dosta duga, slična sudanskoj)“

30. Esma bint Jezid r.a pripovijeda:“ Rukovi košulje Allahovog Poslanika s.a.vs padali su po zglobovima šaka.“

36. Ibn Abbas r.a prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao:“Nosite bijelu odjeću. Neka je oblače živi, i u nju zamotavajte mrtve, jer nam je to najbolja odjeća.“


O MESTVAMA ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S

39. Burejde r.a pripovijeda:“ Kada je Nedžašija poklonio Allahovom Poslaniku s.a.v.s , potpuno crne mestve, on ih je obukao i, uzimajući abdest potrao po njima (učinio mesh).“

40. Mugire . Šube r.a kazuje:“ Dihja je poklonio Allahovom Poslaniku s.a.v.s mestve i džubbe. Poslanik ih je nosio dok se nisu poderale, a da nije znao jesu li mestve od životinje zaklane u Allahovo ime ili ne.“

O OBUĆI ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S

41. Ibnu Abbas r.a kazuje:“ Allahov Poslanik s.a.v.s je imao papuče sa dva unakrsna kaiša.“

42. Ubejd b. Džurejdž kazuje da je upitao Ibn Omera r.a:“ Vidim da oblačiš sandale od uštavljene kože, bez dlaka?“
- „Vidio sam da je Allahov Poslanik s.a.v.s oblačio sandale bez dlaka i u njima uzimao abdest, zato i ja volim da ih oblačim,“ odgovorio je.

43. Amr b. Hurejs r.a kazuje:2 Vidio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s kako klanja u zakrpljenoj odjeći.“

44. Ebu Hurejre r.e prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao:“ Nemojte hodati jedne obuvene noge. Obucite obuću na obje noge, ili je sa obje skinite.“

45.Džabir r.a pripovijeda:“ Allahov Poslanik s.a.vs je zabranio da se jede lijevom rukom i da se hoda obuvene jedne noge.“

46. Ebu Hurejre r.a prenosi da je Allahov Poslanik s.a.vs rekao:“ Kada obuvate obuću, obucite prvo desnu nogu, a kada je izuvate izujte je prvo sa lijeve. Neka desna noga bude prva koju obuvate a zadnja sa koje izuvate.“

47. Aiša r.a kazuje:“ Allahov Poslanik s.a.v.s je u svemu volio desnu stranu: prilikom pranja, prilikom češljanja i prilikom obuvanja obuće.“
O PRSTENU ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S

48. Enes b. Malik r.a kazuje:“ Prsten Allahovog Poslanika s.a.v.s je bio od srebra, a njegov kamen iz Abesinije.“

49. Enes b. Malik r.a kazuje:“ Na prstenu Allahovog Poslanika s.a.vs je pisalo:Muhammed, Allahov Poslanik.“

50.Enes b. Malik pripovijeda:“ Kada su po naredbi Allahovog Poslanika s.a.v.s napisana pisma caru Perzije, Bizantije i Abesinije, rečeno mu je:“ Carevi ne primaju pisma bez pečata.“ Tada mu je napravljen prsten od srebra na kojem je pisalo: Muhamedun resululah.“

51. Enes r.a pripovijeda:“ Allahov Poslanik s.a.vs bi skinuo prsten kada bi vršio nuždu.“

52. Ibn Omer r.a kazuje:“Allahov Poslanik s.av.s je nosio srebrni prsten, zatim ga je naslijedio Ebu Bekr, pa Omer. Kada ga je naslijedio Osman spao mu je sa ruke u bunar Eris. Na prstenu je pisalo:“Muhammedun resululah- Muhammed, Allahov Poslanik.“

53. Alija . Ebi Talib r.a pripovijeda: „ Allahov Poslanik s.a.v.s je nosio prsten na desnoj ruci.“KAKVA JE BILA SABLJA ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S

55. Enes r.a pripovijeda: „ Jabuka (balčak) drške na sablji Allahovog Poslanika s.a.vs je bila od srebra.“

56. Talib ibn Hudžejr r.a prenosi od svoga djeda Mezejda r.a da je pričao:“ Kada je, na dan oslobođenja, Allahov Poslanik s.a.v.s ušao u Mekku, njegova sablja je bila ukrašena zlatom i srebrom. Talib kaže: Upitao sam djeda: Šta je bilo od srebra? – Jabuka na dršci sablje –odgovorio mi je.“

O OKLOPU ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S

57. Zubejr b. Avvam r.a kazuje:“ Na dan uhudske bitke Allahov Poslanik s.a.v.s obukao je dva oklopa. Kada je pokušao da se popne na jednu stijenu, nije mogao. Oslonio se je na Talhu i popeo na stijenu. Tad sam ga čuo da je rekao:“ Talha je zaslužio Džennet.“


O KACIGI ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.VS

58. Enes ibn Malik r.a pripovijeda:“ Kada je, na dan oslobođenja Mekke, Allahov Poslanik s.a.v.s ulazio u Mekku, na glavi je imao kacigu. Neko mu je rekao:“ Evo ibn Hatala, uhvatio se za prekrivač Kabe!“ „ Ubijte ga“ naredio je Poslanik s.a.v.s.

( Ibn Hatal se zvao Abdu-l. Uzza. Nakon primanja islam predio je ime u Abdullah i pisao je objavljene kuranske ajete. Ubio je svoga slugu muslimana, odmetnuo se od islama i pobjegao u Mekku, gdje je iznajmio dvije pjevačice koje su pjevale rugalice o Poslaniku s.a.vs i muslimanima. Zbog toga su Ibn Hatal i još troje ljudi bili izuzeti iz općeg pomilovanja. Ibn Hatal je zatražio utočište u Kabi i uhvatio se za prekrivač Kabe. Tu ga je našao Ebu Berze r.a i ubio između Hadžerul esveda i Mekami Ibrahima)

O SARUKU ALLAHOVOG POSLANIKA S.AV.S

59. Džabir r.a kazuje:“ Allahov Poslanik s.a.vs je ušao u Mekku sa crnim sarukom na glavi.“

60. Ibn Omer r.a kazuje:“ Kada bi Allahov Poslanik s.a.vs pravio saruk, pustio bi jedan kraj da pada niz leđa.“


O OGRTAČU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S

62. Ebu Musa el-Ešari r.a pripovijeda:“ Aiša nam je pokazala krutu haljinku i ogrtač od grube tkanine i rekla:“Allahov Poslanik a.s je ispustio dušu u ovoj odjeći.“

63. Ubejd b. Halid r.a pripovijeda:“ Kada sam jedanput išao kroz Medinu, čuh glas čovjeka iza sebe:“Podigni odjeću, tako ćeš biti bogobojazniji i čišći!“ Ugledah Allahovog Poslanika s.a.v.s i odgovorih mu:“ Obukao sam ovaj dugi ogrtač?“
„Zar ti ja nisam uzor?“ upita me. Tada vidjeh da mu je odjeća bila iznad nožnih članaka.“

O HODU ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S

64. Ebu Hurejre r.a pripovijeda:“ Nisam nikoga ljepšeg vidio od Allahovog Poslanika s.a.v.s, kao da mu je lice uvijek bilo obasjano suncem. I nisam nikog vidio žustrijeg hoda, kao da je pred njim nestajalo zemlje. Mi smo ga sa mukom stizali, a on se nije ni obazirao.“

65. Ibrahim b. Muhamed r.a, jedan od Alijinih r.a potomaka priča:“ Kada bi Alija opisivao Allahovog Poslanika s.a.v.s rekao bi:“Išao je žustro, kao da silazi niz brdo.“
GAZIJA is offline   Reply With Quote